Pakadto ha sulod

Pag-asawa

Bulig Para Maglampos

Magpagiya ha Dios Basi Magmalipayon an Pag-asawa

Pinaagi hin duha nga simple nga pakiana, mahimo ka mabuligan nga magin mas maopay an iyo pag-asawa.

Malipayon nga Pamilya—Kooperasyon

An imo ba asawa baga la hin imo roommate?

Kon Paonan-o Magigin Pasensyoso

Tungod kay diri perpekto an mag-asawa, nabangon an mga problema. Importante gud an pagpasensya basi magin malampuson an pag-asawa.

Kon Paonan-o Magpapakita hin Respeto

An pagtahod ha imo padis diri kalidad nga sadang ipakita hin panalagsa la; importante gud ito. Paonan-o mo maipapakita nga gintatahod mo an imo padis?

Kon Paonan-o Magpapakita hin Apresasyon

Kon mangangalimbasog an mag-asawa nga makita ngan maapresyar an mag-opay nga kalidad han kada tagsa, kasagaran nga magririg-on an ira relasyon. Ano an makakabulig ha imo basi makultibar an pagin maapresyaron?

Kon Paonan-o Ipapakita an Gugma

Paonan-o ipapakita han mag-asawa nga hinigugma gud nira an usa kag usa? Hibaroi an upat nga suhestyon nga iginbasar ha mga prinsipyo ha Biblia.

Magin Maunungon ha Imo Padis

Igo na ba an paglikay ha pag-adulteryo basi maipakita an pagkamaunungon ha padis?

An Dalan han Kalipay—Gugma

An paghatag ngan pagkarawat hin gugma importante basi magin malipayon an usa.

Kon Ano an Ginsisiring han Biblia

May Ginsisiring ba an Biblia Mahitungod ha Pagpakasal han Pariho Lalaki o Babaye?

An nagpatikang han pag-asawa an labi nga maaram kon paonan-o magkaada permanente ngan malipayon nga relasyon.

Puydi ba Mag-asawa hin Damu?

Katuyoan ba ito han Dios? Tagda an ginsisiring han Biblia mahitungod ha pagkaada damu nga asawa.

Problema Ngan Solusyon

Pagkaada Maopay nga Relasyon ha mga Ugangan

Tulo nga tip nga mahimo makabulig basi an problema ha ugangan diri maghatag hin tensyon ha mag-asawa.

Tipigi an Maopay nga Relasyon ha Kapamilya

Mapapasidunggan la gihapon niyo an iyo kag-anak samtang gintitipigan nga marig-on an iyo pag-asawa.

Kon Diri Kamo Nagkakauyon

Paonan-o masusulbad han mag-asawa an ira diri pagkasinabtanay basi matipigan an ira murayaw nga relasyon?

Kon Paonan-o Aatubangon an Diri Pagkapariho

Inabat mo na ba nga diri kamo magkapariho han imo asawa?

Malipayon nga Pamilya—Pagpasaylo

Ano an mabulig basi diri ka magpokus ha kaluyahan han imo padis?

Kon Binaya Na ha Balay an mga Anak

An pipira nga mag-asawa naatubang hin makuri nga mga pagsari kon adulto na an ira mga anak ngan nabaya na ha balay. Ano an mahimo nira buhaton basi makapahiuyon ha ira bag-o nga sitwasyon?

Pagbulag Ngan Pagdiborsyo

May Pulos Pa ba an Kinabuhi Kon Nagin Diri Maunungon an Imo Padis?

Damu nga inosente nga padis an nakabiling hin pagliaw ha Biblia.

An Ginsisiring han Biblia Mahitungod han Pag-adulteryo

Gintatapos ba han pag-adulteryo an pag-asawa?

Igintutugot ba han Biblia an Pagdiborsyo?

Hibaroi kon ano an igintutugot han Dios ngan kon ano an iya ginkakangalasan.