Timotheo wa Bobedi 1:1-18

  • Ditumediso (1, 2)

  • Paulo o leboga Modimo ka ntlha ya tumelo ya ga Timotheo (3-5)

  • Dirisa mpho ya Modimo ka tlhagafalo (6-11)

  • Nna o ngangatletse mafoko a a molemo (12-14)

  • Baba ba ga Paulo le ditsala tsa gagwe (15-18)

1  Nna Paulo, ke moaposetoloi wa ga Keresete Jesu go ya ka thato ya Modimo, le go dumalana le botshelo jo Modimo a bo solofeditseng ka Keresete Jesu,+  ke kwalela Timotheo, ngwana yo o rategang:+ E kete Modimo Rara le Keresete Jesu Morena wa rona ba ka go bontsha bopelonomi jo bogolo,* ba go utlwela botlhoko ba bo ba dira gore o nne le kagiso.  Ke leboga Modimo, yo ke mo direlang tirelo e e boitshepo fela jaaka borremogolo ba ne ba dira, mme ke dira jalo ka segakolodi se se phepa, le ka motlha ke sa lebale go go umaka mo dithapelong tsa me tse ke di dirang ka tlhoafalo bosigo le motshegare.  Fa ke gakologelwa kafa o neng wa lela ka gone, ke tlhologelelwa go go bona. Fa ke go bona, ke tla itumela thata.  Gonne ke gakologelwa tumelo e o nang le yone e e se nang boitimokanyi bope,+ e ke e boneng pele mo go nkokoago Loise le mmago Yunise, e bile ke tshepa gore le wena o na le yone.  Ka jalo, ke go gakolola gore o dirise mpho ya Modimo e o neng wa e amogela fa ke go baya diatla, mme o e dirise ka tlhagafalo.+  Gonne moya o o boitshepo o Modimo a re nayang one ga o dire gore re nne magatlapa,+ go na le moo, o re thusa gore re nne le maatla,+ re nne le lorato e bile re akanyetse dilo sentle.  Ka jalo, o se ka wa tlhabisiwa ditlhong ke go rera ka Morena wa rona+ kgotsa wa tlhabisiwa ditlhong ke go bo ke le legolegwa ka ntlha ya gagwe. Go na le moo, o amogele gore o tla boga+ ka gonne o rera dikgang tse di molemo mme o tshepe gore Modimo o tla go naya maatla a go itshoka.+  O ne a re boloka a bo a re bitsa gore re nne batho ba ba boitshepo,+ e seng ka ntlha ya ditiro tsa rona, mme ka ntlha ya boikaelelo jwa gagwe le ka ntlha ya bopelonomi jo bogolo.+ Modimo ga a bolo go re bontsha bopelonomi jono bogologolo a dirisa Keresete Jesu, 10  mme jaanong seno se ne sa bonala sentle fa go nna gone ga Mmoloki wa rona, Keresete Jesu go itsege,+ yo o fedisitseng loso+ a dirisa dikgang tse di molemo+ go re senolela gore re ka nna le botshelo+ jang le mmele o o sa boleng,+ 11  mme ke ne ka tlhomiwa go nna moreri, moaposetoloi le morutisi wa tsone.+ 12  Ke boga ka ntlha ya dilo tseno+ mme ga ke tlhabiwe ke ditlhong.+ Gonne ke itse Modimo yo ke dumetseng mo go ene, mme ke tshepa gore o kgona go sireletsa sengwe le sengwe se ke se mo neileng go fitlha ka letsatsi la katlholo.+ 13  Nna o ngangatletse sekao sa mafoko a a molemo*+ a ke go a boleletseng, mme o tswelele o na le tumelo le lorato ka gonne o le seoposengwe le Keresete Jesu. 14  A moya o o boitshepo o o mo go rona, o go thuse go sireletsa se ke se go neileng.+ 15  O a itse gore banna botlhe ba ba mo porofenseng ya Asia+ ba ntlhanogetse. Fegilo le Heremogenese ke bangwe ba bone. 16  E kete Morena a ka utlwela ba ba nnang mo ntlong ya ga Onesiforo+ botlhoko, ka gonne o ne a nkgothatsa thata, mme o ne a se ka a tlhabiwa ke ditlhong ka gonne ke golegilwe ka dikeetane. 17  Go na le moo, fa a ne a le mo Roma, o ne a mpatla go fitlha a mpona. 18  E kete Morena Jehofa* a ka mo utlwela botlhoko ka letsatsi la katlholo. Mme wena o itse ditiro tsotlhe tse a neng a di dira kwa Efeso.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “a a boammaaruri; a a tswelang mosola.”