Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 68

Mwana wa Mungu Ni “Mwangaza wa Ulimwengu”?

Mwana wa Mungu Ni “Mwangaza wa Ulimwengu”?

YOHANA 8:12-36

  • YESU ANAFASIRIA MWANA NI NANI

  • NAMNA GANI WAYAHUDI NI WATUMWA?

Kwenye siku ya mwisho ya Sikukuu ya Vibanda, ni kusema, siku ya saba, Yesu iko anafundisha katika sehemu moja ya hekalu yenye kuitwa “chumba cha hazina.” (Yohana 8:20; Luka 21:1) Inawezekana sehemu hiyo ndio Uwanja wa Wanamuke, mahali penye watu wanaacha michango yao.

Wakati wa sikukuu, sehemu hii ya hekalu iko na mwangaza mwingi usiku. Vinara vikubwa ine vya taa viko katika sehemu hiyo, na kila kinara kiko na beseni ine kubwa-kubwa zenye kujaa mafuta. Mwangaza wenye taa hizo zinatoa ni mwingi, wenye unaangaza eneo kubwa kufikia mbali. Mambo yenye Yesu anasema sasa yanaweza kukumbusha wasikilizaji wake jambo hilo. Anasema hivi: “Mimi ndiye mwangaza wa ulimwengu. Kila mutu mwenye ananifuata hatatembea hata kidogo katika giza, lakini atakuwa na mwangaza wa uzima.”—Yohana 8:12.

Wafarisayo wanapinga maneno ya Yesu na kusema hivi: “Wewe unatoa ushahidi juu yako mwenyewe; ushahidi wako hauko wa kweli.” Yesu anawajibu hivi: “Hata kama ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, ushahidi wangu ni wa kweli, kwa sababu ninajua kwenye nilitoka na kwenye ninaenda. Lakini ninyi hamujue kwenye nilitoka na kwenye ninaenda.” Anaongeza hivi: “Pia, imeandikwa katika Sheria yenu wenyewe, ‘Ushahidi wa watu wawili ni wa kweli.’ Mimi ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, na Baba mwenye alinituma anatoa ushahidi juu yangu.”—Yohana 8:13-18.

Wafarisayo hawakubali maneno yake, kwa hiyo wanamuuliza hivi: “Baba yako iko wapi?” Yesu anawajibu moja kwa moja hivi: “Ninyi hamunijue na hamujue Baba yangu. Kama mungenijua, mungejua Baba yangu pia.” (Yohana 8:19) Hata kama Wafarisayo wanapenda tu kumukamata Yesu, hakuna hata mutu mumoja anapima kumugusa.

Yesu anarudilia maneno yenye tayari amekwisha kusema. Anasema hivi: “Ninaenda, na ninyi  mutanitafuta, na bado mutakufa katika zambi yenu. Kwenye ninaenda hamuwezi kuja.” Wayahudi wanakosa kabisa kuelewa maneno ya Yesu. Kwa hiyo wanajiuliza hivi: “Je, atajiua? Kwa sababu anasema, ‘Kwenye ninaenda, hamuwezi kuja.” Hawaelewe kile Yesu anataka kusema, kwa sababu hawajue mahali kwenye alitoka. Anaeleza hivi: “Ninyi munatoka katika makao ya chini; mimi ninatoka katika makao ya juu. Ninyi munatoka katika ulimwengu huu; mimi sitoke katika ulimwengu huu.”—Yohana 8:21-23.

Yesu iko anazungumuzia maisha yake ya wakati alikuwa mbinguni na juu ya daraka lake la kuwa Masiya, ao Kristo mwenye aliahidiwa, mwenye viongozi hao wa dini wanapaswa kuwa wako wanangojea. Hata hivyo, wanamuuliza hivi kwa zarau kubwa: “Wewe ni nani?”—Yohana 8:25.

Hata katika upinzani wao na kumukataa, Yesu anawajibu hivi: “Sababu gani hata ninasema na ninyi?” Hata hivyo, anakazia Baba yake uangalifu na anafasiria sababu gani Wayahudi wanapaswa kumusikiliza Mwana. Anasema hivi: “Ule mwenye alinituma ni wa kweli, na mambo yenye nilisikia kutoka kwake ninayasema katika ulimwengu.”—Yohana 8:25, 26.

Kisha Yesu anaonyesha kuwa anamutumainia Baba yake, jambo lenye Wayahudi hao wanashindwa kufanya. Anasema hivi: “Wakati mutakuwa mumeinua Mwana wa binadamu, ndipo mutajua kwamba mimi ndiye, na kwamba sifanye jambo lolote kwa uamuzi wangu mwenyewe; lakini kama vile Baba alinifundisha, ni vile ninasema mambo haya. Na Ule mwenye alinituma iko pamoja na mimi; hakuniacha peke yangu, kwa sababu sikuzote ninafanya mambo yenye kumupendeza.”—Yohana 8:28, 29.

Lakini, Wayahudi fulani wanakuwa na imani katika Yesu, naye anawaambia hivi: “Kama munakaa katika neno langu, ninyi kwa kweli ni wanafunzi wangu, na mutajua kweli, na kweli itawaweka ninyi huru.”—Yohana 8:31, 32.

Watu fulani hawaelewe maneno, ‘kuwekwa huru.’ Wanayapinga kwa kusema hivi: “Sisi ni uzao wa Abrahamu na hatujakuwa watumwa wa mutu yeyote hata siku moja. Namna gani unasema, ‘Mutakuwa huru’?” Wayahudi wanajua kuwa wakati fulani walikuwa chini ya utawala wa mataifa mengine, hata hivyo wanakataa kuitwa watumwa. Lakini, Yesu anawaambia waziwazi kuwa wangali watumwa. Anasema hivi: “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, kila mutendaji-zambi ni mutumwa wa zambi.”—Yohana 8:33, 34.

Kwa sababu wanakataa kukubali kuwa wao ni watumwa wa zambi, hilo linafanya wakuwe katika hali yenye hatari. Yesu anaeleza hivi: “Mutumwa hakae katika nyumba milele; mwana anakaa milele.” (Yohana 8:35) Mutumwa hana haki ya kupewa uriti, na anaweza kufukuzwa wakati wowote. Ni mutoto wa nyumba ao ule mwenye alifanywa kuwa mutoto wa nyumba ndiye tu anakaa “milele,” ni kusema, maisha yake yote.

Kwa hiyo, kweli juu ya Mwana ni kweli yenye inaweka watu huru milele kutoka zambi yenye kuongoza kwenye kifo. Yesu anasema hivi: “Kama Mwana anawaweka ninyi huru, mutakuwa huru kwelikweli.”—Yohana 8:36.