Hebreo 8:1-13

8  Kung tungkol nga sa mga bagay na tinatalakay ay ito ang pangunahing punto: Tayo ay may ganitong mataas na saserdote,+ at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Karingalan sa langit,+  isang pangmadlang lingkod sa dakong banal+ at sa tunay na tolda, na itinayo ni Jehova,+ at hindi ng tao.+  Sapagkat ang bawat mataas na saserdote ay inaatasang maghandog kapuwa ng mga kaloob at mga hain;+ dahil dito ay kailangan na ang isa ring ito ay magkaroon ng maihahandog.+  Kung siya nga ay nasa lupa, hindi siya magiging saserdote,+ yamang may mga taong naghahandog ng mga kaloob ayon sa Kautusan,  ngunit mga taong nag-uukol ng sagradong paglilingkod sa isang makasagisag na paglalarawan+ at isang anino+ ng makalangit na mga bagay; kung paanong si Moises, nang malapit na niyang gawin ang buong tolda,+ ay binigyan ng utos mula sa Diyos:+ Sapagkat sabi niya: “Tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ng bagay ayon sa parisan ng mga iyon na ipinakita sa iyo sa bundok.”+  Ngunit ngayon ay nagtamo si Jesus ng isang higit na magaling na pangmadlang paglilingkod, anupat siya rin ang tagapamagitan+ ng isa rin namang mas mabuting tipan,+ na itinatag nang legal sa mas mabubuting pangako.+  Sapagkat kung ang unang tipan na iyon ay walang kakulangan, hindi na sana naghanap ng dako para sa ikalawa;+  sapagkat kinakikitaan nga niya ng pagkakamali ang mga tao kapag kaniyang sinasabi: “ ‘Narito! Dumarating ang mga araw,’ sabi ni Jehova, ‘at makikipagtipan ako ng isang bagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ni Juda;+  hindi ayon sa tipan+ na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong araw na hawakan ko ang kanilang kamay upang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto,+ sapagkat hindi sila nanatili sa aking tipan,+ kung kaya’t huminto ako sa pagkalinga sa kanila,’ sabi ni Jehova.”+ 10  “ ‘Sapagkat ito ang tipan na ipakikipagtipan ko sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon,’ sabi ni Jehova. ‘Ilalagay ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, at sa kanilang mga puso+ ay isusulat ko ang mga iyon. At ako ang magiging kanilang Diyos,+ at sila mismo ang magiging aking bayan.+ 11  “ ‘At hindi nila sa anumang paraan tuturuan, ng bawat isa ang kaniyang kapuwa mamamayan at ng bawat isa ang kaniyang kapatid, na sinasabi: “Kilalanin mo si Jehova!”+ Sapagkat makikilala nilang lahat ako,+ mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sa kanila. 12  Sapagkat magiging maawain ako sa kanilang mga likong gawa, at sa anumang paraan ay hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan.’ ”+ 13  Sa kaniyang pagsasabi na “isang bagong tipan” ay ginawa niyang lipas na ang nauna.+ Ngayon yaong ginawang lipas na at naluluma ay malapit nang maglaho.+

Talababa