Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maeneo Kwenye Yesu Aliishi na Kufundisha

Maeneo Kwenye Yesu Aliishi na Kufundisha

Maeneo Yenye Kuwa Kwenye Karte

 • FOINIKE

 • GALILAYA

 • DEKAPOLI

 • SAMARIA

 • PEREA

 • YUDEA

 • Sidoni

 • Sarefati

 • Tiro

 • Damasko

 • Ml. Hermoni

 • Kaisaria Filipi

 • Korazini

 • Betsaida

 • Kapernaumu

 • Rafaana

 • Kana

 • Magadani

 • Bahari ya Galilaya

 • Gergesa

 • Tiberia

 • Hiposi

 • Dioni

 • Kanata

 • Nazareti

 • Gadara

 • Abila

 • Naini

 • Sikitopoli (Bet-sheani)

 • Betania? (ngambo ya Yordani)

 • Pela

 • Salimu

 • Aenoni

 • Sebaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sikari

 • Ml. Gerizimu

 • Kisima cha Yakobo

 • Muto Yordani

 • Arimatea

 • Efraimu

 • Filadelfia (Raba)

 • Yeriko

 • Rama

 • Emau

 • Yerusalemu

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehemu

 • Hebroni

 • Jangwa la Yudea

 • Bahari ya Chumvi

 • ENEO LA YERUSALEMU

 • Rama

 • Emau

 • Mulima wa Mizeituni

 • Yerusalemu

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehemu