Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 46

Anaponyeshwa kwa Kugusa Nguo ya Yesu

Anaponyeshwa kwa Kugusa Nguo ya Yesu

MATAYO 9:18-22 MARKO 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • MWANAMUKE MUMOJA ANAPONYESHWA KWA KUGUSA NGUO YA YESU

Wayahudi wenye kuishi pembeni ya bahari ya Galilaya upande wa kaskazini-mangaribi wanasikia kama Yesu anarudia kutoka Dekapoli. Inawezekana watu wengi wamesikia kama wakati wa upepo mukali wenye umetokea hivi karibuni, Yesu alinyamazisha upepo na maji, na pengine watu fulani wanajua kama aliponyesha wanaume wenye walikuwa na pepo wachafu. Sasa, “watu wengi” wanakusanyika pembeni ya bahari, inawezekana ni katika eneo la Kapernaumu, ili kumupokea Yesu. (Marko 5:21) Wakati Yesu anafika kwenye inchi kavu, wanangojea kwa hamu kuona mambo yenye atafanya.

Mumoja kati ya wale wenye wanapenda sana kumuona Yesu ni Yairo, mukubwa-musimamizi wa sinagogi, pengine wa sinagogi la Kapernaumu. Anaanguka kwenye miguu ya Yesu na anamuomba tena na tena hivi: “Binti yangu mudogo ni mugonjwa sana. Tafazali kuja na uweke mikono yako juu yake ili apone na kuishi.” (Marko 5:23) Yairo anamulilia sana Yesu asaidie binti yake mumoja tu mwenye kuwa na miaka 12 na mwenye anapenda sana. Yesu atatenda namna gani?—Luka 8:42.

Wakati iko katika njia ya kuenda kwenye nyumba ya Yairo, Yesu anakutana na hali ingine. Wengi kati ya watu wenye kumufuata Yesu ni wenye kuchangamuka-changamuka, pengine wanajiuliza ikiwa watamuona vile anafanya muujiza mwengine. Lakini, mwanamuke mumoja mwenye kuwa katikati ya watu anahangaikia sana tatizo la afya yake.

Kwa miaka 12, mwanamuke huyu Muyahudi ameteseka na ugonjwa wa kutokwa damu. Alitafuta musaada kwa wanganga wengi, na kutumia feza zake zote kwa ajili ya matunzo. Lakini hakupona. Kwa kweli, hali yake “ilikuwa imeharibika zaidi.”—Marko 5:26.

Kama vile unaweza kuwazia, ugonjwa wake unamufanya akuwe zaifu, lakini pia unamufanya asikie haya na kumushushia heshima. Kwa kawaida watu hawazungumuzie ugonjwa huo waziwazi. Zaidi ya hilo, Sheria ya Musa ilionyesha kama mwanamuke mwenye kutokwa damu alipaswa kuonwa kuwa mutu mwenye haiko safi. Kila mutu mwenye alimugusa ao kugusa manguo yake yenye kuwa na damu, alipaswa kunawa na kuwa mutu mwenye haiko safi mupaka mangaribi.—Mambo ya Walawi 15:25-27.

Mwanamuke huyu “alisikia habari juu ya Yesu,” na sasa iko anamutafuta. Kwa sababu ya hali yake ya kukosa kuwa safi, anajikaza sana apite katikati ya watu bila kutambuliwa. Anajiambia hivi: “Kama ninagusa tu nguo zake za inje, nitapona.” Wakati anagusa nguo ya inje ya Yesu, anasikia mara moja kama damu imeacha kumutoka! “Amepona ule ugonjwa wenye kuumiza sana.”—Marko 5:27-29.

Kwa hiyo Yesu anauliza: “Ni nani amenigusa?” Unawaza mwanamuke huyo anajisikia namna gani wakati anasikia ulizo hilo? Petro anashangaa kusikia Yesu anauliza hivyo. Anamuambia hivi: “Mwalimu, watu wengi wanakuzunguka na kukusonga sana.” Kwa hiyo, sababu gani Yesu anauliza, “Ni nani amenigusa?” Yesu anafasiria hivi: “Mutu fulani amenigusa, kwa maana ninajua nguvu zimenitoka.” (Luka 8:45, 46) Ndiyo, kuponyeshwa kwa mwanamuke huyo kumepunguza nguvu za Yesu.

Wakati mwanamuke huyo anatambua kuwa tendo lenye alifanya limejulikana, anaanguka mbele ya Yesu; anaogopa sana na kutetemeka. Mbele ya watu wote anasema kweli juu ya ugonjwa wake na anashuhudia kama amepona. Kwa upole Yesu anamutuliza. Anamuambia hivi: “Binti yangu, imani yako imekuponyesha. Enda kwa amani, na upone ugonjwa wako wenye kuumiza sana.”—Marko 5:34.

Kwa kweli, Ule mwenye Mungu amechagua ili kutawala dunia ni mupole na mwenye huruma. Haangaikie tu watu lakini pia iko na uwezo wa kuwasaidia!