Spring na inhoud

Wat is die teken van “die laaste dae”, of “die eindtyd”?

Wat is die teken van “die laaste dae”, of “die eindtyd”?

Die Bybel se antwoord

 Die Bybel beskryf gebeure, toestande en gesindhede wat ’n teken sou wees van “die einde van die [huidige] wêreldstelsel”, of “die einde van die wêreld” (Matteus 24:3; Nuwe Lewende Vertaling). Die Bybel noem hierdie tydperk “die laaste dae” en die “tyd van die einde”, of “die eindtyd”. – 2 Timoteus 3:1; Daniël 8:19; Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

Wat is ’n paar Bybelprofesieë oor “die laaste dae”?

 Die Bybel het voorspel dat daar baie dinge sou wees wat saam “die teken” sou uitmaak wat die laaste dae sou identifiseer (Lukas 21:7). Kom ons kyk na ’n paar voorbeelde:

 Oorlog op verskillende plekke in die wêreld. Jesus het voorspel: “Nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk” (Matteus 24:7). Openbaring 6:4 het ook gesê dat daar ’n simboliese perderuiter wat oorlog voorstel, sou kom “om vrede van die aarde weg te neem”.

 Hongersnood. Jesus het voorspel: “Daar sal voedseltekorte . . . wees” (Matteus 24:7). Die boek Openbaring het van nog ’n simboliese perderuiter gepraat, wie se rit groot hongersnood sou veroorsaak. – Openbaring 6:5, 6.

 Groot aardbewings. Jesus het gesê daar sou “aardbewings op die een plek ná die ander wees” (Matteus 24:7; Lukas 21:11). Hierdie groot aardbewings regoor die wêreld sou swaarkry en dood veroorsaak soos nog nooit tevore nie.

 Siekte. Volgens Jesus sou daar vreeslike siektes, of epidemies van “pessiektes”, wees. – Lukas 21:11, Ou Afrikaanse Bybelvertaling.

 Misdaad. Al pleeg mense al vir honderde jare misdaad het Jesus voorspel dat daar in die laaste dae “al hoe meer wetteloosheid sal wees”. – Matteus 24:12.

 Vernietiging van die aarde. Openbaring 11:18 het gesê dat die mensdom ‘die aarde sal vernietig’. Hulle sou dit op baie maniere doen, nie net deur geweld en korrupsie nie, maar ook deur skade aan die omgewing.

 Gesindhede wat net al hoe erger raak. In 2 Timoteus 3:1-4 het die Bybel voorspel hoe mense oor die algemeen sal wees. Hulle sal “ondankbaar en dislojaal wees. Hulle sal . . . nie bereid wees om tot enigiets in te stem nie. Hulle sal slegte dinge van mense sê en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees en sonder liefde vir wat goed is. Hulle sal verraaiers wees, hardkoppig, opgeblase van trots.” Hierdie gesindhede sou so erg raak dat die tydperk tereg beskryf sou kon word as “swaar tye . . . wat moeilik is om deur te kom”.

 Gesinne sal verbrokkel. In 2 Timoteus 3:2, 3 het die Bybel voorspel dat baie mense “geen natuurlike liefde” vir hulle gesin sal hê nie, en dat kinders “ongehoorsaam [sal] wees aan hulle ouers”.

 Minder liefde vir God. Jesus het voorspel: “Die liefde van die meeste mense [sal] afkoel” (Matteus 24:12). Jesus het bedoel dat die meeste mense se liefde vir God sou afkoel. 2 Timoteus 3:4 sê ook dat sulke mense in die laaste dae “lief [sal wees] vir plesier eerder as vir God”.

 Skynheiligheid in godsdiens. In 2 Timoteus 3:5 het die Bybel voorspel dat mense sou beweer dat hulle God aanbid, maar dat hulle nie regtig volgens sy standaarde sou lewe nie.

 Bybelprofesieë sal al hoe beter verstaan word. Die boek Daniël het voorspel dat baie mense in “die tyd van die einde” meer oor Bybelwaarheid sou leer, en dit sou insluit dat hulle hierdie profesieë reg sou verstaan. – Daniël 12:4.

 ’n Wêreldwye predikingswerk. Jesus het voorspel: “Hierdie goeie nuus van die Koninkryk sal oor die hele bewoonde aarde verkondig word.” – Matteus 24:14.

 Baie mense sal die bewyse ignoreer of daaroor spot. Jesus het voorspel dat die meeste mense die sterk bewyse dat die einde van hierdie stelsel naby is, sou ignoreer (Matteus 24:37-39). Wat meer is, 2 Petrus 3:3, 4 het voorspel dat party hieroor sou spot en sou sê dat die bewyse niks beteken nie.

 Die vervulling van alle profesieë. Jesus het gesê dat die gelyktydige vervulling van al hierdie profesieë, en nie net ’n paar of selfs die meeste daarvan nie, ’n kenmerk van die laaste dae sou wees. – Matteus 24:33.

Lewe ons in “die laaste dae”?

 Ja. Wêreldtoestande asook Bybelchronologie wys dat die laaste dae begin het in 1914, die jaar toe die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het. Kyk na die volgende video om te sien hoe wêreldtoestande bewys dat ons in die laaste dae lewe:

 In 1914 het God se Koninkryk in die hemel begin regeer, en een van die eerste dinge wat daardie Koninkryk gedoen het, is om Satan die Duiwel en die demone uit die hemel te gooi en hulle aktiwiteit tot die aarde te beperk (Openbaring 12:7-12). Satan se invloed op die mensdom kan gesien word aan baie van die slegte gesindhede en dade wat ’n kenmerk is van die laaste dae se “swaar tye . . . wat moeilik is om deur te kom”. – 2 Timoteus 3:1.

 Baie mense is angstig oor hierdie swaar tye. Dit bekommer hulle dat mense nie meer weet hoe om met mekaar oor die weg te kom nie. Party is selfs bang dat mense mekaar heeltemal sal uitroei.

 Maar daar is ander wat met hoop na die toekoms kyk, al is hulle ook bekommerd oor wêreldtoestande. Hulle is daarvan oortuig dat God se Koninkryk binnekort sal optree om ’n einde te maak aan die wêreld se probleme (Daniël 2:44; Openbaring 21:3, 4). Hulle wag geduldig dat God sy beloftes moet vervul en hulle vind vertroosting in Jesus se woorde: “Die een wat tot die einde toe volhard, sal gered word.” – Matteus 24:13; Miga 7:7.