1 Samweli 5:1-12

5  Basi Wafilisti wakalichukua lile sanduku+ la Mungu wa kweli, wakalibeba kutoka Ebenezeri mpaka Ashdodi.+  Na Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wa kweli, wakaliingiza ndani ya nyumba ya Dagoni na kulisimamisha kando ya Dagoni.+  Kisha Waashdodi wakaamka mapema kesho yake, na tazama, Dagoni alikuwa ameanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Yehova.+ Basi wakamchukua Dagoni na kumrudisha mahali pake.+  Walipoamka asubuhi na mapema siku iliyofuata, tazama, Dagoni alikuwa ameanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Yehova, huku kichwa cha Dagoni na mikono yake miwili ikiwa imekatwa, mpaka kwenye kizingiti.+ Ni sehemu yenye umbo la samaki peke yake ndiyo iliyoachwa ikiwa juu yake.  Ndiyo sababu makuhani wa Dagoni na wote wanaoingia katika nyumba ya Dagoni hawakikanyagi kizingiti cha Dagoni katika Ashdodi mpaka leo hii.  Na mkono wa Yehova+ ukawa mzito juu ya Waashdodi, naye akaanza kusababisha wasiwasi mkubwa na kuwapiga kwa bawasiri,+ yaani, Ashdodi na maeneo yake.  Na watu wa Ashdodi wakaona kwamba iko hivyo, ndipo wakasema: “Msiache sanduku la Mungu wa Israeli likae pamoja nasi, kwa sababu mkono wake umekuwa mzito juu yetu na juu ya Dagoni mungu wetu.”+  Basi wakawatuma watu wawakusanye kwao wakuu wote wa muungano wa Wafilisti, wakasema: “Tutalifanyia nini sanduku la Mungu wa Israeli?” Mwishowe wakasema: “Acheni sanduku la Mungu wa Israeli lizunguke kwenda Gathi.”+ Basi wakalibeba sanduku la Mungu wa Israeli kwa kuzunguka mpaka huko.  Na ikawa kwamba walipokuwa wamezunguka kulileta huko, mkono wa Yehova+ ukaja kuwa juu ya jiji hilo na kuleta mvurugo mkubwa sana, naye akaanza kuwapiga watu wa jiji, kuanzia mdogo hata mkubwa, na bawasiri+ zikaanza kulipuka juu yao. 10  Basi wakalipeleka sanduku la Mungu wa kweli mpaka Ekroni.+ Na ikawa kwamba mara tu sanduku la Mungu wa kweli lilipofika Ekroni, Waekroni wakaanza kulia, wakisema: “Wamelileta sanduku la Mungu wa Israeli kwangu kwa kuzunguka ili waniue mimi na watu wangu!”+ 11  Kwa hiyo wakatuma watu wakawakusanya wakuu wote wa muungano wa Wafilisti na kusema: “Ondoeni sanduku la Mungu wa Israeli, lirudi mahali pake, ili lisiniue mimi na watu wangu.” Kwa maana mvurugo wa kuleta kifo ulikuwa umetokea katika jiji zima;+ mkono wa Mungu wa kweli ulikuwa umekuwa mzito sana huko,+ 12  na watu ambao hawakufa walikuwa wamepigwa na bawasiri.+ Na kilio+ cha jiji hilo cha kuomba msaada kikaendelea kupanda mpaka mbinguni.

Maelezo ya Chini