Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 104

Wayahudi Wanasikia Sauti ya Mungu​—Wataonyesha Imani?

Wayahudi Wanasikia Sauti ya Mungu​—Wataonyesha Imani?

YOHANA 12:28-50

  • WATU WENGI WANASIKIA SAUTI YA MUNGU

  • WATU WATAHUKUMIWA KWA MUSINGI GANI?

Kwenye hekalu, Siku ya Kwanza, tarehe 10 Mwezi wa Nisani, Yesu anazungumuzia kifo chake chenye kukaribia. Akiwa na hangaiko kuhusu matokeo yenye jambo hilo litakuwa nayo juu ya jina la Mungu, anasema: “Baba, tukuza jina lako.” Sauti kubwa kutoka mbinguni inasikilika: “Nimelitukuza na nitalitukuza tena.”—Yohana 12:27, 28.

Watu wenye kuwa hapo wanavurugika. Wamoja wanawaza kama wanasikia ngurumo. Wengine wanasema: “Malaika amesema naye.” (Yohana 12:29) Lakini, sauti hiyo yenye wanasikia ni ya Yehova! Na haiko mara ya kwanza watu wanasikia sauti ya Mungu tangu Yesu aanze kazi yake.

Miaka tatu na nusu mbele ya hapo, wakati Yesu alibatizwa, Yohana Mubatizaji alisikia Mungu akisema juu ya Yesu hivi: “Huyu ni Mwana wangu, mupendwa, mwenye nimekubali.” Muda fulani kisha Pasaka ya mwaka wa 32 wakati wetu, Yesu aligeuzwa sura mbele ya Yakobo, Yohana na Petro. Wanaume hao watatu walisikia Mungu akisema: “Huyu ni Mwana wangu, mupendwa, mwenye nimekubali. Mumusikilize.” (Matayo 3:17; 17:5) Lakini sasa, kwa mara hii ya tatu, Yehova anasema katika njia yenye watu wengi wanasikia!

Yesu anasema hivi: “Sauti hii haikutokea kwa ajili yangu, lakini imetokea kwa ajili yenu.” (Yohana 12:30) Hilo linahakikisha kabisa kama yeye ni Mwana wa Mungu, Masiya mwenye aliahidiwa.

Zaidi ya hayo, maisha ya Yesu yanaonyesha namna wanadamu wanapaswa kuishi na yanahakikisha kwamba Shetani Ibilisi, mutawala wa ulimwengu huu, anastahili kufa. Yesu anasema hivi: “Sasa ulimwengu huu unahukumiwa; sasa mutawala wa ulimwengu huu atatupwa inje.” Kuliko kuwa alama ya kushindwa, kifo cha Yesu chenye kukaribia kitakuwa ushindi. Namna gani? Yesu anaeleza hivi: “Lakini mimi, kama ninainuliwa kutoka duniani, nitavuta kwangu watu wa namna zote.” (Yohana 12:31, 32) Kupitia kifo chake kwenye muti, Yesu atavuta wengine kwake, na kufungulia watu njia ya uzima wa milele.

Kuhusu maelezo ya Yesu juu ya “kuinuliwa,” watu wanasema hivi: “Tulisikia katika Sheria kwamba Kristo anadumu milele. Namna gani unasema kwamba Mwana wa binadamu anapaswa kuinuliwa? Ule Mwana wa binadamu ni nani?” (Yohana 12:34) Ijapokuwa ushuhuda wote, kutia ndani kusikia sauti ya Mungu mwenyewe, wengi wao hawakubali kama Yesu ni Mwana wa kweli wa binadamu, Masiya mwenye aliahidiwa.

Kama vile alifanya hapo mbele, Yesu anasema kama yeye ni “mwangaza.” (Yohana 8:12; 9:5) Anashauria watu hivi: “Mwangaza utaendelea kuwa kati yenu kwa wakati kidogo. Mutembee wakati mungali na mwangaza, ili giza lisiwapite nguvu. . . . Wakati muko na mwangaza, mukuwe na imani katika mwangaza, ili mukuwe wana wa mwangaza.” (Yohana 12:35, 36) Kisha Yesu anatoka pale, kwa sababu tarehe 10 Mwezi wa Nisani haiko siku yenye anapaswa kufa. Pasaka ya tarehe 14 Mwezi wa Nisani ndio wakati anapaswa “kuinuliwa,” ni kusema, kupigiliwa misumari kwenye muti.—Wagalatia 3:13.

Kuanzia mwanzo wa utumishi wa Yesu, Wayahudi walishindwa kumuamini. Ni wazi kwamba hali hiyo ilitimiza unabii fulani. Isaya alitabiri kama macho ya watu yangepofushwa na mioyo yao ingekuwa migumu ili wasiponyeshwe. (Isaya 6:10; Yohana 12:40) Ndiyo, Wayahudi wengi walikataa kwa kiburi ushuhuda wa kwamba Yesu ni Mukombozi wao mwenye aliahidiwa, njia ya uzima.

Nikodemo, Yosefu wa Arimatea, na watawala wengine wengi “walimuamini” Yesu. Je, watatenda kwa imani, ao hapana, kwa sababu wanaogopa wasifukuzwe katika sinagogi ao  kwa sababu ‘wanapenda utukufu wa wanadamu’?—Yohana 12:42, 43.

Yesu mwenyewe anaeleza maana ya kumuamini: “Kila mutu mwenye ananiamini, haniamini mimi tu lakini anamuamini pia Ule mwenye alinituma; na kila mutu mwenye ananiona mimi, anaona pia Ule mwenye alinituma.” Kweli zenye Mungu alimuambia Yesu afundishe na zenye Yesu anaendelea kutangaza ni za maana sana, hivi kwamba anaweza kusema: “Kila mutu mwenye ananizarau na hapokee maneno yangu iko na mwenye atamuhukumu. Neno lenye nimesema ndilo litamuhukumu katika siku ya mwisho.”—Yohana 12:44, 45, 48.

Yesu anamalizia hivi: “Kwa maana sikusema kwa uamuzi wangu mwenyewe, lakini Baba mwenye alinituma, yeye mwenyewe amenipatia amri juu ya jambo la kusema na la kufundisha. Na ninajua kwamba amri yake inamaanisha uzima wa milele.” (Yohana 12:49, 50) Yesu anajua kama hivi karibuni atamwanga damu yake kuwa zabihu kwa ajili ya wanadamu wenye kumuamini.—Waroma 5:8, 9.