Деяния 3:1-26

3  И ето, Петър и Йоан се изкачваха към храма в деветия час*,+ часът на молитвата,  а в това време там носеха един мъж, куц още от майчината си утроба,+ когото всеки ден донасяха близо до портата на храма, наречена Красивата порта,+ за да проси милостиня от хората, влизащи в храма.+  Когато забеляза Петър и Йоан, които влизаха в храма, той ги помоли да му дадат милостиня.+  Но Петър, заедно с Йоан, се вгледа+ в него и каза: „Погледни ни!“  И той ги загледа внимателно, очаквайки да получи нещо от тях.  Петър обаче каза: „Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам:+ в името на Исус Христос Назарянина,+ ходи!“+  И като го хвана за дясната ръка,+ го вдигна. Веднага стъпалата и глезените на краката му заякнаха+  и като скочи,+ той се изправи на крака и започна да ходи, и влезе с тях в храма,+ като ходеше и подскачаше, и възхваляваше Бога.  И всички хора+ видяха как той ходи и възхвалява Бога. 10  И разпознаха в него човека, който седеше и просеше милостиня до Красивата+ порта на храма. И се изпълниха с удивление и възторг+ от онова, което се случи с него. 11  И докато мъжът беше хванал здраво Петър и Йоан, всички хора се затичаха смаяни към тях на мястото, наречено Соломоновата колонада.+ 12  Виждайки това, Петър каза на хората: „Израилтяни, защо се чудите? Защо ни гледате така, сякаш със своята сила или с предаността си към Бога направихме така, че той да ходи?+ 13  Богът на Авраам, Исаак и Яков,+ Богът на нашите прадеди, прослави+ своя Служител+ Исус, когото вие, от своя страна, предадохте+ и от когото се отказахте пред Пилат, когато той беше решил да го освободи.+ 14  Да, вие се отказахте от този свят и праведен+ човек, а поискахте да ви бъде освободен един убиец,+ 15  като убихте Предводителя, посредством когото има живот.+ Но Бог го възкреси от мъртвите и ние сме свидетели за това.+ 16  И ето, неговото име, чрез нашата вяра в неговото име, даде сила на този човек, когото вие виждате и познавате, и благодарение на вярата, идваща чрез него, този човек беше напълно излекуван пред очите на всички вас. 17  И сега, братя, знам, че вие, както и вашите управници,+ направихте това от невежество.+ 18  По този начин обаче Бог изпълни онова, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци: че неговият Христос ще понесе страдания.+ 19  Затова се разкайте+ и се обърнете,+ така че греховете ви да бъдат заличени+ и от лицето на Йехова да дойдат освежителни+ времена, 20  и той да изпрати назначения за вас Христос — Исус, 21  когото небето трябва да задържи в себе си+ до времето, когато ще бъде възстановено+ всичко, за което Бог говореше чрез устата на своите свети пророци+ от древността. 22  Нали Моисей каза: ‘Йехова Бог ще ви издигне измежду вашите братя пророк като мене.+ Него слушайте във всичко, каквото ви говори!+ 23  И всяка душа, която не слуша този Пророк, ще бъде унищожена напълно отсред народа.’+ 24  А и всички пророци, които говориха, от Самуил и нататък, ясно известиха тези дни.+ 25  Вие сте синовете+ на пророците и на договора, който Бог сключи с прадедите ви, като каза на Авраам: ‘И чрез твоето потомство ще бъдат благословени всичките родове на земята.’+ 26  Като издигна своя Служител, Бог го изпрати първо при вас,+ за да ви благослови, като отвърне всички вас от злите ви дела.“

Бележки под линия

Около 15 ч.