Ruthe 2:1-23

  • Ruthe o phutha mabele mo tshimong ya ga Boase (1-3)

  • Ruthe le Boase ba a kopana (4-16)

  • Ruthe o bolelela Naomi ka bopelontle jwa ga Boase (17-23)

2  o ne go na le monna mongwe yo o neng a humile thata wa losika lwa ga Elimeleke monna wa ga Naomi; leina la gagwe e ne e le Boase.+  Ruthe wa Momoabe o ne a raya Naomi a re: “Tsweetswee, mma ke ye kwa masimong ke ye go phutha*+ mabele a barobi ba ba tla mpontshang bopelonomi ba a tlogetseng kwa morago.” Ka jalo, Naomi o ne a mo raya a re: “Tsamaya morwadiaka.”  Gone fela foo, o ne a tsamaya mme a simolola go phutha mabele a barobi ba a tlogetseng kwa morago mo tshimong. Mme go ne ga diragala gore a tsene mo karolong ya tshimo ya ga Boase,+ wa losika lwa ga Elimeleke.+  Ka yone nako eo, Boase o ne a goroga a tswa kwa Bethelehema mme a raya barobi a re: “Jehofa a nne le lona.” Mme ba ne ba mo araba ba re: “Jehofa a go segofatse.”  tswa foo, Boase o ne a botsa lekawana le le okametseng barobi a re: “Mosetsana yono o tswa mo lelapeng la ga mang?”  Lekawana le le okametseng barobi le ne la araba la re: “Mosetsana yono ke Momoabe+ yo o neng a tla le Naomi go tswa kwa lefatsheng la Moabe.+  Mme o ne a botsa jaana: ‘Tsweetswee, a nka phutha*+ mabele* a a robilweng a barobi ba a tlogetseng kwa morago?’ Fa e sa le a goroga mo mosong o ntse a dira ka natla, ke gone a nnang fa fatshe mo moriting gore a ikhutse go se kae.”  Go tswa foo, Boase o ne a raya Ruthe a re: “Reetsa morwadiaka. O se ka wa ya go phutha mabele kwa tshimong e nngwe, le gone o se ka wa ya gope; nna gaufi le basetsana ba me.+  Nna o lebile tshimo e ba robang mo go yone, mme o tsamaye le bone. Ke laetse makawana gore a se ka a go kgoma.* Fa o nyorilwe, o ye kwa dinkgong tsa metsi mme o nwe se makawana a se geletseng.” 10  Foo o ne a khubama, a ikoba a bo a mo raya a re: “Go tla jang go bo o nnile pelonomi mo go nna e bile o nketse tlhoko, mme ke le motswakwa?”+ 11  Foo Boase a mo araba a re: “Ke boleletswe sengwe le sengwe se o se diretseng matsalaago morago ga loso lwa monna wa gago, le kafa o neng wa tlogela rrago le mmago ka gone, le lefatshe la ba losika lwa gago mme wa ya kwa bathong ba o neng o sa ba itse.+ 12  E kete Jehofa a ka go duela ka ntlha ya se o se dirileng,+ mme e kete Jehofa Modimo wa Iseraele, yo o tshabetseng ka fa tlase ga diphuka tsa gagwe,+ a ka go naya tuelo e e feletseng.” 13  Foo Ruthe o ne a re: “Tswelela o le pelonomi mo go nna morena wa me, ka gonne o nkgomoditse e bile o nkgothaditse,* nna lelata la gago, le fa tota ke se lengwe la malata a gago.” 14  Ka nako ya dijo, Boase o ne a mo raya a re: “Atamela kwano, o je senkgwe o bo o ine thathana ya gago mo binikeng.” Ka jalo, o ne a nna fa fatshe fa thoko ga barobi. Mme o ne a mo naya mangwe a mabele a a gadikilweng, a ja a bo a kgora, mme ga nna le se se salang. 15  Fa a ya go phutha+ gape, Boase o ne a laela makawana a gagwe a re: “Mo letleng a phuthe le mo mabeleng* a a robilweng, mme lo se ka lwa mo tshwenya.+ 16  Gape lo netefatse gore lo somola mabele a mangwe mo dingateng, mme lo a tlogele kwa morago gore a kgone go a phutha, lo se ka lwa mo thibela.” 17  Ka jalo, o ne a tswelela a phutha mabele mo tshimong go fitlha maitseboa.+ Fa a photha se a neng a se phuthile, se ne sa batla se tlatsa dilitara di ka nna 22* tsa barele.* 18  Go tswa foo, o ne a se tsaya a boela kwa motseng, mme matsalaagwe a bona se a neng a se phuthile. Gape Ruthe o ne a ntsha dijo tse a neng a di sadisitse+ a bo a di mo naya. 19  Matsalaagwe o ne a mo raya a re: “O ne o phutha mabele kae gompieno? O ne o bereka kae? E kete yo o neng a go etse tlhoko a ka segofala.”+ Ka jalo, a bolelela matsalaagwe gore o ne a bereka kwa tshimong ya ga mang, a re: “Leina la monna yo ke neng ke bereka kwa tshimong ya gagwe gompieno ke Boase.” 20  Naomi o ne a raya ngwetsi ya gagwe a re: “E kete a ka segofadiwa ke Jehofa yo o sa palelweng ke go bontsha batshedi le baswi lorato lwa gagwe lo lo sa kgaotseng.”+ Naomi o ne a tswelela ka go re: “Monna yono ke wa losika lwa rona.+ Ke mongwe wa barekolodi* ba rona.”+ 21  Foo Ruthe wa Momoabe o ne a re: “O ne a boa a nthaya a re, ‘Nna gaufi le barobi ba me go fitlha ba fetsa thobo ya me yotlhe.’”+ 22  Mme Naomi o ne a raya Ruthe ngwetsi ya gagwe a re: “Morwadiaka, go botoka gore o tsamaye le basetsana ba gagwe, go na le gore o ye go tshwenngwa kwa tshimong e nngwe.” 23  Ka jalo, o ne a nna a le gaufi le basetsana ba ga Boase a bo a tswelela a phutha go fitlha thobo ya barele+ le ya korong e fela. Mme o ne a tswelela a nna le matsalaagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ronopa.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seheb., “ronopa.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa gongwe “dingata.”
Kgotsa “tshwenya.”
Seheb., “o buile le pelo ya me.”
Kgotsa gongwe “mo dingateng.”
Seheb., “se tlatsa ifa.” Bona Dintlha B14.
Semela se se tshwanang le korong.
Kgotsa “mongwe wa losika lwa rona yo o nang le tshwanelo ya go rekolola (go golola).”