Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 117

Chakula cha Mangaribi cha Bwana

Chakula cha Mangaribi cha Bwana

MATAYO 26:21-29 MARKO 14:18-25 LUKA 22:19-23 YOHANA 13:18-30

  • YUDA ANAONYESHWA KUWA MUSALITI

  • YESU ANAANZISHA CHAKULA CHA UKUMBUSHO

Kisha tu kuanza kwa mangaribi hii, Yesu alifundisha mitume wake somo la unyenyekevu kwa kuwanawisha miguu. Sasa inaonekana kwamba kisha chakula cha Pasaka, anataja unabii huu wa Daudi: “Mutu mwenye nilikuwa ninaishi naye kwa amani, mwenye nilitumainia, mwenye alikuwa anakula mukate wangu, ameinua kisigino chake juu yangu.” Kisha anaeleza hivi: “Mumoja wenu atanisaliti.”—Zaburi 41:9; Yohana 13:18, 21.

Mitume wanaangaliana, na kila mumoja anauliza: “Bwana, je, ni mimi?” Hata Yuda naye anauliza. Petro anamwambia Yohana, mwenye kukaa pembeni ya Yesu kwenye meza, amuulize. Kisha Yohana anamukaribia Yesu na kumuuliza: “Bwana, ni nani?”—Matayo 26:22; Yohana 13:25.

Yesu anajibu hivi: “Ni ule mwenye nitapatia kipande cha mukate chenye ninaingiza katika bakuli.” Na kisha kuingiza mukate katika bakuli, anamupatia Yuda, na kusema hivi: “Kwa kweli, Mwana wa binadamu anaenda zake, kama vile iliandikwa juu yake, lakini ole kwa ule mutu mwenye anamusaliti Mwana wa binadamu! Ingekuwa muzuri zaidi kwa mutu huyo kama hangezaliwa.” (Yohana 13:26; Matayo 26:24) Kisha Shetani anaingia ndani ya Yuda. Yuda alikuwa tayari muovu, sasa anajiachilia kufanya mapenzi ya Ibilisi na kuwa “mwana wa uharibifu.”—Yohana 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Yesu anamuambia Yuda: “Kile unafanya, ukifanye mbio sana.” Mitume wengine wanawaza kama Yesu anamuambia: “‘Nunua vitu vyenye tuko navyo lazima kwa ajili ya sikukuu,’ ao kwamba apatie maskini kitu fulani.” (Yohana 13:27-30) Lakini haiko hivyo, Yuda anaenda kumusaliti Yesu.

Mangaribi hiyohiyo, wakati wa chakula cha Pasaka, Yesu anaanzisha aina mupya ya chakula. Anakamata mukate, anatoa sala ya shukrani, anauvunja, na kuutolea mitume wake ili waukule.  Anasema hivi: “Huu unamaanisha mwili wangu wenye utatolewa kwa ajili yenu. Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.” (Luka 22:19) Kipande cha mukate kinapitishwa kati yao, na mitume wanakikula.

Sasa Yesu anakamata kikombe cha divai, anatoa sala ya shukrani, na kisha anakipitishia mitume. Kila mumoja wao anakunywa, kisha Yesu anasema: “Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa musingi wa damu yangu, yenye itamwangwa kwa ajili yenu.”—Luka 22:20.

Kwa kufanya hivyo, Yesu anaanzisha ukumbusho wa kifo chake wenye wafuasi wake wanapaswa kufanya kila mwaka tarehe 14 Mwezi wa Nisani. Itawakumbusha mambo yenye Yesu na Baba yake wamefanya ili kuwezesha wanadamu wenye imani waponyoke hukumu ya zambi na kifo. Ukumbusho unapita mambo yenye Pasaka ililetea Wayahudi kwa sababu unaletea wanadamu wenye imani ukombozi wa kweli.

Yesu anasema kama damu yake “itamwangwa kwa ajili ya wengi kwa musamaha wa zambi.” Mitume wake waaminifu na wengine wengi wako kati ya watu wengi wenye wanapata musamaha huo. Ni wao watakuwa naye katika Ufalme wa Baba yake.—Matayo 26:28, 29.