Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN PUNTO DE BISTA HAN BIBLIA

Pag-adulteryo

Pag-adulteryo

Bisan kon gin-aapresyar han damu an mga kapulsanan han pagin tangkod ha asawa, padayon nga gindadaot han pag-adulteryo an maopay nga relasyon han damu nga pamilya.

Ano an pag-adulteryo?

AN GINSISIRING HAN MGA TAWO

Gintatagad han iba nga kultura nga diri sayop an pakighilawas ha diri asawa, labi na ha bahin han bana. Ngan diri ginhuhunahuna han pipira an pag-asawa sugad nga permanente nga paghiusa.

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

Ha Biblia, an pag-adulteryo kasagaran nga nagtutudlok ha diri pinirit nga pakighilawas han usa nga may asawa—lalaki man o babaye—ha diri niya asawa. (Job 24:15; Proberbios 30:20) Mangil-ad ha Dios an pag-adulteryo. Ha kadaan nga Israel, kamatayon an sirot hito. (Lebitiko 18:20, 22, 29) Gintutdoan ni Jesus an iya mga sumurunod nga diri mag-adulteryo.—Mateo 5:27, 28; Lucas 18:18-20.

KON KAY ANO NGA KINAHANGLAN MO ITO HIBAROAN

Gindadaot han mga nag-aadulteryo an ira seryoso nga iginsaad ha ira asawa ha adlaw han ira kasal. Usa liwat ito nga ‘pagtalapas kontra ha Dios.’ (Genesis 39:7-9) Mahimo liwat pagbulagon han pag-adulteryo an mga anak tikang ha ira mga kag-anak. Labaw ha ngatanan, an Biblia nagpapahamangno nga “huhukman han Dios an . . . mga nag-aadulteryo.”—Hebreo 13:4.

“Sadang pasidunggan han ngatanan an pag-asawa, ngan diri paghugawan an higdaan han mag-asawa.”Hebreo 13:4.

 Gintatapos ba han pag-adulteryo an paghiusa han mag-asawa?

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

Igintutugot han Biblia nga tapuson han usa nga inasaw-an an iya pakighiusa ha iya asawa kon magbuhat hin imoralidad an iya asawa. (Mateo 19:9) Karuyag sidngon, katapos mag-adulteryo an usa, may katungod an inosente nga padis nga magdesisyon kon ipapadayon niya an ira relasyon o makikigbulag. Personal ini nga desisyon.—Galacia 6:5.

Ha luyo nga bahin, gintatagad han Dios nga sagrado an bugkos han pag-asawa samtang buhi an mag-asawa. (1 Corinto 7:39) Nangangalas hiya kon an usa karuyag makibulag tungod han hamabaw nga mga hinungdan, sugad han pagin diri tagbaw ha iya asawa. Salit seryoso gud nga butang an pakigbulag.—Malakias 2:16; Mateo 19:3-6.

“Susumatan ko kamo nga bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa gawas la kon imoralidad an hinungdan, iya iginbubutang an iya asawa ha peligro nga mag-adulteryo.”Mateo 5:32.

An pag-adulteryo ba waray kapasayloan nga sala?

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

Diri. An Biblia nasiring nga an Dios nagpapakita hin kalooy ha mga nagbabasol ngan nabaya ha ira mga sala—upod na an pag-adulteryo. (Buhat 3:19; Galacia 5:19-21) Ha pagkamatuod, an Biblia nag-uunabi mahitungod hin kalalakin-an ngan kababayin-an nga inundang ha pagbuhat hin pag-adulteryo ngan nagin sangkay han Dios.—1 Corinto 6:9-11.

Nakita an kalooy han Dios ha nahitabo kan Hadi David han kadaan nga Israel. Nag-adulteryo hi David ha asawa han usa han iya opisyal han kasundalohan. (2 Samuel 11:2-4) Matin-aw nga iginsusumat han Biblia nga “waray malipay an Ginoo han ginbuhat ni David.” (2 Samuel 11:27, Maupay nga Sumat) Katapos sawayon, nagbasol hiya ngan ginpasaylo han Dios. Bisan pa hito, nag-antos hi David han makasurubo nga resulta han iya mga ginbuhat. (2 Samuel 12:13, 14) Ha urhi, ginpamatud-an han maaramon nga hi Hadi Solomon nga an “nanlilibog . . . waray sarabotan.”—Proberbios 6:32.

AN IMO MAHIMO BUHATON

Kon nakabuhat ka hin pag-adulteryo, kinahanglan mo mangaro hin pasaylo ha Dios ngan ha imo asawa. (Salmo 51:1-5) Kangalasi an pag-adulteryo sugad la nga ginkakangalasan ito han Dios. (Salmo 97:10) Magin determinado nga likyan an pornograpiya, pagpantasya ha pakighilawas, pagpikat, o bisan ano nga mag-aaghat ha imo nga magkaada seksuwal nga interes ha diri mo asawa.—Mateo 5:27, 28; Santiago 1:14, 15.

Kon biktima ka han pag-adulteryo han imo asawa, makakasarig ka nga nasasabtan han Dios an imo inaabat. (Malakias 2:13, 14) Hangyoa an iya mahigugmaon nga pagliaw ngan giya, ngan ‘ikaw iya bubuligan.’ (Salmo 55:22) Kon magdesisyon ka nga pasayloon an imo asawa ngan ipadayon an iyo pag-asawa, kinahanglan niyo nga duha mangalimbasog nga parig-unon utro an bugkos han iyo pag-asawa.—Efeso 4:32.

“Isinikway liwat ni Jehova an imo sala,” siring ni propeta Natan ha mabinasulon nga hi David katapos han iya pag-adulteryo.2 Samuel 12:13.