Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 23

Yesu Anafanya Miujiza Katika Kapernaumu

Yesu Anafanya Miujiza Katika Kapernaumu

MATAYO 8:14-17 MARKO 1:21-34 LUKA 4:31-41

  • YESU ANAFUKUZA PEPO MUCHAFU

  • MAMA-MUKWE WA PETRO ANAPONYESHWA

Yesu amealika wanafunzi ine, ni kusema, Petro, Andrea, Yakobo, na Yohana, ili wakuwe wavuvi wa watu. Sasa, kwenye siku ya Sabato, wote wanaenda kwenye sinagogi ya Kapernaumu. Yesu anafundisha katika sinagogi, na tena watu wanashangazwa na namna yake ya kufundisha. Hafundishe kama waandishi, lakini anafundisha kama mutu mwenye kuwa na mamlaka.

Siku hii ya Sabato, kuko mwanaume mumoja mwenye kuwa chini ya nguvu za pepo muchafu. Katika sinagogi, mwanaume huyo analalamika kwa sauti kubwa: “Tuko na shida gani na wewe, Yesu Munazareti? Je, umekuja kutuharibu? Ninajua kabisa wewe ni nani, Mutakatifu wa Mungu!” Yesu anakemea pepo muchafu mwenye kuwa ndani ya mwanaume huyo kwa kusema hivi: “Nyamaza, na umutoke!”—Marko 1:24, 25.

Kwa hiyo, roho huyo muovu anaangusha mwanaume huyo chini kwa kumutikisa-tikisa na kufanya makelele kwa sauti yake yote. Lakini ule pepo muchafu anamutoka mwanaume huyo “bila kumuumiza.” (Luka 4:35) Watu wenye kuwa katika sinagogi wanashangaa sana! Wanauliza, “Ni jambo gani hili? Ni fundisho mupya! Anaamuru kwa mamlaka hata roho wachafu, na wanamutii.” (Marko 1:27) Ni wazi kwamba tukio hili lenye kushangaza linajulikana katika Galilaya yote.

Wakati Yesu na wanafunzi wake wanatoka katika sinagogi, wanaenda kwa Simoni, ao Petro. Huko, mama-mukwe wa Petro ni mugonjwa sana; iko na homa kali. Wanamuomba Yesu amusaidie. Kwa hiyo, Yesu anamuendea, anamukamata kwenye mukono, na kumusimamisha. Palepale anapona na anaanza kutumikia Yesu na wanafunzi wenye walikuwa pamoja naye, pengine kwa kuwatayarishia chakula.

Wakati jua linashuka, watu wa maeneo mbalimbali wanakuja nyumbani kwa Petro na wagonjwa wao. Kisha muda kidogo inaonekana kuwa watu wa muji wote wamekutana kwenye mulango. Juu ya nini? Wanapenda wapone. Kwa kweli, ‘wote wenye walikuwa na watu wenye kuteswa na magonjwa mbalimbali wanawaleta kwake. Anawaponyesha kwa kuweka mikono yake juu ya kila mugonjwa.’ (Luka 4:40) Ndiyo, hata kama wako na magonjwa ya namna gani, Yesu anawasaidia, kama vile tu ilitabiriwa. (Isaya 53:4) Anafanya hata wale wenye kuwa chini ya nguvu za pepo wachafu wakuwe huru. Wakati roho waovu wanatoka, wanasema kwa sauti kubwa: “Wewe ndiye Mwana wa Mungu.” (Luka 4:41) Lakini Yesu anawakemea na hawaruhusu kusema tena. Wanajua kuwa Yesu ndiye Kristo, na kuwa hapendi waonyeshe kama vile wako wanamutumikia Mungu wa kweli.