Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 52

Anatumia Mikate Tano na Samaki Wawili ili Kukulisha Maelfu ya Watu

Anatumia Mikate Tano na Samaki Wawili ili Kukulisha Maelfu ya Watu

Mitume 12 wamefurahia safari ya kuhubiri katika Galilaya yote, na wanamuelezea Yesu “mambo yote yenye walikuwa wamefanya na kufundisha.” Haishangaze kuona kuwa wamechoka. Lakini, hawapate hata wakati wa kula kwa sababu watu wengi wako wanakuja na kuenda. Kwa hiyo, Yesu anawaambia hivi: “Mukuje ninyi wenyewe mahali kwenye hakuna watu ili mupumuzike kidogo.”—Marko 6:30, 31.

Wanachukua mashua, pengine karibu na Kapernaumu, na wanaenda mahali penye kuwa mbali na kwenye watu wanaishi mashariki mwa Muto Yordani kuvuka Betsaida. Lakini watu wengi wanaona vile wanaondoka, na wengine wanapata habari juu ya jambo hilo. Wote pamoja wanakimbia kwa kupita pembeni ya bahari; na wakati Yesu na wanafunzi wake wanafika kwenye inchi kavu, wanakuta watu hao tayari wamefika.

Wakati anatoka katika mashua, Yesu anaona watu wengi na anawasikilia huruma, kwa sababu wako kama kondoo wenye hawana muchungaji. Kwa hiyo anaanza “kuwafundisha mambo mengi” juu ya Ufalme. (Marko 6:34) Anaponyesha pia “wale wenye walikuwa na lazima ya kuponyeshwa.” (Luka 9:11) Kadiri wakati unapita, wanafunzi wake wanamuambia hivi: “Mahali hapa hakuna watu na saa imekwisha kupita; acha watu warudie, ili waende katika vijiji na kujinunulia chakula.”—Matayo 14:15.

Yesu anajibu hivi: “Haiko lazima waende; ninyi muwapatie chakula.” (Matayo 14:16) Hata kama Yesu anajua tayari kile atafanya, anamujaribu Filipo kwa kumuuliza hivi: “Tutanunua wapi mikate ili watu hawa wakule?” Filipo ndiye anastahili kuulizwa ulizo hilo kwa sababu anatoka katika muji wenye kuwa karibu, ni kusema, Betsaida. Hata hivyo, kuuza mikate hakutamaliza tatizo. Kuko karibu wanaume 5 000. Na hesabu yote, kutia ndani wanamuke na watoto, inaweza kufika hata zaidi ya watu 10 000! Filipo anajibu hivi: “Mikate ya dinari mia mbili (200) [dinari moja ni malipo ya kazi ya siku moja] haitaenea ili kila mumoja wao apate hata sehemu kidogo.”—Yohana 6:5-7.

Pengine ili kuonyesha kama haitawezekana kuwalisha wote, Andrea anasema hivi: “Hapa kuko kijana mudogo mwenye kuwa na mikate tano (5) ya shayiri na samaki wawili wadogo. Lakini namna gani vitu hivi vitaenea watu hawa wengi?”—Yohana 6:9.

Ni wakati wa kipindi cha kuchipuka kwa majani mbele ya Pasaka ya mwaka wa 32 wakati wetu, na kilima kinafunikwa na majani mabichi. Yesu anaambia wanafunzi wake waambie watu wakae katika vikundi vya watu 50 na 100. Anachukua ile mikate tano na samaki wawili na anatoa shukrani kwa Mungu. Kisha anavunja ile mikate na kugawanya samaki. Yesu anapatia wanafunzi wake, na wanafunzi wanagawanyia watu. Jambo la kushangaza ni kwamba, watu wote wanakula na kushiba!

Kisha, Yesu anaambia wanafunzi wake: “Mukusanye pamoja vipande vyenye vilibakia, ili kitu chochote kisipotee.” (Yohana 6:12) Wanafikia kujaza vikapu 12 vya vipande vya mikate vyenye vilibakia!