Лука 6:1-49

6  И ето, веднъж в събота* той вървеше през нивите и учениците му късаха житни класове,+ стриваха ги с ръце и ги ядяха.+  Тогава някои от фарисеите попитаха: „Защо правите това, което не е позволено+ в събота?“+  Но Исус им отговори: „Никога ли не сте чели какво направи Давид,+ когато той и мъжете с него огладняха?+  Как влезе в дома на Бога и получи представените хлябове,+ яде от тях и даде и на мъжете с него от хлябовете, които не беше позволено да яде никой друг освен свещениците?“+  И после им каза: „Човешкият син е Господар на съботата.“+  И в друга събота+ той влезе в синагогата и започна да поучава. А там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.+  И книжниците и фарисеите наблюдаваха+ внимателно дали Исус ще лекува в събота, за да намерят начин да го обвинят.+  Той обаче знаеше какво си мислят+ и въпреки това каза на човека с изсъхналата ръка: „Стани и ела в средата.“ И той стана и отиде там.+  Тогава Исус им каза: „Питам ви дали в събота е позволено да се извърши добро,+ или да се нанесе вреда, да се спаси живот*, или да се погуби?“+ 10  И като погледна всички наоколо, каза на човека: „Протегни си ръката!“ И той направи така, и ръката му оздравя.+ 11  Но те се изпълниха с безумна ярост и започнаха да говорят помежду си какво да направят на Исус.+ 12  В онези дни той се качи на планината да се моли+ и се молеше на Бога през цялата нощ.+ 13  И когато се съмна, извика при себе си учениците си и избра измежду тях дванайсет, които нарече апостоли:+ 14  Симон, когото той нарече още Петър,+ и брат му Андрей, а също и Яков и Йоан,+ Филип+ и Вартоломей, 15  още Матей и Тома,+ Яков, Алфеевият син, и Симон, който е наричан Пламенния,+ 16  а също и Юда, синът на Яков, и Юда Искариот, който стана предател.+ 17  И той слезе заедно с тях и се спря на едно равно място, където имаше голяма група негови ученици, а също и голямо множество хора+ от цяла Юдея и Йерусалим, и от крайморската област около Тир и Сидон, които бяха дошли, за да го чуят и да бъдат излекувани от болестите си.+ 18  Дори и онези, които бяха измъчвани от нечисти духове, бяха излекувани. 19  И всички хора се опитваха да го докоснат,+ защото от него излизаше сила+ и ги лекуваше. 20  И той вдигна очи към учениците си и започна да говори:+ „Щастливи сте вие, бедните,+ защото е ваше царството на Бога. 21  Щастливи сте вие, които сега гладувате,+ защото ще бъдете нахранени.+ Щастливи сте вие, които сега плачете, защото ще се смеете.+ 22  Щастливи сте, когато хората ви мразят,+ когато ви отхвърлят, когато ви укоряват и позорят+ името ви заради Човешкия син. 23  Радвайте се и ликувайте в този ден, понеже ето, наградата ви на небето е голяма, защото именно така постъпваха прадедите им с пророците.+ 24  Но горко на вас, богаташи,+ защото сте получили напълно своята утеха.+ 25  Горко на вас, които сега сте нахранени, защото ще ходите гладни.+ Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете.+ 26  Горко ви, когато всички говорят добре за вас, защото така постъпваха прадедите им с лъжливите пророци.+ 27  Но аз казвам на вас, които слушате: обичайте враговете си+ и правете добро+ на онези, които ви мразят, 28  благославяйте онези, които ви проклинат, молете се за онези, които ви обиждат.+ 29  На онзи, който ви удари по едната буза,+ подайте и другата, а на онзи, който ви вземе+ горната дреха, не отказвайте и долната си дреха. 30  Давайте на всекиго, който иска от вас,+ и не си искайте нещата от онзи, който ви ги взема. 31  И както искате хората да постъпват с вас, така постъпвайте и вие с тях.+ 32  И ако обичате само онези, които ви обичат, дали заслужавате похвала? Защото дори и грешниците обичат онези, които ги обичат.+ 33  И ако правите добро само на онези, които ви правят добро, дали заслужавате похвала? Дори и грешниците правят същото.+ 34  И ако давате назаем без лихва+ само на онези, от които се надявате да си получите парите, дали заслужавате похвала? Дори и грешниците дават назаем без лихва на грешници, за да получат същото обратно.+ 35  Но вие обичайте враговете си, вършете добро, давайте назаем+ без лихва и не се надявайте да получите нещо обратно — тогава наградата ви ще бъде голяма и вие ще бъдете синове на Всевишния,+ защото той е добър+ дори към неблагодарните и злите. 36  Проявявайте милост, както и вашият Баща е милостив.+ 37  Освен това престанете да съдите и няма да бъдете съдени,+ и престанете да осъждате и няма да бъдете осъждани. Оправдавайте другите и вие ще бъдете оправдани.+ 38  Давайте и хората ще ви дават.+ Ще изсипват в гънките на пазвата ви добра мярка, натъпкана, стърсена и препълнена. Защото с каквато мярка отмервате, с такава ще отмерват и на вас в замяна.“+ 39  Тогава той им заговори с притчи: „Може ли слепец да води друг слепец? Няма ли и двамата да паднат в някоя яма?+ 40  Ученикът не превъзхожда учителя си, но всеки, който е обучен съвършено, ще бъде като учителя си.+ 41  Защо тогава гледаш сламчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата, която е в твоето око?+ 42  Как можеш да кажеш на брат си ‘Брате, позволи ми да извадя сламчицата от окото ти’, когато ти самият не виждаш гредата в своето око?+ Лицемере! Първо извади гредата от своето око+ и тогава ще видиш ясно как да извадиш сламчицата, която е в окото на брат ти.+ 43  Няма добро дърво, което да дава гнил плод, и няма прогнило дърво, което да дава добър плод.+ 44  Защото всяко дърво се познава по плодовете си.+ Хората не берат смокини от трън, нито събират грозде от трънка.+ 45  Добрият човек изнася добри неща от доброто съкровище+ на сърцето си, а злият човек изнася зли неща от злото си съкровище, защото устата му говори от изобилието на сърцето.+ 46  Тогава защо ми казвате ‘Господарю, Господарю’, но не вършите онова, което говоря?+ 47  Ще ви покажа на кого прилича всеки, който идва при мене, чува думите ми и ги върши:+ 48  Той прилича на човек, който като строеше къща, копаеше и слизаше надълбоко, и положи основата върху скала. И като имаше порой,+ реката придойде срещу къщата, но не беше достатъчно силна, за да я разклати, защото тя беше добре построена.+ 49  От друга страна, който чува, но не върши чутото,+ е като човек, който построи къща направо върху земята, без да изкопае основа. Когато реката придойде срещу нея, тя веднага се срути+ и беше напълно разрушена.“+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „душа“.