Hebreo 1:1-14

1  Ang Diyos, na noong matagal nang panahon ay nagsalita sa maraming pagkakataon+ at sa maraming paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta,+  ay nagsalita sa atin sa wakas ng mga araw na ito+ sa pamamagitan ng isang Anak,+ na inatasan niyang tagapagmana ng lahat ng bagay,+ at sa pamamagitan niya ay kaniyang ginawa+ ang mga sistema ng mga bagay.  Siya ang sinag ng kaniyang kaluwalhatian+ at ang eksaktong larawan ng kaniya mismong sarili,+ at pinananatili niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan;+ at pagkatapos niyang gumawa ng pagpapadalisay para sa ating mga kasalanan+ ay umupo siya sa kanan+ ng Karingalan sa matatayog na dako.+  Sa gayon ay naging mas mabuti siya kaysa sa mga anghel,+ anupat nagmana siya ng isang pangalang+ higit na magaling kaysa sa kanila.  Halimbawa, sino sa mga anghel ang kailanma’y sinabihan niya: “Ikaw ang aking anak; ako, ngayon, ako ay naging iyong ama”?+ At muli: “Ako ang magiging kaniyang ama, at siya ang magiging aking anak”?+  Ngunit nang muli niyang dinadala ang kaniyang Panganay+ sa tinatahanang lupa, kaniyang sinasabi: “At mangayupapa sa kaniya+ ang lahat ng mga anghel+ ng Diyos.”  Gayundin, may kinalaman sa mga anghel ay kaniyang sinasabi: “At ginagawa niyang mga espiritu ang kaniyang mga anghel, at liyab ng apoy ang kaniyang mga pangmadlang lingkod.”+  Ngunit may kinalaman sa Anak: “Ang Diyos ang iyong trono magpakailan-kailanman,+ at ang setro ng iyong kaharian+ ay ang setro ng katuwiran.+  Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang katampalasanan. Kaya naman ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid+ sa iyo ng langis ng pagbubunyi na higit kaysa sa iyong mga kasamahan.”+ 10  At: “Ikaw nang pasimula, O Panginoon, ang naglatag ng mga pundasyon ng lupa, at ang langit ay mga gawa ng iyong mga kamay.+ 11  Sila ay maglalaho, ngunit ikaw ay patuloy na mananatili; at tulad ng isang panlabas na kasuutan+ ay maluluma silang lahat, 12  at babalutin mo silang gaya ng isang balabal,+ gaya ng isang panlabas na kasuutan; at sila ay mapapalitan, ngunit ikaw ay gayon pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi mauubos kailanman.”+ 13  Ngunit tungkol sa kanino sa mga anghel niya sinabi kailanman: “Umupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bilang tuntungan ng iyong mga paa”?+ 14  Hindi ba silang lahat ay mga espiritung+ ukol sa pangmadlang paglilingkod,+ na isinugo upang maglingkod doon sa mga magmamana+ ng kaligtasan?

Talababa