Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 56

Mutu Anachafuliwa na Nini?

Mutu Anachafuliwa na Nini?

MATAYO 15:1-20 MARKO 7:1-23 YOHANA 7:1

  • YESU ANAONYESHA WAZIWAZI DESTURI ZA WANADAMU

Wakati Pasaka ya mwaka wa 32 wakati wetu inakaribia, Yesu iko anafundisha kwa bidii katika Galilaya. Kisha, pengine anaenda Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka, kama vile Sheria ya Mungu inaomba. Lakini, anafanya hivyo kwa uangalifu kwa sababu Wayahudi wako wanatafuta kumuua. (Yohana 7:1) Kisha hapo, anarudia Galilaya.

Inawezekana Yesu iko katika Kapernaumu wakati Wafarisayo na waandishi wanakuja kwenye iko kutoka Yerusalemu. Sababu gani wamefanya safari hiyo? Wako wanatafuta sababu ya kumushitaki Yesu kuwa amevunjwa sheria yenye kuhusu mambo ya dini. Wanauliza hivi: “Sababu gani wanafunzi wako wanavunja desturi ya watu wa zamani? Kwa mufano, hawanawe mikono mbele ya kula.” (Matayo 15:2) Mungu hajaombaka watu wake wafuate desturi hiyo ya ‘kunawa mikono yao mupaka kwenye kiko.’ (Marko 7:3) Lakini Wafarisayo wanaona kuwa mutu mwenye hafanye hivyo anafanya kosa kubwa.

Kuliko kujibia shitaka lao mara moja, Yesu anaonyesha waziwazi namna wanavunja Sheria ya Mungu kwa kupenda. Anawauliza, “Sababu gani munavunja amri ya Mungu kwa sababu ya desturi zenu? Kwa mufano, Mungu alisema, ‘Heshimia baba yako na mama yako,’ na, ‘Kila mutu mwenye anamutukana baba yake ao mama yake anapaswa kuuawa.’ Lakini ninyi munasema, ‘Kila mutu mwenye anamuambia baba yake ao mama yake: “Kitu chochote chenye niko nacho chenye kingekusaidia ni zawadi yenye imetolewa kwa Mungu,” basi halazimike tena kumuheshimia baba yake hata kidogo.’”—Matayo 15:3-6; Kutoka 20:12; 21:17.

Wafarisayo wanasema kama feza, vitu vyenye mutu iko navyo, ao kitu chochote chenye kimetolewa kuwa zawadi kwa Mungu ni kitu cha hekalu; kwa hiyo hakipaswe kutumiwa kwa ajili ya kusudi lingine. Lakini, kwa kweli mutu huyo anaendelea kuwa na kitu hicho ambacho ni zawadi yenye imetolewa kwa Mungu. Kwa mufano, mutoto mwanaume anaweza kusema kama feza zake ao vitu vyenye iko navyo ni “korbani,” ni kusema, zawadi yenye imetolewa kwa Mungu ao kwa hekalu. Inakuwa kama vile zawadi hiyo ni ya hekalu tu. Mutoto huyo anaendelea kutumia feza hizo na vitu hivyo, hata kama anasema kuwa vitu hivyo haviwezi kutumiwa ili kusaidia wazazi wenye wamezeeka ao wenye kuwa na lazima ya musaada. Kwa kufanya hivyo anakosa kutimiza daraka lake kwa wazazi wake.—Marko 7:11.

Yesu iko na haki ya kukasirika kuona vile watu wanasemesha Sheria ya Mungu mambo yenye haiseme, na anawaambia hivi: “Mumefanya neno la Mungu kuwa kitu cha bure kwa sababu ya desturi yenu. Ninyi wanafiki, Isaya alisema kweli wakati alitabiri juu yenu hivi: ‘Watu hawa wananiheshimia kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mimi. Wanaendelea kuniabudu bure, kwa maana wanafundisha amri za wanadamu kuwa desturi.’” Wafarisayo wanakosa jambo la kusema wakati Yesu anaonyesha waziwazi makosa yao. Kwa hiyo anaita watu wakuje karibu naye. Anawaambia, “Musikilize na muelewe maana. Mutu hachafuliwe na kile kinaingia katika kinywa chake, lakini anachafuliwa na kile kinatoka katika kinywa chake.”—Matayo 15:6-11; Isaya 29:13.

Kisha, wakati wako katika nyumba fulani, wanafunzi wanamuuliza Yesu hivi: “Unajua kama Wafarisayo walikwazika wakati walisikia mambo yenye ulisema?” Anawajibu hivi: “Kila mumea wenye Baba yangu wa mbinguni hakupanda utangolewa. Muwaache. Wao ni viongozi vipofu. Basi, kama kipofu anamuongoza kipofu, wote wawili wataanguka ndani ya shimo.”—Matayo 15:12-14.

Yesu anaonekana kuwa anashangaa wakati Petro anaomba kwa ajili ya wanafunzi mafasirio juu ya kile chenye kinaweza kuchafua mutu. Yesu anajibu hivi: “Hamujue kama kitu chochote chenye kinaingia katika kinywa kinapita ndani ya tumbo na kisha kinatoka na kuingia katika choo? Lakini, mambo yenye yanatoka katika kinywa yanatoka katika moyo, na mambo hayo yanamuchafua mutu. Kwa  mufano, mawazo mabaya, mauaji, uzinifu, uasherati, wizi, ushahidi wa uongo, na makufuru, yanatoka katika moyo. Hayo ndiyo mambo yenye yanamuchafua mutu; lakini kukula bila kunawa mikono hakumuchafue mutu.”—Matayo 15:17-20.

Yesu haiko anachochea watu wazarau mambo ya usafi, ao hatetee wazo la kuwa mutu hana lazima ya kunawa mikono mbele ya kupika ao kula chakula. Lakini, analaumu unafiki wa viongozi wa dini wenye wanajaribu kukataa kufuata sheria za Mungu zenye haki na kufuata desturi za wanadamu. Ukweli ni kwamba, matendo maovu yenye yanatoka katika moyo ndiyo yanachafua mutu.