Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 4

Cine este Isus Cristos?

Cine este Isus Cristos?
  • Ce rol special îndeplineşte Isus?

  • De unde a venit el?

  • Ce fel de om a fost?

1, 2. a) Este suficient să ştim numele unei persoane celebre pentru a o cunoaşte cu adevărat? b) Ce cred unii oameni despre Isus?

ÎN LUME există mulţi oameni celebri. Unii sunt cunoscuţi în oraşul sau în ţara lor, alţii în toată lumea. Totuşi, chiar dacă ştii numele unui om celebru, nu înseamnă că îl cunoşti cu adevărat, întrucât nu cunoşti prea multe lucruri despre mediul din care provine sau despre personalitatea sa.

2 Oameni din întreaga lume au auzit de Isus Cristos, chiar dacă el a trăit pe pământ cu aproximativ 2 000 de ani în urmă. Totuşi, mulţi nu ştiu cine a fost el în realitate. Unii spun că a fost doar un om bun. Alţii cred că n-a fost decât un profet. Iar alţii cred că este Dumnezeu şi că trebuie să ne închinăm lui. Care este însă realitatea?

3. De ce este important să-i cunoaştem pe Iehova Dumnezeu și pe Isus Cristos?

3 Este important să cunoşti adevărul despre Isus? Bineînţeles. Biblia spune: „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos” (Ioan 17:3). Faptul de a-i cunoaşte cu adevărat pe Iehova Dumnezeu şi pe Isus Cristos ne poate conduce la viaţă veşnică pe un pământ paradiziac (Ioan 14:6). Mai mult decât atât, Isus ne-a dat cel mai bun exemplu,  arătându-ne cum să ne trăim viaţa şi cum să ne purtăm cu semenii (Ioan 13:34, 35). În primul capitol al acestei cărţi am văzut care este adevărul cu privire la Dumnezeu. Să vedem acum ce ne învaţă Biblia despre Isus Cristos.

PROMISUL MESIA

4. Ce înseamnă titlurile „Mesia” şi „Cristos”?

4 Cu mult timp înainte de naşterea lui Isus, Biblia a prezis venirea lui Mesia, sau Cristos. Ambele titluri, „Mesia” (care provine dintr-un cuvânt ebraic) şi „Cristos” (care provine dintr-un cuvânt grecesc), înseamnă „Unsul”. Promisul Mesia avea să fie uns, adică să fie numit de Iehova într-o poziţie specială. În  capitolele următoare vom afla mai multe lucruri despre rolul important pe care l-a avut Mesia în împlinirea promisiunilor divine. De asemenea, vom afla ce binecuvântări ne poate aduce Isus chiar în prezent. Cu siguranţă, înainte ca Isus să se nască, mulţi s-au întrebat: „Cine va fi Mesia?”.

5. Ce convingere fermă au avut discipolii lui Isus?

5 În secolul I e.n., discipolii lui Isus din Nazaret erau ferm convinşi că el era prezisul Mesia (Ioan 1:41). Unul dintre ei, pe nume Simon Petru, i-a spus lui Isus fără ezitare: „Tu eşti Cristosul” (Matei 16:16). De ce au fost atât de siguri acei discipoli că Isus era cu adevărat promisul Mesia şi de ce putem fi şi noi siguri de acest lucru?

6. Ilustrează cum i-a ajutat Iehova pe slujitorii săi fideli să-l identifice pe Mesia.

6 Profeţii lui Dumnezeu care au trăit înainte de Isus au prezis multe detalii despre Mesia. Ele aveau să ajute la identificarea lui. Pentru a ilustra această situaţie, să presupunem că trebuie să aştepţi o persoană necunoscută într-o staţie de autobuz aglomerată, într-o gară sau într-un aeroport. Nu-i aşa că ţi-ar fi de folos să ştii câteva detalii despre acea persoană? În mod asemănător, prin profeţii Bibliei, Iehova a prezentat în detaliu ce avea să facă Mesia şi prin ce avea să treacă el. Astfel, când toate aceste profeţii aveau să se împlinească, persoanele fidele puteau să-l identifice pe Mesia fără să greşească.

7. Menţionează două profeţii care s-au împlinit în persoana lui Isus.

7 Să dăm doar două exemple. Primul: profetul Mica a prezis cu peste 700 de ani înainte că Cel promis de Dumnezeu avea să se nască în Betleem, un orăşel din Iuda (Mica 5:2). Unde s-a născut Isus? Chiar în acest oraş! (Matei 2:1, 3-9) Al doilea: cu multe secole înainte, profeţia din Daniel 9:25 oferea indicii pentru a calcula cu  exactitate anul în care urma să apară Mesia, şi anume 29 e.n. * Împlinirea acestor profeţii, precum şi a altora, dovedeşte că Isus a fost promisul Mesia.

La botez, Isus a devenit Mesia, sau Cristos

8, 9. Ce dovadă clară a existat la botezul lui Isus că el era Mesia?

8 Spre sfârşitul anului 29 e.n. a devenit şi mai clar faptul că Isus era Mesia. Atunci, Isus a mers la Ioan Botezătorul pentru a fi botezat în râul Iordan. Iehova îi promisese lui Ioan că îi va da un semn prin care să-l recunoască pe Mesia. Ioan a văzut acest semn la botezul lui Isus. Biblia relatează: „După ce a fost botezat, Isus s-a ridicat imediat din apă. Şi iată că cerurile s-au deschis şi el a văzut spiritul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste el. Şi iată că din ceruri s-a auzit un glas care zicea: «Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care l-am aprobat»” (Matei 3:16, 17). După ce a văzut şi a auzit acest lucru, Ioan a fost sigur că Isus era trimisul lui Dumnezeu (Ioan 1:32-34). Când spiritul lui Dumnezeu, sau forţa sa activă, a fost revărsat peste el în acea zi, Isus a devenit Mesia, sau Cristos, cel numit să fie Conducător şi Rege (Isaia 55:4).

9 Atât profeţiile biblice care s-au împlinit, cât şi mărturia lui Iehova însuşi demonstrează cu claritate că Isus era promisul Mesia. Însă Biblia răspunde la alte două întrebări importante referitoare la Isus Cristos: De unde a venit el şi ce fel de om a fost?

DE UNDE A VENIT ISUS?

10. Ce spune Biblia despre existenţa preumană a lui Isus?

10 Biblia ne învaţă că Isus a trăit în cer înainte de a veni pe pământ. Mica a profeţit că Mesia avea să se nască în  Betleem şi că originea Lui era „din vremuri străvechi” (Mica 5:2). Chiar Isus a spus de mai multe ori că, înainte de a se naşte ca om, a trăit în cer (Ioan 17:4, 5). (Citește Ioan 3:13; 6:38, 62.) Ca fiinţă spirituală, el s-a bucurat de o relaţie specială cu Iehova.

11. Cum arată Biblia că Isus este cel mai iubit Fiu al lui Iehova?

11 Isus este, pe bună dreptate, cel mai iubit Fiu al lui Iehova. El este numit „întâiul născut din toată creaţia” deoarece a fost prima lucrare de creaţie a lui Dumnezeu (Coloseni 1:15). * În plus, el este „Fiul său unic-născut”, un alt motiv pentru care Isus este un Fiu special (Ioan 3:16). Aceasta înseamnă că Isus este singurul care a fost creat direct de Dumnezeu. De asemenea, el este singurul care a colaborat cu Dumnezeu la crearea tuturor celorlalte lucruri (Coloseni 1:16). Isus este numit şi „Cuvântul” (Ioan 1:14). Acest titlu arată că el a fost purtătorul de cuvânt al Tatălui său. Fără îndoială, el le-a transmis mesaje şi instrucţiuni celorlalţi fii ai lui Dumnezeu, atât îngeri, cât şi oameni.

12. De unde ştim că Fiul întâi născut nu este egal cu Dumnezeu?

12 Este Fiul întâi născut egal cu Dumnezeu, aşa cum cred unii? Biblia nu ne învaţă acest lucru. După cum am observat în paragraful anterior, Fiul a fost creat. Prin urmare, este clar că el a avut un început, în timp ce Iehova Dumnezeu nu are nici început, nici sfârşit (Psalmul 90:2). Fiul unic-născut n-a încercat niciodată să fie egal cu Tatăl său. De fapt, nici măcar nu s-a gândit la lucrul acesta. Biblia arată cu claritate că Tatăl este mai mare  decât Fiul (1 Corinteni 11:3). (Citește Ioan 14:28.) Numai Iehova este „Dumnezeul Atotputernic” (Geneza 17:1). Aşadar, el nu are egal. *

13. La ce se referă Biblia când îl numeşte pe Isus „chipul Dumnezeului nevăzut”?

13 Iehova şi Fiul său întâi născut s-au bucurat de relaţii apropiate miliarde de ani, cu mult înainte de crearea cerului şi a pământului. Ce sentimente profunde de iubire trebuie să fi existat între ei! (Ioan 3:35; 14:31) Acest Fiu iubit era exact ca Tatăl său. De aceea, Biblia îl numeşte „chipul Dumnezeului nevăzut” (Coloseni 1:15). Într-adevăr, aşa cum un copil poate semăna foarte bine cu tatăl lui în multe privinţe, tot aşa acest Fiu ceresc a reflectat calităţile şi personalitatea Tatălui său.

14. Cum s-a născut ca om Fiul lui Dumnezeu?

14 Fiul unic-născut al lui Iehova a părăsit de bunăvoie cerurile pentru a trăi ca om pe pământ. Dar poate că te-ai întrebat: „Cum a fost posibil ca o fiinţă spirituală să se nască pe pământ ca om?”. Iehova a transferat în mod miraculos viaţa Fiului său din cer în uterul unei fecioare evreice pe nume Maria. Astfel, fără intervenţia unui tată uman, Maria a dat naştere unui fiu perfect, căruia i-a pus numele Isus (Luca 1:30-35).

CE FEL DE OM A FOST ISUS?

15. De ce putem spune că prin intermediul lui Isus ajungem să-l cunoaştem mai bine pe Iehova?

15 Tot ce a spus şi a făcut Isus când a fost pe pământ ne ajută să-l cunoaştem bine. În plus, prin intermediul lui Isus putem să-l cunoaştem mai bine pe Iehova. În ce fel? Să ne amintim că acest Fiu este reflectarea perfectă  a Tatălui său. De aceea, Isus i-a spus unuia dintre discipolii săi: „Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl” (Ioan 14:9). Cele patru cărţi biblice cunoscute drept evanghelii – Matei, Marcu, Luca şi Ioan – ne oferă multe detalii despre viaţa, activitatea şi calităţile lui Isus Cristos.

16. Care a fost principalul mesaj predicat de Isus, şi de unde proveneau învăţăturile sale?

16 Isus era cunoscut drept ‘Învăţătorul’ (Ioan 1:38; 13:13). Ce i-a învăţat el pe oameni? În primul rând, „vestea bună despre regat”, adică mesajul despre Regatul lui Dumnezeu, guvernul ceresc care va domni peste întregul pământ şi care le va aduce binecuvântări eterne oamenilor ascultători (Matei 4:23). De la cine provenea acest mesaj? Isus însuşi a spus: „Învăţătura pe care o predau eu nu este a mea, ci a celui care m-a trimis”, adică a lui Iehova (Ioan 7:16). Isus ştia că Tatăl său dorea ca oamenii să audă vestea bună despre Regat. În capitolul 8 vom afla ce este Regatul lui Dumnezeu şi ce va realiza el.

17. Unde a predat Isus, şi de ce a făcut el atâtea eforturi pentru a-i învăţa pe alţii?

17 Unde preda Isus? Oriunde găsea oameni: în oraşe, în sate, în pieţe şi în case. Isus nu a aşteptat ca oamenii să vină la el, ci a mers el la oameni (Marcu 6:56; Luca 19:5, 6). De ce a făcut el atâtea eforturi şi de ce a dedicat atât de mult timp lucrării de predicare şi de predare? Deoarece aceasta era voinţa lui Dumnezeu. Isus a înfăptuit întotdeauna voinţa Tatălui său (Ioan 8:28, 29). Dar acesta nu a fost singurul motiv pentru care a predicat. Lui Isus i-a fost milă de mulţimile de oameni care veneau la el. (Citește Matei 9:35, 36.) Aceştia erau neglijaţi de conducătorii lor religioşi, care ar fi trebuit să-i înveţe  adevărul despre Dumnezeu şi despre scopurile sale. Isus ştia câtă nevoie aveau ei de mesajul despre Regat.

18. Ce calităţi ale lui Isus te atrag cel mai mult?

18 Isus era un om plin de căldură, de tandreţe şi de sensibilitate. Oamenii au văzut că era bun şi abordabil. Chiar şi copiii se simţeau bine în compania lui (Marcu 10:13-16). Isus nu era părtinitor. El ura corupţia şi nedreptatea (Matei 21:12, 13). Într-o epocă în care femeile nu erau respectate şi aveau puţine drepturi, el le-a tratat cu demnitate (Ioan 4:9, 27). Isus era cu adevărat umil. Cu o anumită ocazie, el a spălat picioarele apostolilor săi, sarcină care îi revenea în mod obişnuit celui mai umil servitor.

Isus predica oriunde găsea oameni

19. Ce exemplu arată că Isus era atent la necesităţile oamenilor?

19 Isus era atent la necesităţile oamenilor. Acest lucru s-a putut vedea mai ales când a făcut vindecări miraculoase cu ajutorul spiritului sfânt al lui Dumnezeu (Matei  14:14). Odată, un lepros a venit la Isus şi i-a spus: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. Isus a înţeles suferinţa şi durerea acelui om. Mişcat de milă, el a întins mâna, l-a atins şi i-a spus: „Vreau. Fii curăţat!”. Şi omul s-a vindecat (Marcu 1:40-42). Imaginează-ţi ce a simţit bărbatul acela!

FIDEL PÂNĂ LA CAPĂT

20, 21. De ce este Isus un exemplu perfect în ce priveşte loialitatea şi ascultarea de Dumnezeu?

20 Isus este un exemplu perfect în ce priveşte loialitatea şi ascultarea de Dumnezeu. El i-a rămas fidel Tatălui său ceresc în orice împrejurare, în pofida opoziţiei şi a suferinţei. El s-a împotrivit cu hotărâre ispitelor lui Satan (Matei 4:1-11). Nişte rude ale lui, care nu credeau în el, chiar au spus că „şi-a ieşit din minţi” (Marcu 3:21). Însă Isus nu s-a descurajat, ci a continuat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Deşi a fost insultat şi maltratat, Isus  a manifestat stăpânire de sine şi nu a încercat niciodată să le facă rău împotrivitorilor săi (1 Petru 2:21-23).

21 Isus a rămas fidel până la moarte, o moarte crudă şi dureroasă, provocată de duşmanii săi. (Citește Filipeni 2:8.) Să ne gândim ce a trebuit să îndure el în ultima zi a vieţii sale umane. A fost arestat, acuzat de martori falşi, condamnat de judecători corupţi, batjocorit de gloate şi torturat de soldaţi. Pironit pe stâlp, el şi-a dat ultima suflare spunând: „S-a împlinit!” (Ioan 19:30). Totuşi, în a treia zi după moartea sa, Isus a fost înviat de Tatăl său ceresc la viaţă spirituală (1 Petru 3:18). După patruzeci de zile, el s-a întors în cer şi „s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu”, aşteptând să primească putere regală (Evrei 10:12, 13).

22. Ce a devenit posibil ca urmare a faptului că Isus a rămas fidel până la moarte?

22 Ce a devenit posibil ca urmare a faptului că Isus a rămas fidel până la moarte? Prin moartea lui, el ne-a oferit posibilitatea de a trăi veşnic pe un pământ paradiziac, aşa cum a dorit la început Iehova. Acest subiect va fi analizat în capitolul următor.

^ par. 7 În articolul „Profeţia lui Daniel despre venirea lui Mesia” din Apendice se explică modul în care s-a împlinit profeţia lui Daniel în persoana lui Isus.

^ par. 11 Iehova este numit Tată deoarece este Creatorul (Isaia 64:8). Întrucât a fost creat de Dumnezeu, Isus este numit Fiul lui Dumnezeu. Din acelaşi motiv, celelalte fiinţe spirituale şi chiar omul Adam sunt numiţi fiii lui Dumnezeu (Iov 1:6; Luca 3:38).

^ par. 12 Pentru alte dovezi că Fiul întâi născut nu este egal cu Dumnezeu, vezi articolul din Apendice „Ce învaţă Biblia despre Tatăl, Fiul şi spiritul sfânt”.