Hebreo 3:1-19

3  Dahil dito, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag,+ isaalang-alang ninyo ang apostol+ at mataas na saserdote na ating ipinahahayag+—si Jesus.  Siya ay tapat+ sa Isa na gumawang gayon sa kaniya, kung paanong gayundin si Moises+ sa buong sambahayan ng Isang iyon.+  Sapagkat ang huling nabanggit ay ibinibilang na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian+ kaysa kay Moises, yamang siya+ na nagtatayo nito ay may higit na karangalan kaysa sa bahay.+  Sabihin pa, bawat bahay ay may nagtayo, ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos.+  At si Moises bilang isang tagapaglingkod+ ay tapat sa buong sambahayan ng Isang iyon bilang isang patotoo ng mga bagay na sasalitain sa dakong huli,+  ngunit si Kristo ay tapat bilang isang Anak+ sa sambahayan ng Isang iyon. Tayo ang sambahayan ng Isang iyon,+ kung hihigpitan natin ang ating paghawak sa ating kalayaan sa pagsasalita at sa ating paghahambog sa pag-asa hanggang sa wakas.+  Sa dahilang ito, gaya ng sinasabi ng banal na espiritu:+ “Kung ngayon ay maririnig ninyo ang kaniyang tinig,+  huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso na gaya niyaong pangyayari nang mapukaw ang mapait na galit,+ gaya noong araw nang ginagawa ang pagsubok+ sa ilang,+  kung saan sinubok ako ng inyong mga ninuno ng isang pagsubok, at gayunma’y nakita nila ang aking mga gawa+ sa loob ng apatnapung taon.+ 10  Sa dahilang ito ay nasuklam ako sa salinlahing ito at nagsabi, ‘Lagi silang naliligaw sa kanilang mga puso,+ at hindi nila nalalaman ang aking mga daan.’+ 11  Kaya sumumpa ako sa aking galit, ‘Hindi sila papasok+ sa aking kapahingahan.’ ”+ 12  Mag-ingat kayo, mga kapatid, na baka sa paanuman ay tubuan ang sinuman sa inyo ng isang pusong balakyot na walang pananampalataya sa pamamagitan ng paglayo mula sa Diyos na buháy;+ 13  ngunit patuloy ninyong payuhan+ ang isa’t isa bawat araw, hangga’t matatawag itong “Ngayon,”+ dahil baka may sinuman sa inyo na maging mapagmatigas dahil sa mapanlinlang+ na kapangyarihan ng kasalanan. 14  Sapagkat tayo ay talagang nagiging mga kabahagi sa Kristo+ tangi lamang kung hihigpitan natin ang ating paghawak sa pagtitiwalang tinaglay natin sa pasimula hanggang sa wakas,+ 15  samantalang sinasabi: “Kung ngayon ay maririnig ninyo ang kaniyang tinig,+ huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso na gaya niyaong pangyayari nang mapukaw ang mapait na galit.”+ 16  Sapagkat sino ba sila na mga nakarinig at gayunma’y pumukaw ng mapait na galit?+ Sa katunayan, hindi ba ang lahat ng lumabas mula sa Ehipto sa ilalim ni Moises?+ 17  Bukod diyan, kanino ba nasuklam ang Diyos sa loob ng apatnapung taon?+ Hindi ba doon sa mga nagkasala, na ang mga bangkay ay nabuwal sa ilang?+ 18  Ngunit kanino ba siya sumumpa+ na hindi sila papasok sa kaniyang kapahingahan kundi doon sa mga naging masuwayin?+ 19  Kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya.+

Talababa