Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA 103

Anasafisha Tena Hekalu

Anasafisha Tena Hekalu

MATAYO 21:12, 13, 18, 19 MARKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOHANA 12:20-27

  • YESU ANALAANI MUTI WA TINI NA ANASAFISHA HEKALU

  • YESU ANAPASWA KUFA ILI KUTOLEA WATU WENGI UZIMA

Yesu na wanafunzi wake wamepitisha usiku tatu katika Betania tangu watoke Yeriko. Sasa Siku ya Kwanza asubui sana, tarehe 10 Mwezi wa Nisani, wanaenda Yerusalemu. Yesu anasikia njaa. Kwa hiyo, wakati anaona muti wa tini, anaenda kwenye muti huo. Je, muti huo uko na matunda?

Sasa ni mwisho-mwisho wa Mwezi wa 3, lakini kipindi cha matunda ya tini kitaanza tu katika Mwezi wa 6. Lakini, ule muti umekwisha kuwa na majani, ni kusema yamechipuka mbele ya wakati. Kwa hiyo Yesu anawaza kama atapata matunda ya kwanza-kwanza. Lakini hapate kitu. Majani hayo yalifanya ionekane kama ule muti uko na matunda. Kwa hiyo Yesu anauambia: “Mutu yeyote asikule tena matunda kutoka kwako hata siku moja.” (Marko 11:14) Mara moja ule muti unaanza kukauka. Wanafunzi wataelewa maana ya jambo hilo asubui yenye kufuata.

Kisha muda mufupi, Yesu na wanafunzi wake wanafika Yerusalemu. Anaenda kwenye hekalu lenye alikuwa amechunguza siku yenye ilipita kisha midi. Leo hachunguze hekalu tu, lakini anafanya mambo fulani kama yale yenye alifanya miaka tatu mbele ya hapo, wakati wa Pasaka ya mwaka wa 30 wakati wetu. (Yohana 2:14-16) Wakati huu Yesu anafukuza “wale wenye walikuwa wanauzisha na kununua katika hekalu.” Tena, ‘anapindua meza za wale wenye walikuwa wanabadilisha feza na viti vya wale wenye walikuwa wanauzisha njiwa.’ (Marko 11:15) Haruhusu mutu hata mumoja kubeba vitu mahali pengine katika muji kwa kupitia katika hekalu.

Sababu gani Yesu anatendea kwa ukali wale wenye kubadilisha feza na kuuzisha wanyama katika hekalu? Anasema hivi: “Je, haikuandikwa, ‘Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote’? Lakini ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyanganyi.” (Marko 11:17) Anaita wanaume hao kuwa wanyanganyi kwa sababu wanauzisha kwa bei ya juu sana wanyama wenye watu wanauza kwa ajili ya kutoa zabihu. Yesu anaona matendo hayo kuwa wizi, ao unyanganyi.

Bila shaka, wakubwa wa makuhani, waandishi, na viongozi wa watu wanasikia yale yenye amefanya, wanaanza kutafuta namna ya kumuua. Lakini wanajikuta mbele ya tatizo fulani. Hawajue watafanya nini ili kumuua Yesu, kwa sababu watu wengi wanakuja ili kumusikiliza.

Haiko Wayahudi wa asili tu ndio wamekuja kwenye Pasaka, kuko pia wageuzwa-imani, ni kusema, watu wenye walianza kufuata dini ya Wayahudi. Kati yao muko Wagiriki wenye wamekuja kuabudu kwenye sherehe hiyo. Wanamukaribia Filipo, pengine wanavutiwa na jina lake la Kigiriki, na wanaomba kumuona Yesu. Pengine Filipo haiko hakika kama jambo hilo linafaa, kwa hiyo anamuelezea Andrea. Wote wawili wanaenda kumuelezea Yesu. Inaonekana kama angali kwenye hekalu.

Yesu anajua kama atakufa kisha siku kidogo, hii haiko wakati wa kupenda kutimiza tamaa ya watu ao kutafuta kujulikana na watu. Anajibu mitume wake wawili kwa kutumia mufano; anawaambia hivi: “Saa imekuja ili Mwana wa binadamu atukuzwe. Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, kama mbegu ya ngano haianguke kwenye udongo na kufa, inabakia mbegu moja tu; lakini kama inakufa, basi inazaa matunda mengi.”—Yohana 12:23, 24.

Mbegu moja ya ngano inaweza kuonekana kuwa haina faida. Lakini kama inatiwa katika udongo na “kufa” inaweza kuota na kufikia kuzaa mbegu nyingi. Vilevile Yesu, mutu mukamilifu, kwa kubaki muaminifu kwa Mungu mupaka kufa, atakuwa njia ya kutolea uzima wa milele watu wengi wenye kuwa na roho kama hiyo ya kujitoa. Kwa hiyo, Yesu anasema: “Kila mutu mwenye anapenda sana uzima wake anauharibu, lakini kila mutu mwenye anachukia uzima wake katika ulimwengu huu ataulinda kwa ajili ya uzima wa milele.”—Yohana 12:25.

 Yesu hajifikirie tu yeye mwenyewe, kwa sababu anasema hivi: “Kama mutu yeyote anataka kunitumikia, basi anifuate, na kwenye niko, ni pale mutumishi wangu pia atakuwa. Kama mutu yeyote anataka kunitumikia, Baba atamuheshimia.” (Yohana 12:26) Ni baraka kabisa! Wale wenye wataheshimiwa na Baba yake watatawala pamoja naye katika Ufalme.

Yesu anakumbuka mateso na maumivu ya kifo yenye atapata; anasema hivi: “Sasa ninavurugika sana, na niseme nini? Baba, uniokoe kutoka katika saa hii.” Lakini Yesu hapendi kuepuka kufanya mapenzi ya Mungu. Anaongeza hivi: “Hata hivyo, ndiyo sababu nimekuja kwenye saa hii.” (Yohana 12:27) Yesu iko tayari kutenda kulingana na makusudi ya Mungu, kutia ndani kifo chake cha zabihu.