Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Endekse ya Mifano

Endekse ya Mifano

Namba zinaonyesha sura.

baba mwenye iko tayari kutoa 35

chachu ya Wafarisayo 58

chachu yenye inachangwa na unga 43

chumvi ya dunia 35

divai mupya, chupa za ngozi zenye kuzeeka 28

drakma inapatikana 85

drakma yenye ilipotea 85

hazina yenye ilifichwa katika shamba 43

karamu ya ndoa ya mufalme 107

kondoo mwenye alipotea 63

kondoo na mbuzi 114

kualika maskini kwenye karamu 83

kuchagua nafasi pa heshima 83

kuchuya imbu, kumeza ngamia 109

kujenga munara 84

kuku anakusanya vitoto vyake 110

kushonea kipande cha nguo mupya kwenye nguo ya inje ya zamani 28

kuweka mukono kwenye jembe la kukokotwa 65

lulu mbele ya nguruwe 35

lulu yenye samani 43

mabikira kumi 112

mbegu ya haradali, imani 89

mbegu ya haradali, Ufalme 43

mbegu ya ngano inakufa, kisha inazaa matunda 103

mbegu yenye inaanguka katika aina mbalimbali ya udongo 43

mialiko kwenye chakula inakataliwa 83

mina 100

Muchungaji Mwema 80

mufalme anafuta deni kubwa 64

mufalme mwenye anafikiri mbele ya kuenda kupigana vita 84

mujane na muamuzi 94

mukusanya-kodi na Mufarisayo 94

mulango mwembamba 35

mupandaji mwenye kulala 43

mupandaji 43

Musamaria mwema 73

musimamizi-nyumba mwaminifu 78

musimamizi-nyumba mwenye haiko muaminifu 87

musingi wa nyumba 35

muti wa tini 79

mutumwa mwaminifu na mwenye busara 111

mutumwa mwenye anakataa kusamehe 64

mutumwa mwenye anarudia kutoka katika shamba 89

muzabibu wa kweli 120

mwana mupotevu 86

mwana mwenye alipotea 86

mwanaume tajiri mwenye alijenga madepo 77

mwanaume tajiri na Lazaro 88

ndege na maua ya mayungiyungi 35

ngamia kupita katika tundu la sindano 96

ngano na magugu 43

nyasi katika jicho la ndugu 35

nyumba yenye imejengwa juu ya mwamba 35

rafiki mwenye anaendelea kuomba 74

roho muchafu anarudia 42

talanta 113

tundu la sindano 96

wafanyakazi katika shamba la mizabibu 97

wafanyakazi wanalipwa dinari moja 97

walimaji wanaua mwana wa mwenye shamba 106

walimaji wauaji 106

watoto wadogo wenye kukaa katika masoko 39

watoto wawili wanatumwa katika shamba la mizabibu 106

watu wawili wenye kuwa na deni 40

watumwa wanakesha wakingojea kuja kwa bwana 78

wavuvi wa watu 22

wavu 43

ENDEKSE YA VISANDUKU

“Wakati Muda Ulifika wa Kuwatakasa” 6

Safari Zenye Kufurahisha 10

Wasamaria Walikuwa Watu Gani? 19

Kuingiwa na Pepo Muchafu 23

Mifano Kuhusu Kufunga 28

Anafundisha kwa Kurudilia 35

Jasho Lake Liko Kama Matone ya Damu 123

Shamba la Damu 127

Kupigwa mijeledi 129

“Kwenye Muti” 132