Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 41

Anafanya Miujiza kwa Nguvu za Nani?

Anafanya Miujiza kwa Nguvu za Nani?

MATAYO 12:22-32 MARKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • YESU ANAANZA SAFARI YA PILI YA KUHUBIRI

  • YESU ANAFUKUZA PEPO WACHAFU NA KUONYA JUU YA ZAMBI YENYE HAIWEZI KUSAMEHEWA

Kisha tu kuzungumuza juu ya musamaha kwenye nyumba ya Mufarisayo Simoni, Yesu anaanza safari ingine ya kuhubiri katika Galilaya. Ni mwaka wa pili wa utumishi wake, na haiko anasafiri peke yake. Mitume 12 wako pamoja naye, na pia wanamuke fulani wenye walikuwa “wameponyeshwa roho waovu na magonjwa.” (Luka 8:2) Kati ya wanamuke hao kuko Maria Magdalene, Suzana, na Yoana, bibi ya musimazi wa nyumba ya Mufalme Herode Antipa.

Kadiri watu wanajifunza mambo mengi juu ya Yesu, mabishano juu ya kazi yake yanaongezeka. Hilo linaonekana wazi wakati mwanaume mumoja mwenye kuwa na pepo muchafu, ambaye ni kipofu na hawezi kusema, anapelekwa kwa Yesu na anaponyeshwa. Mwanaume huyo hatawaliwe tena na pepo muchafu, sasa anaona na kusema. Watu wanashangazwa sana na kusema: “Je, haiwezekane huyu ndiye Mwana wa Daudi?”—Matayo 12:23.

Watu wengi sana wanajaa kwenye Yesu iko hivi kwamba yeye na wanafunzi wake wanashindwa hata kula chakula. Lakini, haiko wote ndio wanafikiri kuwa Yesu ndiye “Mwana wa Daudi” mwenye aliahidiwa. Waandishi na Wafarisayo fulani wamekuja kutoka Yerusalemu yote; lakini hawakuje ili kufuata mafundisho ya Yesu ao kumutegemeza. Wako wanaambia watu hivi: “Iko na Beelzebuli,” kwa hiyo, iko anatumika pamoja na “mutawala wa pepo wachafu.” (Marko 3:22) Wakati watu wa jamaa ya Yesu wanasikia muvurugo huo, wanakuja ili kumukamata Yesu. Juu ya nini?

Mupaka sasa, ndugu za Yesu mwenyewe hawaamini kuwa yeye ni Mwana wa Mungu. (Yohana 7:5) Yesu huyu mwenye anaonekana kuwa iko analeta muvurugo huo kati ya watu haiko kama ule Yesu mwenye walijua wakati walikuwa wanakomaa pamoja katika Nazareti. Wanafikiri kuwa anapaswa kuwa amepoteza akili. Wanasema hivi: “Amepoteza akili.”—Marko 3:21.

 Lakini ushuhuda unaonyesha nini? Yesu ametoka tu kuponyesha mwanaume mumoja mwenye kuwa na pepo muchafu, mwenye anaweza sasa kuona na kusema. Hakuna ule anaweza kupinga jambo hilo. Kwa hiyo, waandishi na Wafarisayo wanapenda kumuharibishia Yesu sifa na shitaka la uongo. Wanasema hivi: “Mutu huyu anafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli, mutawala wa pepo wachafu.”—Matayo 12:24.

Yesu anajua mambo yenye waandishi na Wafarisayo wako wanawaza; kwa hiyo, anasema hivi: “Kila ufalme wenye umegawanyika juu yake wenyewe unafikia kwenye uharibifu wake, na kila muji ao nyumba yenye imegawanyika juu yake yenyewe haitasimama. Vilevile, kama Shetani anamufukuza Shetani, amegawanyika juu yake mwenyewe; basi, ufalme wake utasimama namna gani?”—Matayo 12:25, 26.

Maneno yake ni ya kweli kabisa! Wafarisayo wanajua kuwa Wayahudi fulani wanazoea kufukuza pepo wachafu. (Matendo 19:13) Kwa hiyo, Yesu anauliza hivi: “Kama ninafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli, wana wenu wanawafukuza kwa nguvu za nani?” Katika maneno mengine, shitaka lao linapaswa tu kuwahusu wao wenyewe. Yesu anaendelea kufikiri nao kwa kusema: “Lakini kama ninafukuza pepo wachafu kupitia nguvu za roho ya Mungu, kwa kweli Ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia ninyi.”—Matayo 12:27, 28.

Ili kuonyesha kama tendo la kufukuza pepo wachafu ni ushuhuda kuwa iko na uwezo juu ya Shetani, Yesu anatoa mufano huu: “Namna gani mutu anaweza kuingia katika nyumba ya mutu mwenye nguvu na kukamata vitu vyake isipokuwa kwanza amufunge mutu huyo mwenye nguvu? Halafu anaweza kubeba vitu vya nyumba yake. Kila mutu mwenye haiko upande wangu ananipinga, na kila mutu mwenye hakusanye pamoja na mimi anasambaza.” (Matayo 12:29, 30) Waandishi na Wafarisayo wanamupinga kabisa Yesu, kwa kufanya hivyo wanaonyesha wazi kuwa wako upande wa Shetani. Wako wanasambaza watu mbali na Mwana wa Mungu, mwenye anategemezwa na Yehova.

Yesu anaonya wapinzani wake wenye kuwa upande wa Shetani hivi: “Wana wa binadamu watasamehewa mambo yote, hata kama ni zambi gani wanafanya ao ni maneno gani ya kumutukana Mungu wanasema. Lakini kila mutu mwenye anatukana roho takatifu hatasamehewa milele, lakini iko na hatia ya zambi ya milele.” (Marko 3:28, 29) Fikiria kile kitawapata wale wenye wansema kama matendo yenye kufanywa kwa roho ya Mungu yamefanywa kwa nguvu za Shetani!