1 Samweli 18:1-30

18  Na ikawa kwamba, mara tu alipomaliza kusema na Sauli, nafsi ya Yonathani+ ikashikamana+ na nafsi ya Daudi, na Yonathani akaanza kumpenda kama nafsi yake mwenyewe.+  Ndipo Sauli akamchukua siku hiyo, naye hakumruhusu arudi nyumbani kwa baba yake.+  Na Yonathani na Daudi wakafanya agano,+ kwa maana alimpenda kama nafsi yake mwenyewe.+  Zaidi ya hayo, Yonathani akavua koti lake lisilo na mikono alilokuwa amevaa, akampa Daudi, na pia mavazi yake, na hata upanga wake na upinde wake na mshipi wake.  Naye Daudi akaanza kutoka. Popote ambapo Sauli alikuwa akimtuma, alitenda kwa busara,+ hivi kwamba Sauli akamweka juu ya watu wa vita;+ na ikaonekana vema machoni pa watu wote na pia machoni pa watumishi wa Sauli.  Na ikawa kwamba walipokuwa wakiingia, wakati Daudi aliporudi kutoka katika kuwapiga Wafilisti, wanawake wakaanza kutoka katika majiji yote ya Israeli wakiimba+ na kucheza dansi ili kumpokea Sauli, mfalme, wakiwa na matari,+ kwa kushangilia+ na wakiwa na udi.  Na wale wanawake waliokuwa wakisherehekea wakawa wakiitikia na kusema:“Sauli amepiga maelfu yake,Na Daudi makumi ya maelfu yake.”+  Na Sauli akaanza kukasirika sana,+ na neno hilo lilikuwa baya kwa maoni yake, hivi kwamba akasema: “Wamempa Daudi makumi ya maelfu, lakini mimi wamenipa maelfu, basi inabaki tu apewe ufalme!”+  Basi Sauli akawa akimtilia Daudi shaka tangu siku hiyo na kuendelea.+ 10  Na ikawa kesho yake+ kwamba roho mbaya ya Mungu ikaanza kutenda kazi juu ya Sauli,+ hivi kwamba akatenda kama nabii+ ndani ya nyumba, huku Daudi akipiga muziki kwa mkono wake,+ kama katika siku za hapo zamani; na mkuki ulikuwa mkononi mwa Sauli.+ 11  Ndipo Sauli akautupa mkuki+ na kusema: “Nitampigilia Daudi ukutani!”+ lakini Daudi akakwepa kutoka mbele yake, mara mbili.+ 12  Na Sauli akaanza kumwogopa+ Daudi kwa maana Yehova alikuwa pamoja naye,+ lakini alikuwa amemwacha Sauli.+ 13  Kwa hiyo Sauli akamwondoa katika ushirika wake,+ akamweka kuwa mkuu wa watu elfu kwa ajili yake; naye akatoka na kuingia kwa ukawaida mbele ya watu.+ 14  Na Daudi alikuwa akitenda kwa busara+ katika njia zake zote, na Yehova alikuwa pamoja naye.+ 15  Na Sauli akaendelea kuona kwamba yeye anatenda kwa busara sana,+ hivi kwamba akamwogopa. 16  Na Israeli na Yuda wote wakampenda Daudi, kwa maana alikuwa akitoka na kuingia mbele yao. 17  Mwishowe Sauli akamwambia Daudi: “Huyu hapa Merabu binti yangu mkubwa zaidi.+ Yeye ndiye nitakayekupa awe mke wako.+ Ila tu jionyeshe kwangu kuwa shujaa na upigane vita vya Yehova.”+ Lakini Sauli alisema moyoni mwake hivi: “Mkono wangu usije juu yake, lakini mkono wa Wafilisti uje juu yake.”+ 18  Ndipo Daudi akamwambia Sauli: “Mimi ni nani na watu wa ukoo wangu ni nani, familia ya baba yangu, katika Israeli, hata niwe mwana-mkwe wa mfalme?”+ 19  Hata hivyo, ikawa kwamba wakati Daudi alipopaswa kupewa Merabu, binti ya Sauli, Adrieli+ Mmeholathi+ alikuwa tayari amepewa Merabu, kuwa mke wake. 20  Basi Mikali,+ binti ya Sauli, alikuwa anampenda Daudi, nao wakamletea Sauli habari hiyo, na jambo hilo likampendeza. 21  Kwa hiyo Sauli akasema: “Nitampa yeye ili awe mtego kwake,+ na ili mkono wa Wafilisti uje juu yake.” Basi Sauli akamwambia Daudi: “Utafanya nami mapatano ya ndoa leo kwa mmoja wa hao wanawake wawili.” 22  Zaidi ya hayo, Sauli akawaamuru watumishi wake: “Semeni hivi na Daudi kisiri, ‘Tazama! Mfalme amependezwa nawe, na watumishi wake wote wamekupenda wewe. Basi sasa fanya mapatano ya ndoa na mfalme.’” 23  Ndipo watumishi wa Sauli wakaanza kusema maneno hayo masikioni mwa Daudi, lakini Daudi akasema: “Je, ni jambo rahisi machoni penu kufanya mapatano ya ndoa na mfalme, na huku mimi ni mtu maskini,+ mwenye heshima ndogo?”+ 24  Kisha watumishi wa Sauli wakamletea habari, wakisema: “Daudi alisema hivi na hivi.” 25  Kwa hiyo Sauli akasema: “Mwambieni Daudi hivi, ‘Mfalme hapendezwi na pesa za mahari,+ lakini anapendezwa na magovi+ mia moja ya Wafilisti, ili ajilipize kisasi+ juu ya adui za mfalme.’” Lakini Sauli alikuwa amepanga hila kwamba Daudi aanguke kwa upanga mkononi mwa Wafilisti. 26  Basi watumishi wake wakampelekea Daudi habari hiyo, naye Daudi akapendezwa na jambo hilo, la kufanya mapatano ya ndoa+ na mfalme, na siku hazikuwa bado zimekwisha. 27  Kwa hiyo Daudi akaondoka pamoja na watu wake, akapiga+ watu mia mbili kati ya Wafilisti, na Daudi akaleta magovi yao,+ akampa mfalme hesabu yake kamili, ili kufanya mapatano ya ndoa na mfalme. Naye Sauli akampa Mikali binti yake awe mke wake.+ 28  Na Sauli akaona na kujua kwamba Yehova alikuwa pamoja na Daudi.+ Naye Mikali, binti ya Sauli, alimpenda yeye.+ 29  Na Sauli akaogopa zaidi tena kwa sababu ya Daudi, Sauli akawa adui ya Daudi sikuzote.+ 30  Nao wakuu+ wa Wafilisti wakawa wakitoka, na ikawa kwamba kadiri walivyotoka mara nyingi ndivyo Daudi alivyotenda kwa busara+ zaidi kati ya watumishi wote wa Sauli; na jina lake likaja kuwa lenye thamani sana.+

Maelezo ya Chini