Se o Ka se Ithutang mo Baebeleng

Buka eno e tla go thusa go akanya ka nako ya fa dilo di ne di bopiwa, fa Jesu a ne a tsholwa a bo a rera mo lefatsheng le ka Bogosi jo bo tlang.

THUTO 1

Modimo o Bopile Legodimo le Lefatshe

Baebele ya re Modimo o ne a bopa legodimo le lefatshe. Mme a o itse moengele yo Modimo a neng a mmopa pele a bopa dilo tse dingwe tsotlhe?

THUTO 2

Modimo o Bopile Monna wa Ntlha le Mosadi

Modimo o ne a bopa monna wa ntlha le mosadi mme a ba baya mo tshimong ya Edene. Ba ne ba tshwanetse go nna le bana le go dira lefatshe gore e nne paradaise.

THUTO 3

Adame le Efa ba Tlola Taelo ya Modimo

Setlhare sa mo tshimong ya Edene se ne se farologane jang le tse dingwe? Goreng Efa a ile a ja leungo la setlhare seo?

THUTO 4

A mo Galefela A bo A Mmolaya

Modimo o ne a amogela setlhabelo sa ga Abele e seng sa ga Kaine. Seo se ne sa galefisa Kaine mme a feleletsa a dirile selo se se sa siamang.

THUTO 5

Araka ya ga Noa

Fa baengele ba nyala basadi ba mo lefatsheng ba ne ba nna le bana ba ba kgerisang batho. Go ne go tletse thubakanyo. Noa ene o ne a rata Modimo e bile a mo reetsa.

THUTO 6

Batho ba le Robedi ba Tsena mo Lefatsheng le Lesha

Pula e nele malatsi a le 40 le masigo a le 40. Go ne ga feta ngwaga Noa le ba lelapa la gagwe ba le mo arakeng. Go tswa foo, Modimo o ne a ba raya a re ba tswe.

THUTO 7

Tora ya Babele

Batho ba ne ba simolola go aga motse le kago e e fitlhang kwa legodimong. Goreng Modimo a ile a dira gore ba bue dipuo tse di farologaneng?

THUTO 8

Aborahame le Sara Ba ne Ba Ikobela Modimo

Goreng Aborahame le Sara ba ile ba tlogela ntlo ya bone mo Ure go ya go nna baeng kwa nageng ya Kanana?

THUTO 9

Ngwana wa Mosimane o a Tsholwa!

Modimo o ne a tla diragatsa jang se a se solofeditseng Aborahame? Ke morwa ofe wa ga Aborahame yo tsholofetso eno e neng e tla diragadiwa ka ene—Isake kgotsa Ishemaele?

THUTO 10

Gakologelwa Mosadi wa ga Lote

Modimo o ne a senya motse wa Sodoma le Gomora ka molelo le sulefera. Goreng metse eo e ile ya senngwa? Goreng re tshwanetse go gakologelwa mosadi wa ga Lote?

THUTO 11

Tumelo ya Gagwe e a Lekwa

Modimo o ne a raya Aborahame a re: ‘Ke kopa o tseye morwao o ye go mo ntsha setlhabelo kwa thabeng ya Moria.’ Aborahame o ne a tla lebana jang le teko eno?

THUTO 12

Jakobe O ne A Rua Boswa

Isake le Rebeka ba ne ba na le basimane ba mawelana. Esau ke ngwana wa ntlha mme e ne e le ene moruaboswa. Goreng a ne a rekisa tshwanelo eo ka dijo?

THUTO 13

Jakobe le Esau ba Dira Kagiso

Moengele o ne a segofatsa Jakobe jang? Jakobe o ne a dira eng go boa a utlwana gape le Esau?

THUTO 14

Lekgoba le le Neng la Ikobela Modimo

Le fa Josefa a ne a dira se se siameng, o ne a bogisiwa. Goreng?

THUTO 15

Jehofa Ga a Ka a Lebala Josefa

Modimo o ne a thusa Josefa le fa a ne a le kgakala le ba lelapa la gagwe.

THUTO 16

Jobe E ne E le Mang?

O ne a ikobela Jehofa le fa a ne a na le mathata.

THUTO 17

Moshe O ne A Tlhopha go Obamela Jehofa

Mmaagwe Moshe o ne a dira leano la gore Moshe a se ka a bolawa.

THUTO 18

Setlhare se se Tukang

Ke eng fa setlhare se tuka mme se sa she?

THUTO 19

Dipetso Tsa Ntlha Tse Tharo

Faro o ne a tlisetsa batho masetlapelo ka go sa batle go dira sengwe se se motlhofo.

THUTO 20

Dipetso Tse Thataro Tse di Latelang

Dipetso tseno di ne di farologane jang le tsa ntlha tse tharo?

THUTO 21

Petso ya Bolesome

Petso eo e ne e le botlhoko thata mo Faro yo o mabela a neng a ineela.

THUTO 22

Kgakgamatso Kwa Lewatleng le Lehibidu

Faro o kgonne go falola dipetso tse di lesome a mme a o kgonne go falola kgakgamatso ya Modimo?

THUTO 23

Ba Dira Maikano

Fa Baiseraele ba le kwa Thabeng ya Sinai, ba ne ba dira maikano ba solofetsa Modimo gore ba tla mo ikobela.

THUTO 24

Ga ba A ka Ba Diragatsa Maikano a Bone

Fa Modimo a naya Moshe Melao e e Lesome, batho ba ne ba dira boleo jo bo masisi.

THUTO 25

Tente ya Kobamelo

Tente eno e e kgethegileng e ne e na le letlole la kgolagano.

THUTO 26

Ditlhola Tse di Lesome le Bobedi

Joshua le Kalebe ba ne ba farologane le ditlhola tse dingwe tse di lesome tse di neng di ile go tlhola lefatshe la Kanana.

THUTO 27

Ba ne Ba Gana go Reetsa Jehofa

Kora, Dathane, Abirame le batho ba le 250 ga ba a ka ba lemoga kgang ya botlhokwa e Jehofa a neng a leka go ba bontsha yone.

THUTO 28

Tonki ya ga Balaame e a Bua

Tonki e ne e bona mongwe yo Balaame a neng a sa mmone.

THUTO 29

Jehofa o Tlhopha Joshua

Modimo o ile a naya Joshua ditaelo tse le rona re ka di dirisang.

THUTO 30

Rahabe o Fitlha Ditlhola

Dipota tsa Jeriko di a wa. Mme ntlo ya ga Rahabe yone ga e we le fa e ne e ageletswe mo dipoteng tsa Jeriko.

THUTO 31

Joshua le Bagibeone

Joshua o ne a kopa Modimo a re: “Letsatsi, ema o sa tshikinyege!” A Modimo o ile a mo araba?

THUTO 32

Moeteledipele yo Mosha le Basadi ba Babedi ba ba Pelokgale

Fa Joshua a sena go tlhokafala, Baiseraele ba ne ba simolola go obamela medimo ya maaka. Barake, Debora le Jaele ba ile ba golola Baiseraele mo babeng ba bone.

THUTO 33

Ruthe le Naomi

Basadi ba babedi ba ba swetsweng ke banna ba boela kwa Iseraele. Ruthe o ya go bereka mo tshimong mme o bonwa ke Boase.

THUTO 34

Gidione o Fenya Bamidiana

Baiseraele ba ne ba kopa Jehofa gore a ba namole mo Bamidianeng. Go tlile jang gore masole a ga Gidione a fenye masole a Bamidiana a le 135 000?

THUTO 35

Hana o Rapelela go Nna le Ngwana wa Mosimane

Elekana o tsamaya le Hana, Penina le bana ba gagwe go ya kwa Shilo. Fa ba le koo, Hana o rapelela go nna le ngwana wa mosimane. Samuele o ne a tsholwa morago ga ngwaga.

THUTO 36

Jefetha o Solofetsa Modimo Sengwe

Jefetha o ne a solofetsa Modimo eng mme ka ntlha yang? Ngwana wa ga Jefetha o ne a reng fa a utlwa se rraagwe a se dirileng?

THUTO 37

Jehofa o Bua le Samuele

Bana ba babedi ba ga Eli e ne e le baperesiti mme gone ba sa ikobele melao ya Modimo. Samuele o ne a sa tshwane le bone. Nako nngwe Jehofa o ne a bua le Samuele.

THUTO 38

Jehofa o Naya Samesone Maatla

Modimo o ne a naya Samesone maatla. Fa Delila a sena go mo beola moriri, Bafilisitia ba ne ba mo tshwara. Samesone o diga tempele ya ga Dagone.

THUTO 39

Kgosi ya Ntlha ya Iseraele

Baatlhodi ba ne ba etelela pele mo Iseraele mme Baiseraele bone ba ne ba batla kgosi. Saulo o ne a nna kgosi ya ntlha mme Jehofa o ne a mo tseela bogosi. Goreng?

THUTO 40

Dafide le Goliathe

Jehofa o tlhopha Dafide go nna kgosi e e latelang ya Iseraele mme Dafide o bontsha gore o tshwanelega go nna kgosi.

THUTO 41

Dafide le Saulo

Ke eng fa Saulo a ne a tlhoile Dafide mme Dafide o ile a itshwara jang?

THUTO 42

Jonathane O ne A le Pelokgale e Bile a Ikanyega

Ngwana wa kgosi o nna tsala e kgolo ya ga Dafide.

THUTO 43

Kgosi Dafide o a Leofa

Tshwetso e e sa siamang e baka mathata a a seng kana ka sepe.

THUTO 44

Tempele ya ga Jehofa

Modimo o amogela kopo ya ga Solomone a bo a mo naya dilo tse dikgolo.

THUTO 45

Bogosi bo a Kgaogana

Baiseraele ba le bantsi ba ne ba tlogela go direla Jehofa.

THUTO 46

Go Senola Modimo wa Boammaaruri

Modimo wa boammaaruri ke mang? A ke Jehofa kgotsa Baale?

THUTO 47

Jehofa O ne A Naya Elija Maatla

A o akanya gore le wena a ka go nonotsha?

THUTO 48

Morwa wa Motlholagadi o a Tshela

Dikgakgamatso tse pedi mo ntlong e le nngwe!

THUTO 49

Kgosigadi E e Sa Siamang e a Otlhaiwa

Jesebele o loga leano la go bolaya Nabothe gore a tseye masimo a gagwe a mofine! Jehofa o lemoga seo.

THUTO 50

Jehofa o Sireletsa Jehoshafate

Kgosi Jehoshafate yo o molemo o rapela Jehofa fa Juda e tlhaselwa ke baba.

THUTO 51

Lesole le Mosetsana yo Monnye

Mosetsana wa Moiseraele o bolelela mosadi wa mong wa gagwe gore Jehofa o na le maatla a magolo mme seo se dira gore Jehofa a dire dikgakgamatso.

THUTO 52

Masole a ga Jehofa a a Tukang Molelo

Kafa motlhanka wa ga Elisha a lemogang ka gone gore ba feta baba ba bone ka palo.

THUTO 53

Jehoiada yo o Pelokgale

Moperesiti yo o ikanyegang o nna kgatlhanong le kgosigadi e e sa siamang.

THUTO 54

Jehofa Ga a Ka a Tlhoboga Jona

Go tlile jang gore moporofeti mongwe wa Modimo a komediwe ke tlhapi e kgolo? O ne a tswa jang? Mme Jehofa o ne a mo ruta eng?

THUTO 55

Moengele wa ga Jehofa O ne A Sireletsa Hesekia

Baba ba Bajuda ba re Jehofa ga a kitla a sireletsa batho ba gagwe mme ba fositse!

THUTO 56

Josia O ne A Rata Molao wa Modimo

Josia o nna kgosi fa a le dingwaga di le robedi e bile o thusa batho go obamela Jehofa.

THUTO 57

Jehofa o Romela Jeremia Go ya Go Rera

Se moporofeti yono yo mosha a neng a se bua se ne sa galefisa bagolwane ba Juda thata.

THUTO 58

Jerusalema e a Senngwa

Batho ba Juda ba tswelela go obamela medimo ya maaka, ka ntlha ya seo, Jehofa o a ba latlha.

THUTO 59

Basimane ba le Banê ba ba Neng ba Ikobela Jehofa

Basha ba Bajuda ba ikemiseditse go nna ba ikanyega mo go Jehofa le fa ba le kwa ntlong ya segosi kwa Babelona.

THUTO 60

Bogosi jo bo Tla Nnelang Ruri

Daniele o tlhalosa toro e e sa tlwaelegang ya ga Nebukadenesare.

THUTO 61

Ga ba A ka Ba Obama

Shaderake, Meshake le Abedenego ba gana go obamela setshwantsho sa gauta sa kgosi ya Babelona.

THUTO 62

Bogosi jo bo Tshwanang le Setlhare se Segolo

Toro ya ga Nebukadenesare e bolelela pele se se tla mo diragalelang mo nakong e e tlang.

THUTO 63

Mokwalo mo Loboteng

Mokwalo ono o o gakgamatsang o tlhaga leng le gone o kaya eng?

THUTO 64

Daniele mo Mosimeng wa Ditau

Rapela Jehofa letsatsi le letsatsi fela jaaka Daniele!

THUTO 65

Esethere o Boloka Baiseraele

Le fa e ne e le motswakwa e bile a se na batsadi, o ne nna kgosigadi.

THUTO 66

Esera O ne A Ruta Batho Molao wa Modimo

Fa Baiseraele ba sena go reetsa Esera, ba ne ba direla Modimo maikano a a kgethegileng.

THUTO 67

Mabota a Jerusalema

Nehemia o ne a itse gore baba ba gagwe ba batla go mo tlhasela. Goreng a ne a sa tshoga?

THUTO 68

Elisabetha o Tshola Ngwana

Goreng monna wa ga Elisabetha a ne a bolelelwa gore ga a kitla a kgona go bua go fitlha ngwana a tsholwa?

THUTO 69

Gabariele o Etela Marea

O ne a mmolelela sengwe se se neng sa fetola botshelo jwa gagwe.

THUTO 70

Baengele ba Itsise gore Jesu o Tshotswe

Fa badisa ba utlwa gore Jesu o tshotswe, ba ne ba dira sengwe ka bonako.

THUTO 71

Jehofa O ne A Sireletsa Jesu

Kgosi e e sa siamang e ne e batla go bolaya Jesu.

THUTO 72

Jesu a le Monnye

O ne a dira eng go gakgamatsa barutisi kwa tempeleng?

THUTO 73

Johane o Baakanya Tsela

Johane o nna moporofeti. O ruta gore Mesia o atla. Batho ba itshwara jang fa ba sena go utlwa molaetsa ono?

THUTO 74

Jesu o Nna Mesia

Johane o raya jang fa a re Jesu ke Kwana ya Modimo?

THUTO 75

Diabolo o Raela Jesu

Diabolo o raela Jesu makgetlo a le mararo. O mo raela jang? Jesu o dira eng?

THUTO 76

Jesu o Phepafatsa Tempele

Goreng Jesu a leleka diphologolo mo tempeleng a bo a pitikolola ditafole tsa barekisi?

THUTO 77

Mosadi Kwa Sedibeng

Goreng fa mosadi wa Mosamarea yo o neng a le kwa Sedibeng a ne a gakgamala fa Jesu a bua le ene? Jesu o ne a mmolelela eng se a neng a ise a se bolelele ope?

THUTO 78

Jesu o Rera ka Bogosi

Jesu o laletsa bangwe ba barutwa ba gagwe gore e nne ‘batshwari ba batho.’ Moragonyana, o ruta balatedi ba gagwe ba le 70 go rera ka dikgang tse di molemo.

THUTO 79

Jesu o Dira Dikgakgamatso Tse Dintsi

Gongwe le gongwe kwa a yang teng, batho ba ba lwalang ba kopa gore a ba fodise mme o dira jalo. Gape o tsosa mosetsanyana yo o tlhokafetseng.

THUTO 80

Jesu o Tlhopha Baaposetoloi ba le 12

Goreng a ba tlhopha? A o gopola maina a bone?

THUTO 81

Jesu o Ruta Kwa Thabeng

Jesu o ruta batho dithuto tsa botlhokwa.

THUTO 82

Jesu o Ruta Balatedi ba Gagwe go Rapela

Jesu o ne a ruta barutwa ba gagwe go nna ba kopa eng?

THUTO 83

Jesu o Naya Batho ba Bantsi Dijo

Kgakgamatso eno e bontsha eng ka Jehofa le Jesu?

THUTO 84

Jesu o Tsamaya mo Metsing

O akanya gore baaposetoloi ba ile ba ikutlwa jang fa ba bona kgakgamatso eo?

THUTO 85

Jesu o Fodisa Batho ka Sabata

Goreng batho ba ne ba sa itumelele se a neng a se dira?

THUTO 86

Jesu o Tsosa Lasaro

Jesu o a lela fa a bona Marea a lela. Go tswa foo, ba a itumela.

THUTO 87

Jesu O ja Le Baaposetoloi ba Gagwe Labofelo

Jesu o naya baaposetoloi ba gagwe ditaelo tsa botlhokwa ka nako ya fa a ja le bone labofelo maitseboa.

THUTO 88

Jesu o a Tshwarwa

Judase Isekariota o etelela pele setlhopha sa batho ba ba tshwereng dibetsa go ya go tshwara Jesu.

THUTO 89

Petere o Itatola Jesu

Go direga eng kwa lelapeng la ga Kaiafase? Mme Jesu o diragalelwa ke eng fa a le mo ntlong?

THUTO 90

Jesu o Swela Kwa Gologotha

Goreng Pilato a re Jesu a bolawe?

THUTO 91

Jesu o Tsosiwa mo Baswing

Go direga eng se se gakgamatsang malatsinyana fa Jesu a sena go bolawa?

THUTO 93

Jesu o Boela Kwa Legodimong

Pele a tlhatlogela kwa legodimong, o laela barutwa ba gagwe go dira dilo dingwe tse di botlhokwa.

THUTO 94

Barutwa ba Newa Moya o o Boitshepo

Moya o o boitshepo o ba naya maatla a go dira eng se se gakgamatsang?

THUTO 95

Ga ba A ka Ba Tlogela go Rera

Baeteledipele ba bodumedi ba ba bolaileng Jesu ba leka go dira gore barutwa ba tlogele go rera mme ba a palelwa.

THUTO 96

Jesu o Tlhopha Saulo

Saulo o bogisa Bakeresete, mme seo se tloga se fetoga.

THUTO 97

Korenelio o Newa Moya o o Boitshepo

Goreng Modimo a romela Petere kwa monneng yono yo e seng Mojuda?

THUTO 98

Batho ba Ditšhaba Tse Dintsi e Nna Bakeresete

Moaposetoloi Paulo le ditsala tsa gagwe ba simolola tiro ya go rera kwa mafelong a a kgakala.

THUTO 99

Modisa wa Kgolegelo e Nna Mokeresete

Ledimona, thoromo ya lefatshe le tšhaka di amana jang mo kgannyeng eno?

THUTO 100

Paulo le Timotheo

Banna ba babedi ba dira mmogo e le ditsala le batlhanka ba Modimo ka dingwagangwaga.

THUTO 101

Paulo o Romelwa Kwa Roma

Loeto loo lo tletse mathata mme mathata ao ga a dire gore Paulo a tlogele tiro ya gagwe.

THUTO 102

Tshenolo e e Yang Kwa go Johane

Jesu o mmontsha dilo di le dintsi tse di tla diregang mo nakong e e tlang.

THUTO 103

“A Bogosi Jwa Gago bo Tle”

Tshenolo e e yang kwa go Johane e bontsha kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla fetolang botshelo ka gone mo lefatsheng.