Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 33

Anatimiza Unabii wa Isaya

Anatimiza Unabii wa Isaya

MATAYO 12:15-21 MARKO 3:7-12

  • WATU WENGI SANA WANAMUFUATA YESU

  • ANATIMIZA UNABII WA ISAYA

Wakati anatambua kama Wafarisayo na wafuasi wa chama cha Herode wanataka kumuua, Yesu na wanafunzi wake wanaondoka na kuenda kwenye Bahari ya Galilaya. Watu wengi sana kutoka kila mahali wanamufuata: kutoka Galilaya, kutoka miji ya Tiro na Sidoni yenye kuwa pembeni ya bahari, kutoka upande wa mashariki mwa Muto Yordani, Yerusalemu, na Idumea upande wa kusini sana. Yesu anaponyesha wengi. Kwa hiyo, wote wenye kuwa na magonjwa makali wanamukaribia sana. Hawachunge Yesu awaguse, lakini wanajikaza sana ili kumugusa.—Marko 3:9, 10.

Watu ni wengi sana hivi kwamba Yesu anaambia wanafunzi wake watafute mashua kidogo ili akuwe mbali na inchi kavu na kuzuia watu kumukaribia. Pia, anaweza kuwafundisha wakati iko kwenye mashua ao kuenda sehemu ingine ya pembeni ya bahari ili kusaidia watu wengi zaidi.

Mwanafunzi Matayo anatambua kama Yesu anatimiza “neno lenye lilisemwa kupitia nabii Isaya.” (Matayo 12:17) Ni unabii gani wenye Yesu iko anatimiza?

“Angalia! Mutumishi wangu mwenye nimemuchagua, mupendwa wangu, mwenye nimemukubali! Nitaweka roho yangu juu yake, na atafanya mataifa yaelewe haki ni nini. Hatagombana na hatafanya makelele, na hakuna mutu mwenye atasikia sauti yake katika njia kubwa. Hataponda utete wenye ulivunjika, na hatazimisha utambi wenye kutoa moshi, mupaka ataweza kuleta haki. Kwa kweli, mataifa yatatumainia jina lake.”—Matayo 12:18-21; Isaya 42:1-4.

Bila shaka, Yesu ni mutumishi mupendwa mwenye Mungu anakubali. Yesu anaonyesha waziwazi haki ya kweli ni nini, haki yenye iko inatiwa giza kupitia desturi za kidini za uongo. Kwa sababu wanatumia Sheria ya Mungu bila haki na vile wao wenyewe wanapenda, Wafarisayo hawawezi hata kusaidia mugonjwa siku ya Sabato! Ili kuonyesha waziwazi haki ya Mungu na kuonyesha kuwa roho ya Mungu iko juu yake, Yesu anakomboa watu wenye kuwa chini ya muzigo wa desturi zenye haziko za haki. Kwa hiyo, viongozi wa dini wanataka kumuua. Hilo linauzunisha kabisa!

Maneno, “hatagombana na hatafanya makelele, na hakuna mutu mwenye atasikia sauti yake katika njia kubwa” yanamaanisha nini? Wakati anaponyesha watu ao kufukuza pepo wachafu, Yesu haruhusu watu hao, ao pepo wachafu, ‘wamutangaze.’ (Marko 3:12) Hapendi watu wapate habari juu yake kupitia mambo yenye watu wanasema-sema katika barabara ao kupitia maneno yenye kubadilishwa kwa kutia chumvi.

 Tena, Yesu anatoa ujumbe wake wenye kutuliza kwa wale wote wenye kwa njia ya mufano wako kama utete wenye ulivunjika, wenye kukunjama na wenye kupondwa. Wako kama utambi wenye kutosha moshi, wenye moto uko karibu kuzimika. Yesu haponde utete wenye kuvunjika ao kuzimisha utambi wenye moshi wenye kuwa karibu kuzimika. Lakini, kwa huruma nyingi na upendo anatumia ufundi ili kuinua watu wa hali ya chini. Kwa kweli, Yesu ni mutu mwenye mataifa yanaweza kutumainia!