Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 61

Yesu Anaponyesha Kijana Mwanaume Mwenye Kuwa na Pepo Muchafu

Yesu Anaponyesha Kijana Mwanaume Mwenye Kuwa na Pepo Muchafu

MATAYO 17:14-20 MARKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • IMANI YENYE NGUVU NI YA LAZIMA ILI KUPONYESHA KIJANA MWANAUME MWENYE KUWA NA PEPO MUCHAFU

Wakati Yesu, Petro, Yakobo, na Yohana wanashuka kutoka kwenye mulima, wanakutana na watu wengi sana. Kuko jambo lenye haliendeke. Waandishi wanazunguka wanafunzi wa Yesu, na wako wanabishana nao. Watu wanashangaa kumuona Yesu, na wanaenda mbio ili kumusalimia. Anawauliza hivi: “Munabishana nao juu ya jambo gani?”—Marko 9:16.

Mwanaume mumoja kati ya watu hao anapiga magoti mbele ya Yesu na kumuelezea hivi: “Mwalimu, nimekuletea mwana wangu kwa sababu iko na roho bubu. Kila mahali anamushambulia, anamutupa chini, na anatoa povu kwenye kinywa, na kusaga meno yake na nguvu zinamuisha. Niliomba wanafunzi wako wamufukuze, lakini hawakuweza kufanya vile.”—Marko 9:17, 18.

Inaonekana waandishi wako wanasema wanafunzi mubaya kwa sababu wameshindwa kuponyesha kijana huyo, pengine kwa kuzarau bidii yao. Kwa hiyo, kuliko kujibia baba ya kijana huyo mwenye huzuni, Yesu anaambia watu hivi: “Enyi kizazi chenye hakina imani na chenye kupotoka, nitaendelea kuwa pamoja na ninyi mupaka wakati gani? Nitawavumilia mupaka wakati gani?” Bila shaka, maneno hayo yenye nguvu yanahusu waandishi wenye walikuwa wanavuruga wanafunzi wa Yesu wakati hakukuwa pamoja nao. Yesu anageuka kwenye baba ya kijana huyo iko na kusema hivi: “Mumulete hapa.”—Matayo 17:17.

Wakati kijana huyo anakaribia Yesu, pepo muchafu mwenye alikuwa ndani yake anamutupa chini na kumutikisa-tikisa sana. Kijana huyo anaendelea kujizungusha-zungusha chini na kutosha povu kwenye kinywa chake. Yesu anauliza baba ya kijana huyo: “Amekuwa hivi tangu wakati gani?” Anajibu hivi: “Tangu utoto, na mara nyingi alikuwa anamutupa ndani ya moto na ndani ya maji ili kumuua.” Baba huyo anamuomba Yesu hivi: “Kama unaweza kufanya jambo fulani, utusikilie huruma na utusaidie.”—Marko 9:21, 22.

 Baba huyo hana tumaini, kwa sababu wanafunzi wa Yesu hawakuweza kumusaidia. Ili kujibia ombi la mwanaume huyo mwenye kuvunjika moyo, Yesu anamuambia maneno haya yenye kutia moyo: “Sababu gani unasema, ‘Kama unaweza’? Mambo yote yanawezekana kwa mutu mwenye kuwa na imani.” Mara moja baba huyo anasema kwa sauti kubwa: “Niko na imani! Unisaidie kwenye niko na lazima ya imani!”—Marko 9:23, 24.

Yesu anaona watu wanakuja haraka mupaka kwenye iko. Watu wote hao wanaona vile Yesu anakemea ule pepo muchafu kwa kusema hivi: “Wewe roho bubu na kiziwi, ninakuagiza, toka ndani yake na usimuingie tena!” Wakati huyo pepo muchafu anamutoka, anafanya kijana huyo alalamike na kutikisika-tikisika sana. Kisha kijana huyo anabakia chini bila kutikisika. Wakati watu wanaona jambo hilo, wengi wanasema: “Amekufa!” (Marko 9:25, 26) Lakini wakati Yesu anamukamata kwenye mukono, kijana huyo anasimama na ‘kupona tangu saa ile.’ (Matayo 17:18) Bila shaka, watu wanashangaa kwa sababu ya mambo yenye Yesu iko anafanya.

Mwanzoni wakati Yesu alituma wanafunzi waende kuhubiri, walikuwa na uwezo wa kufukuza pepo wachafu. Sasa, wakati wako peke yao katika nyumba fulani, wanamuuliza hivi: “Sababu gani hatukuweza kumufukuza?” Yesu anawaelezea kuwa ni kwa sababu walikosa imani. Anasema hivi: “Roho wa namna hii hawezi kutoka isipokuwa kwa sala.” (Marko 9:28, 29) Ili kufukuza pepo huyo muchafu mwenye nguvu, iliomba imani yenye nguvu na kumuomba Mungu uwezo katika sala.

Yesu anamalizia kwa kusema hivi: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, kama muko na imani yenye ukubwa wa mbegu ya haradali, mutaambia mulima huu, ‘Toka hapa uende pale,’ na utatoka, na hakuna jambo lenye mutashindwa.” (Matayo 17:20) Kwa kweli, imani inaweza kuwa yenye nguvu sana!

Magumu mbalimbali yenye yanazuia maendeleo katika utumishi wetu kwa Yehova yanaweza kuonekana kuwa makubwa na yenye hatuwezi kuvumilia kama vile mulima wa kawaida. Hata hivyo, ikiwa tunakomalisha imani, tunaweza kupata ushindi juu ya magumu hayo yenye kuwa kama vile milima.