1 Samweli 3:1-21

3  Wakati huo wote mvulana Samweli alikuwa akimhudumia+ Yehova mbele ya Eli, na neno kutoka kwa Yehova+ lilikuwa limekuwa haba siku hizo;+ hakuna maono+ yoyote yaliyokuwa yakienezwa kotekote.  Na ikawa kwamba siku hiyo Eli alikuwa amelala mahali pake, na macho yake yalikuwa yameanza kuingia giza;+ hakuweza kuona.  Na taa ya Mungu ilikuwa haijazimwa bado, na Samweli alikuwa amelala katika hekalu+ la Yehova, palipokuwa sanduku la Mungu.  Na Yehova akaanza kumwita Samweli. Naye akasema: “Mimi hapa.”+  Naye akakimbia, akaenda kwa Eli na kusema: “Mimi hapa, kwa maana umeniita.” Lakini yeye akasema: “Sikukuita. Lala tena.” Basi akaenda, akalala.  Na Yehova akaita tena: “Samweli!”+ Naye Samweli akaamka, akaenda kwa Eli na kusema: “Mimi hapa, kwa maana umeniita.” Lakini yeye akasema: “Sikukuita, mwanangu.+ Lala tena.”  (Lakini Samweli alikuwa bado hajamjua Yehova, na neno la Yehova lilikuwa bado halijaanza kufunuliwa kwake.)+  Basi Yehova akaita tena mara ya tatu: “Samweli!” Naye akaamka, akaenda kwa Eli na kusema: “Mimi hapa, kwa maana haikosi kwamba umeniita.” Naye Eli akaanza kutambua kwamba Yehova ndiye aliyekuwa akimwita yule mvulana.  Kwa hiyo Eli akamwambia Samweli: “Nenda, ulale, na itatukia kwamba akikuita, useme hivi, ‘Sema, Yehova, kwa maana mtumishi wako anasikiliza.’” Basi Samweli akaenda, akalala mahali pake. 10  Ndipo Yehova akaja na kusimama hapo, akaita kama katika zile nyakati za kwanza: “Samweli, Samweli!” Ndipo Samweli akasema: “Sema, kwa maana mtumishi wako anasikiliza.”+ 11  Na Yehova akaendelea kumwambia Samweli: “Tazama! Ninafanya+ jambo katika Israeli ambalo yeyote akilisikia, masikio yake mawili yatawasha.+ 12  Siku hiyo nitamtimizia Eli yote ambayo nimesema kwa habari ya nyumba yake, kutoka mwanzo mpaka mwisho.+ 13  Nawe unapaswa kumwambia kwamba naihukumu nyumba yake+ mpaka wakati usio na kipimo kwa sababu ya kosa ambalo amelijua,+ kwa sababu wanawe wanamlaani Mungu,+ lakini yeye hakuwakemea.+ 14  Na hiyo ndiyo sababu nimeiapia nyumba ya Eli kwamba adhabu ya kosa la nyumba ya Eli haitaondolewa kwa dhabihu wala kwa toleo mpaka wakati usio na kipimo.”+ 15  Naye Samweli akaendelea kulala mpaka asubuhi. Kisha akafungua milango ya nyumba ya Yehova.+ Na Samweli akaogopa kumwambia Eli maono hayo.+ 16  Lakini Eli akamwita Samweli na kusema: “Samweli, mwanangu!” Naye akasema: “Mimi hapa.” 17  Naye akaendelea kusema: “Ni neno gani alilosema nawe? Tafadhali usinifiche hilo.+ Mungu na akufanyie hivyo naye aliongezee+ hilo ukinificha neno moja kati ya maneno yote ambayo amekuambia.” 18  Basi Samweli akamwambia maneno hayo yote, wala hakumficha lolote. Ndipo yeye akasema: “Ni Yehova. Na afanye yaliyo mema machoni pake.”+ 19  Na Samweli akaendelea kukua, na Yehova akawa pamoja naye,+ wala hakuacha neno lake lolote lianguke chini.+ 20  Na Israeli wote kutoka Dani mpaka Beer-sheba+ wakajua kwamba Samweli ndiye aliyewekwa kuwa nabii wa Yehova.+ 21  Na Yehova akatokea tena+ katika Shilo, kwa kuwa Yehova alijifunua kwa Samweli katika Shilo kwa neno lake Yehova.+

Maelezo ya Chini