Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 98

Mitume Wanabishana Tena ili Kutafuta Ukubwa

Mitume Wanabishana Tena ili Kutafuta Ukubwa

MATAYO 20:17-28 MARKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU ANATABIRI TENA KIFO CHAKE

  • ANASHAURIA MITUME KUHUSU TAMAA YAO YA KUTAFUTA UKUBWA

Yesu na mitume wake wamemaliza kuvuka Perea, upande wa kusini, na sasa wanaenda Yerusalemu, wakivuka Muto Yordani karibu na Yeriko. Wengine wanasafiri pamoja nao kwa ajili ya Pasaka ya mwaka wa 33 wakati wetu.

Yesu iko mbele ya wanafunzi wake, anakusudia kufika katika muji kwa wakati kwa ajili ya Pasaka. Lakini wanafunzi wanaogopa. Hapo mbele wakati Lazaro alikufa na wakati Yesu alikuwa karibu kuenda Perea katika Yudea, Tomasi aliwaambia wengine hivi: “Sisi pia tuende, ili tukufe pamoja naye.” (Yohana 11:16, 47-53) Kwa hiyo kuenda Yerusalemu ni kutia maisha yao katika hatari, na woga wao unaeleweka.

Ili kuwatayarisha kwa ajili ya mambo yenye kuwangojea huko mbele, Yesu anaenda na mitume wake pembeni na anawaambia hivi: “Tunapanda kuenda Yerusalemu, na Mwana wa binadamu atatiwa katika mikono ya wakubwa wa makuhani na waandishi. Na watamupatia hukumu ya kifo na kumutia katika mikono ya watu wa mataifa ili wamuchekelee, wamupige mijeledi na kumuua kwenye muti; na siku ya tatu (3) atafufuliwa.”—Matayo 20:18, 19.

Hii ni mara ya tatu Yesu anaambia wanafunzi wake kuhusu kifo na ufufuo wake. (Matayo 16:21; 17:22, 23) Lakini, wakati huu anasema kama atakufa kwenye muti. Wanamusikiliza, lakini hawajaelewa maana ya maneno yake. Pengine wanatazamia kwamba ufalme wa Israeli utarudishwa hapa duniani, nao wanataka kufurahia utukufu na heshima pamoja na Kristo katika ufalme huo hapa duniani.

Mama ya mutume Yakobo na mutume Yohana, mwenye pengine ni Salome, iko kati ya wale wenye kusafiri. Yesu amepatia mitume hawa wawili jina lenye kumaanisha “Wana wa ngurumo,” bila shaka kwa sababu walikuwa na hali ya moto-moto. (Marko 3:17; Luka 9:54) Wakati fulani, mitume hawa wawili wametamani kuwa wakubwa  katika Ufalme wa Kristo. Mama yao anajua jambo hilo. Anamukaribia sasa Yesu ili kuwasemea, anainama mbele yake, na kuomba jambo fulani kwa ajili yao. Yesu anamuuliza: “Unataka nini?” Anasema: “Uniahidi kwamba hawa wana wangu wawili watakaa, mumoja kwenye mukono wako wa kuume na mwingine kwenye mukono wako wa kushoto, katika Ufalme wako.”—Matayo 20:20, 21.

Bila shaka ombi hilo linatoka kwa Yakobo na Yohana. Kwa kuwa Yesu amekwisha kuzungumuzia zarau na haya yenye atapata, anawaambia hivi: “Hamujue kile munaomba. Je, munaweza kunywa kikombe chenye niko karibu kunywa?” Wanamuambia: “Tunaweza.” (Matayo 20:22) Lakini, ni kama vile hawajaelewa kabisa maana ya maneno hayo.

Hata hivyo Yesu anawaambia: “Kwa kweli mutakunywa kikombe changu, lakini kukaa kwenye mukono wangu wa kuume na kwenye mukono wangu wa kushoto haiko haki yangu kutoa, lakini wenye watakaa ni wale wenye Baba yangu ametayarishia.”—Matayo 20:23.

Wakati mitume wengine wanasikia kuhusu ombi la Yakobo na Yohana, wanakasirika. Je, pengine Yakobo na Yohana walikazia sana mawazo yao wakati mitume walibishana hapo mwanzo ili kujua ni nani aliye mukubwa zaidi? (Luka 9:46-48) Ikuwe ni vile ao hapana, ombi hilo linaonyesha kama wote Kumi na Mbili hawajatumikisha shauri lenye Yesu amewatolea kuhusu kujiendesha kama mudogo zaidi. Tamaa yao ya kutafuta ukubwa ingali inaendelea.

Yesu anaamua kushugulikia mabishano hayo na fujo yenye inaleta. Anaita wote Kumi na Mbili na kuwatolea shauri hili kwa upendo: “Munajua kwamba wale wenye wanaonekana kuwa wanatawala mataifa wanapiga ubwana juu yao na wakubwa wao wanatumia mamlaka juu yao. Haipaswe kuwa vile kati yenu; lakini kila mutu mwenye anataka kuwa mukubwa katikati yenu anapaswa kuwa mutumishi wenu, na kila mutu mwenye anataka kuwa wa kwanza katikati yenu anapaswa kuwa mutumwa wa wote.”—Marko 10:42-44.

Yesu anaonyesha kwamba wanapaswa kufuata mufano wake. Anaeleza: “Mwana wa binadamu hakukuja ili watu wamutumikie, lakini ili atumikie wengine na atoe uzima wake kuwa bei ya ukombozi pa nafasi ya wengi.” (Matayo 20:28) Kwa miaka tatu hivi, Yesu amekuwa akiwatumikia wengine, na ataendelea kufanya hivyo, na atakufa hata kwa ajili ya wanadamu! Kama vile Kristo, wanafunzi wake pia wanapaswa kuwa na tamaa ya kutumikia wengine kuliko kutumikiwa, kuwa wadogo zaidi kuliko kutafuta ukubwa.