Прескочи към материала

В какъв смисъл жертвата на Исус е „откуп в замяна на мнозина“?

В какъв смисъл жертвата на Исус е „откуп в замяна на мнозина“?

Отговорът на Библията

 Жертвата на Исус Христос е средството, чрез което Бог ще освободи, или спаси, човечеството от греха и смъртта. Според Библията пролятата кръв на Исус е цената, платена за откупа. (Ефесяни 1:7; 1 Петър 1:18, 19) Затова Исус казал, че дошъл „да даде живота си като откуп в замяна на мнозина.“ (Матей 20:28)

Защо бил нужен откуп в замяна на мнозина?

 Първият човек Адам бил създаден съвършен, или без грях. Той имал възможност да живее вечно, но я изгубил, като решил да не слуша Бога. (Битие 3:17–19) Така Адам предал греха и на децата си. (Римляни 5:12) Затова Библията казва, че той „продал“ себе си и потомците си в робство на греха и смъртта. (Римляни 7:14) Поради несъвършенството си никой от тях не можел да откупи онова, което Адам изгубил. (Псалм 49:7, 8)

 Бог изпитвал състрадание към потомците на Адам, тъй като те били в безнадеждна ситуация. (Йоан 3:16) Поради стандартите си за справедливост обаче Бог не можел просто да пренебрегне или извини греха, без да има основателна причина за това. (Псалм 89:14; Римляни 3:23–26) Тъй като обича хората, Бог осигурил необходимото правно средство, чрез което греховете им не само да бъдат простени, но и напълно премахнати. (Римляни 5:6–8) Откупът е тази законна основа.

Какво е откупът?

 Според Библията думата „откуп“ включва три неща:

  1.   Цена. (Числа 3:46, 47)

  2.   Освобождаване. (Изход 21:30)

  3.   Покриване. a

 Нека разгледаме как тези неща се отнасят за изкупителната жертва на Исус Христос.

  1.   Цена. Библията казва, че християните са „купени скъпо“. (1 Коринтяни 6:20; 7:23) Кръвта на Исус е цената, с която той „е купил за Бога хора от всяко племе, език, род и народ“. (Откровение 5:8, 9)

  2.   Освобождаване. Благодарение на Исусовата жертва ние сме „освободени чрез откуп“ от греха. (1 Коринтяни 1:30; Колосяни 1:14; Евреи 9:15)

  3.   Покриване. Жертвата на Исус съответства точно на това, което Адам изгубил — съвършен човешки живот. (1 Коринтяни 15:21, 22, 45, 46) В Библията пише: „Понеже както чрез непослушанието на един човек [Адам] мнозина станаха грешници, така и чрез послушанието на една личност [Исус Христос] мнозина ще станат праведни.“ (Римляни 5:19) Това обяснява как смъртта на един човек може да плати откупа за мнозина грешници. Всъщност Исусовата жертва е „съответстващ откуп за всички“, които предприемат стъпки да се възползват от него. (1 Тимотей 2:5, 6)

a В Библията думата на оригинала, преведена като „откуп“, предава идеята за цена, или нещо с висока стойност, която е платена. Например еврейският глагол „кафа̀р“ означава „покривам“. Той обикновено се използва, когато се говори за покриване, или прощаване, на грях. (Псалм 65:3; Йеремия 18:23) Думата „ко̀фер“, свързана с този глагол, се отнася за цената, която е нужна, за да се плати откуп. (Изход 21:30) Подобно на това гръцката дума „лѝтрон“, която обикновено се превежда като „откуп“, може също да бъде предадена и като „цена за изкупуване“. (Матей 20:28; The New Testament in Modern Speech) Тя се използвала, когато ставало въпрос за цена, платена за освобождаването на военнопленници или роби.