Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

THUTO 47

Jehofa O ne A Naya Elija Maatla

Jehofa O ne A Naya Elija Maatla

Jesebele o ile a utlwa ka se se diragaletseng baporofeti ba ga Baale mme o ne a galefa tota. O ne a romelela Elija molaetsa a re: ‘Kamoso, o tla bo o sule jaaka baporofeti ba ga Baale.’ Elija o ne a tshoga thata mme a siela kwa nageng. O ne a rapela jaana: ‘Jehofa, ga ke tlhole ke kgona jaanong. A bogolo ke swe.’ E re ka Elija a ne a lapile, o ne a robala ka fa tlase ga setlhare.

Moengele o ne a tsosa Elija mme a mo raya a re: ‘Tsoga o je.’ Elija o ne a bona borotho jo bo kgolokwe mo matlapeng a a gotetseng le nkgwana ya metsi. O ne a ja mme a nwa metsi a bo a robala gape. Moengele o ne a mo tsosa gape a re: ‘Ja. O tlhoka maatla gore o tswelele ka loeto lono.’ Ka jalo, Elija o ne a ja gape. Go tswa foo, o ne a tsamaya malatsi a le 40 le masigo a le 40 go fitlha a goroga kwa Thabeng ya Horebe. Fa a le koo, o ne a tsena mo logageng a bo a robala. Jehofa o ne a bua le ene a re: ‘O dira eng fano Elija?’ Elija o ne a re: ‘Baiseraele ga ba a diragatsa se ba neng ba se go solofeditse. Ba sentse dibeso tsa gago e bile ba bolaile baporofeti ba gago. Jaanong le nna ba batla go mpolaya.’

Jehofa o ne a mo raya a re: ‘Tsamaya o ye go ema kwa godimo ga thaba.’ Go ne ga foka phefo e e maatla fa logageng. Go ne ga nna le thoromo ya lefatshe go tswa foo, ga nna le molelo. Elija o ne a utlwa lentswe le le bonolo le le kwa tlase. O ne a iphitlha ka seaparo sa gagwe mme a ema a tswela kwa ntle ga logaga. Jehofa o ne a mmotsa gore goreng a siile. Elija o ne a re: ‘Go setse nna fela.’ Jehofa o ne a mo raya a re: ‘Ga o esi. Go na le batho ba le 7 000 mo Iseraele ba ba sa ntseng ba nkobamela. Tsamaya o ye go tlhoma Elisha go nna moporofeti mo boemong jwa gago.’ Elija o ne a tsamaya ka yone nako eo a ya go dira se Jehofa a reng a se dire. A o akanya gore Jehofa o tla go thusa fa o dira dilo tse a batlang o di dira? Ee, o tla go thusa. A re utlwe gore go ne ga direga eng ka nako ya leuba.

“Lo se ka lwa tlhobaela ka sepe, mme mo go sengwe le sengwe a dikopo tsa lona di itsisiwe Modimo ka thapelo le mokokotlelo mmogo le ditebogo.”—Bafilipi 4:6