Ester 2:1-23

2  Ná hierdie dinge, toe die woede van koning Ahasʹveros+ bedaar het, het hy aan Vasti+ gedink en aan wat sy gedoen het+ en aan wat teen haar besluit is.+  Toe het die koning se bediendes, sy dienaars,+ gesê: “Laat hulle vir die koning jong vroue soek,+ maagde,+ pragtig in voorkoms,  en laat die koning hoofbeamptes in al die regsgebiede+ van sy ryk aanstel, en laat hulle al die jong vroue, maagde, pragtig in voorkoms, by die kasteel+ Susan bymekaarbring, by die huis van die vroue onder toesig van Hegai,+ die koning se eunug,+ die bewaker van die vroue; en laat daar vir hulle masserings gegee word.  En die jong vrou wat in die koning se oë welgevallig is, sal koningin wees in die plek van Vasti.”+ En die saak was welgevallig in die koning se oë, en hy het so gemaak.  Daar was ’n sekere man, ’n Jood, in die kasteel Susan,+ en sy naam was Morʹdegai,+ die seun van Jaïr, die seun van Siʹmeï, die seun van Kis, ’n Benjaminiet,+  wat uit Jerusalem in ballingskap weggevoer is+ saam met die ballinge wat in ballingskap weggevoer is saam met Jegonʹja,+ die koning van Juda, wat Nebukadneʹsar,+ die koning van Babilon, in ballingskap weggevoer het.  En hy het die oppasser+ geword van Hadasʹsa, dit is Ester, die dogter van sy vader se broer,+ want sy het geen vader of moeder gehad nie; en die jong vrou was mooi van gestalte en pragtig in voorkoms,+ en by die dood van haar vader en haar moeder het Morʹdegai haar as sy dogter aangeneem.  En toe die koning se woord en sy wet gehoor is, en toe talle jong vroue by die kasteel Susan+ onder toesig van Hegai+ bymekaargebring is, is Ester na die koning se huis geneem, onder toesig van Hegai, die bewaker van die vroue.  En die jong vrou was welgevallig in sy oë, sodat sy liefderyke goedhartigheid+ voor hom gevind het en hy hom gehaas het om haar haar masserings+ en haar gepaste voedsel te gee en om haar sewe uitgesoekte jong vroue uit die koning se huis te gee, en hy het haar en haar jong vroue na die beste plek in die huis van die vroue verskuif. 10  Ester het niks vertel van haar volk+ of haar familielede nie, want Morʹdegai het haar beveel om dit nie te vertel nie.+ 11  En dag na dag het Morʹdegai voor die voorhof van die huis van die vroue gewandel om uit te vind hoe dit met Ester gaan en wat met haar gedoen word. 12  En wanneer die beurt van elke jong vrou gekom het om na koning Ahasʹveros toe te gaan, nadat daar twaalf maande met haar gehandel is volgens die voorskrif vir vroue—want so is die dae van hulle masseringsprosedure geleidelik vervul, ses maande met mirre-olie+ en ses maande met balsemolie+ en met die masserings van die vroue— 13  dan het die jong vrou op hierdie voorwaardes na die koning toe gegaan. Alles wat sy genoem het, is aan haar gegee, om saam met haar van die huis van die vroue na die koning se huis+ te gaan. 14  In die aand het sy ingegaan en in die oggend het sy teruggekeer na die tweede huis van die vroue onder toesig van Saäsʹgas, die koning se eunug,+ die bewaker van die byvrouens. Sy het nie weer na die koning toe gegaan nie, tensy die koning behae in haar gehad het en sy by die naam geroep is.+ 15  En toe Ester, die dogter van Abiʹhail, die oom van Morʹdegai, wat hy as sy dogter aangeneem het,+ aan die beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks gevra nie,+ behalwe wat Hegai,+ die koning se eunug, die bewaker van die vroue, genoem het. (Die hele tyd het Ester steeds guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het.)+ 16  Toe is Ester na koning Ahasʹveros by sy koninklike huis geneem, in die tiende maand, dit is die maand Tebet, in sy sewende regeringsjaar.+ 17  En die koning het Ester meer liefgekry as al die ander vroue, sodat sy meer guns en liefderyke goedhartigheid voor hom gevind het as al die ander maagde.+ En hy het die koninklike hooftooisel op haar kop gesit en haar koningin gemaak+ in die plek van Vasti. 18  En die koning het vir al sy vorste en sy knegte ’n groot feesmaal gehou, die feesmaal van Ester; en hy het amnestie+ aan die regsgebiede verleen, en hy het aanhoudend geskenke gegee, ooreenkomstig die vermoë van die koning. 19  En toe maagde+ vir ’n tweede keer bymekaargebring is, het Morʹdegai in die koning se poort gesit.+ 20  Ester het niks vertel van haar familielede en haar volk nie,+ net soos Morʹdegai+ haar beveel het;+ en wat Morʹdegai gesê het, het Ester gedoen, net soos toe sy onder sy sorg was.+ 21  In daardie dae, terwyl Morʹdegai in die koning se poort gesit het, het Bigtan en Teres, twee hofbeamptes van die koning, deurwagters, verontwaardig geraak en voortdurend ’n manier gesoek om die hand aan koning Ahasʹveros te slaan.+ 22  En die saak het aan Morʹdegai bekend geword, en hy het onmiddellik vir koningin Ester daarvan vertel.+ Daarop het Ester in Morʹdegai se naam met die koning gepraat.+ 23  Toe is die saak ondersoek en uiteindelik so bevind, en hulle albei is aan ’n paal+ gehang;+ waarna dit voor die koning in die kroniekboek+ geskryf is.

Voetnote