Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 SURA YA 123

Anasali Wakati Iko na Huzuni Nyingi

Anasali Wakati Iko na Huzuni Nyingi

MATAYO 26:30, 36-46 MARKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOHANA 18:1

  • YESU IKO KATIKA BUSTANI YA GETSEMANE

  • JASHO LAKE LIKO KAMA MATONE YA DAMU

Yesu anamaliza kusali pamoja na mitume wake waaminifu. ‘Kisha kuimba sifa, wanatoka na kuenda kwenye Mulima wa Mizeituni.’ (Marko 14:26) Wanaenda ngambo ya mashariki katika bustani yenye kuitwa Getsemane, kwenye Yesu alikuwa anazoea kuenda.

Wakati wanafika mahali hapo penye kupendeza, katikati ya miti ya mizeituni, Yesu anaacha nyuma mitume wake munane. Pengine wanabakia kwenye muingilio wa bustani, kwa sababu anawaambia hivi: “Mukae hapa, wakati mimi ninaenda pale kusali.” Yesu anakamata mitume tatu, ni kusema, Petro, Yakobo, na Yohana, na anaenda pamoja nao mbali katika bustani. Anakuwa na huzuni nyingi na anawaambia hivi mitume wake tatu: “Nimehuzunika sana, kiasi cha kufa. Mukae hapa na muendelee kukesha pamoja na mimi.”—Matayo 26:36-38.

Kisha, Yesu anaenda mbali kidogo na nafasi kwenye anawaacha, ‘anaanguka chini na kuanza kusali.’ Anaomba nini kwa Mungu katika wakati huu wa maana sana? Anasali hivi: “Baba, mambo yote yanawezekana kwako; uniondolee kikombe hiki. Hapana vile ninapenda, lakini, vile wewe unapenda.” (Marko 14:35, 36) Anapenda kusema nini? Anajaribu kuepuka daraka lake la kutoa zabihu ya ukombozi? Hapana!

Wakati alikuwa mbinguni alikuwa anaona namna Waroma walikuwa wanatesa sana watu wenye walikuwa wanaua. Kwa sababu sasa yeye ni mwanadamu mwenye anaweza kusikia mambo kama vile maumivu na woga, hangojee kwa hamu mambo yenye yanakaribia kumupata. Hata hivyo, jambo lenye kumuhangaisha zaidi ni kwamba, kufa kama vile mutu mwenye alifanya makosa makubwa kunaweza kuchafua jina la Baba yake. Katika saa kidogo, atatundikwa kwenye muti kama vile mutu mwenye amekufuru.

Kisha kusali kwa muda murefu, Yesu anarudia na kukutana mitume wake wanalala usingizi. Anaambia Petro hivi: “Je, hamungeweza kukesha pamoja na mimi hata kwa saa moja? Muendelee kukesha na kusali bila kuacha, ili musiingie katika jaribu.” Yesu anaelewa kuwa mitume wake pia wamekuwa na mahangaiko na ni usiku sana. Anaongeza hivi: “Kwa kweli, roho inataka lakini mwili ni zaifu.”—Matayo 26:40, 41.

Kisha Yesu anaenda kwa mara ya pili na kumuomba Mungu amuondolee “kikombe hiki.” Wakati anarudia, tena anakutana mitume wake tatu wanalala usingizi, walipaswa kusali wakati huo ili wasiingie katika majaribu. Wakati Yesu anazungumuza nao, “hawakujua wamujibu nini.” (Marko 14:40) Yesu anaenda mara ya tatu, na kupiga magoti ili kusali.

Yesu anahangaika sana kwa sababu kufa kama vile mutu mwenye alifanya makosa makubwa kutachafua jina la Baba yake. Hata hivyo, Yehova anasikiliza sala ya Mwana wake, na wakati fulani anatuma malaika ili kumutia nguvu. Lakini, Yesu haache kumulilia Baba yake katika sala, anaendelea “kusali kwa bidii zaidi.” Anahangaika sana katika moyo wake. Yesu iko na daraka kubwa sana  la kutimiza! Uzima wake wa milele na wa wanadamu wenye kumuamini unahusika. Kwa kweli, ‘jasho lake linakuwa kama matone ya damu yenye kuanguka chini.’—Luka 22:44.

Wakati Yesu anarudia mara ya tatu kuona mitume wake, tena anawakuta wanalala usingizi. Anawaambia hivi: “Wakati kama huu, munalala usingizi na kupumuzika! Muangalie! Saa imekaribia ya Mwana wa binadamu kusalitiwa katika mikono ya watenda-zambi. Musimame tuende. Muangalie! Musaliti wangu amekaribia.”—Matayo 26:45, 46.