Hebreo 4:1-16

4  Samakatuwid, yamang may naiwan pang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan,+ matakot tayo na baka balang-araw ay may sinuman sa inyo na waring nagkulang doon.+  Sapagkat ipinahayag din sa atin ang mabuting balita,+ gaya rin sa kanila;+ ngunit ang salita na napakinggan ay hindi naging kapaki-pakinabang sa kanila,+ sapagkat hindi sila kaisa sa pananampalataya+ niyaong mga talagang nakarinig.+  Sapagkat tayo na mga nanampalataya ay pumapasok sa kapahingahan, gaya ng kaniyang sinabi: “Kaya sumumpa+ ako sa aking galit, ‘Hindi sila papasok+ sa aking kapahingahan,’ ”+ bagaman ang kaniyang mga gawa ay tapos na+ mula pa nang pagkakatatag ng sanlibutan.+  Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya tungkol sa ikapitong araw ang gaya ng sumusunod: “At ang Diyos ay nagpahinga noong ikapitong araw mula sa lahat ng kaniyang mga gawa,”+  at muli sa dakong ito: “Hindi sila papasok sa aking kapahingahan.”+  Samakatuwid, yamang nananatili pa ang pagpasok doon ng iba, at yaong mga unang pinagpahayagan ng mabuting balita+ ay hindi pumasok dahil sa pagsuway,+  muli siyang nagtakda ng isang araw sa pamamagitan ng pagsasabi pagkatapos ng napakahabang panahon sa awit ni David “Ngayon”; gaya ng nabanggit sa itaas: “Kung ngayon ay maririnig ninyo ang kaniyang tinig,+ huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso.”+  Sapagkat kung inakay sila ni Josue+ sa isang dako ng kapahingahan,+ hindi na sana nagsalita ang Diyos+ pagkatapos tungkol sa iba pang araw.  Kaya may nananatili pang sabbath na pagpapahinga para sa bayan ng Diyos.+ 10  Sapagkat ang tao na pumasok sa kapahingahan ng Diyos+ ay nagpahinga na rin naman mula sa kaniyang sariling mga gawa,+ gaya ng ginawa ng Diyos mula sa kaniyang mga gawa. 11  Samakatuwid ay gawin natin ang ating buong makakaya na pumasok sa kapahingahang iyon, dahil baka may sinumang mahulog sa gayunding uri ng pagsuway.+ 12  Sapagkat ang salita+ ng Diyos ay buháy+ at may lakas+ at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim+ at tumatagos maging hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa+ at espiritu,+ at ng mga kasukasuan at ng kanilang utak sa buto, at may kakayahang umunawa ng mga kaisipan at mga intensiyon ng puso.+ 13  At walang nilalang na hindi hayag sa kaniyang paningin,+ kundi ang lahat ng bagay ay hubad at hayagang nakalantad sa mga mata niya na pagsusulitan natin.+ 14  Samakatuwid, yamang tayo ay may isang dakilang mataas na saserdote na pumasok sa langit,+ si Jesus na Anak ng Diyos,+ manghawakan tayo sa ating pagpapahayag tungkol sa kaniya.+ 15  Sapagkat taglay natin bilang mataas na saserdote, hindi ang isa na hindi magawang makiramay+ sa ating mga kahinaan, kundi ang isa na sinubok sa lahat ng bagay tulad natin, ngunit walang kasalanan.+ 16  Samakatuwid, lumapit+ tayo nang may kalayaan sa pagsasalita+ sa trono ng di-sana-nararapat na kabaitan, upang makapagtamo tayo ng awa at makasumpong ng di-sana-nararapat na kabaitan bilang tulong sa tamang panahon.+

Talababa