Йоан 17:1-26

17  След тези думи Исус вдигна очи към небето+ и каза: „Татко, часът дойде, прослави сина си, та и твоят син да те прослави,+  понеже си му дал власт над всички хора,+ така че да даде вечен живот+ на всички, които си му дал.+  А за да получат вечен живот,+ трябва да опознаят+ тебе*, единственият истински Бог,+ и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.+  Аз те прославих+ на земята, като извърших делото, което ти ми възложи.+  Затова сега, Татко, прослави ме до себе си със славата, която имах до тебе, преди да съществува светът.+  Изявих името ти на хората, които ми даде от света.+ Те бяха твои и ти ги даде на мене, и те следваха твоето слово.  Сега знаят, че всичко, каквото ти ми даде, идва от тебе,  защото им дадох думите, които ти ми беше дал,+ и те ги приеха и наистина разбраха, че дойдох като твой представител,+ и повярваха, че ти си ме изпратил.+  Моля се за тях, не се моля за света,+ а за тези, които ти ми даде, защото те са твои, 10  и всички мои неща са твои, а твоите са мои,+ и сред тях аз получавам слава. 11  И аз не съм вече в света, но те са в света,+ а аз идвам при тебе. Свети Татко, пази ги+ заради своето име, което ми даде, за да бъдат те едно, както сме и ние.+ 12  Когато бях с тях, ги пазех+ заради твоето име, което ми даде. И ги опазих, нито един от тях не е унищожен+ освен сина на унищожението,+ за да се изпълни казаното в Писанието.+ 13  Но сега аз идвам при тебе и говоря тези неща в света, за да изпитват те напълно радостта, която и аз изпитвам.+ 14  Дадох им твоето слово, но светът ги мрази,+ защото те не са част от света, както и аз не съм част от света.+ 15  Не те моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от Злия.+ 16  Те не са част от света,+ както и аз не съм част от света.+ 17  Освети+ ги чрез истината, твоето слово+ е истина.+ 18  Както ти ме изпрати в света, така и аз ги изпращам в света.+ 19  И аз освещавам себе си заради тях, за да бъдат и те осветени+ чрез истината. 20  Моля се не само за тях, но и за онези, които чрез тяхното слово вярват в мене,+ 21  за да могат всички те да бъдат едно*,+ както ти, Татко, си в единство с мене и аз в единство с тебе,+ така и те да бъдат в единство с нас,+ за да повярва светът, че ти си ме изпратил.+ 22  И аз им дадох славата, която ти ми даде, за да бъдат те едно, както и ние сме едно,+ 23  аз в единство с тях, и ти в единство с мене, за да бъдат те съвършено обединени+ и светът да узнае, че ти си ме изпратил и че ги обичаш така, както обичаш и мене. 24  Що се отнася до онова, което си ми дал, татко, искам където съм аз, те също да бъдат с мене,+ за да видят славата, която ти ми даде, защото ме обичаше още преди основаването+ на света*.+ 25  Праведни+ Татко, наистина светът не знае кой си,+ но аз знам кой си и те знаят, че ти си ме изпратил.+ 26  И аз им известих твоето име+ и още ще го известявам, така че любовта, която проявяваш към мене, да бъде в тях и аз да съм в единство с тях.“+

Бележки под линия

Или: „да приемат познание за тебе“. Гръцкият глагол изразява продължително действие.
Или: „в единство“. Буквално: „едно (нещо)“. На гръцки: „хен“, среден род, което показва единство в сътрудничеството. Виж Йоа 10:30, бел. под линия.
Виж 1Пе 1:20, бел. под линия.