Salt la conţinut

Salt la cuprins

 APENDICE

Cine este arhanghelul Mihael?

Cine este arhanghelul Mihael?

ÎN BIBLIE există doar câteva pasaje în care se vorbeşte despre o creatură spirituală numită Mihael. Ori de câte ori se face referire la el, este prezentat în plină acţiune. În cartea biblică Daniel se spune despre Mihael că se luptă cu îngerii răi, în scrisoarea lui Iuda, că are o divergenţă cu Satan, iar în cartea Revelaţia, că poartă război împotriva Diavolului şi a demonilor săi. El susţine guvernarea lui Iehova şi luptă împotriva duşmanilor Săi. Astfel, Mihael trăieşte la înălţimea numelui său, care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. Dar cine este Mihael?

În Biblie, unele persoane au mai multe nume. De exemplu, patriarhul Iacob este numit şi Israel, iar apostolului Petru i se spune şi Simon (Geneza 49:1, 2; Matei 10:2). În mod asemănător, Biblia arată că Mihael este un alt nume al lui Isus Cristos, purtat atât înainte de a veni pe pământ, cât şi după ce s-a înălţat la cer. Să analizăm câteva dovezi biblice care sprijină această idee.

Arhanghel. Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte pe Mihael „arhanghelul”, care înseamnă „căpetenie a îngerilor” (Iuda 9). Observă că Mihael este numit arhanghelul, nu arhanghel, ceea ce arată că există un singur înger care ocupă această poziţie. De fapt, termenul arhanghel apare în Biblie numai la singular. În plus, Cuvântul lui Dumnezeu arată că există o strânsă legătură între Isus şi poziţia de arhanghel.  În 1 Tesaloniceni 4:16 se spune despre Domnul Isus Cristos: „Însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glas de arhanghel”. Din acest verset reiese că Isus are „glas de arhanghel”. Înţelegem de aici că Isus însuşi este arhanghelul Mihael.

Comandant. Potrivit Bibliei, „Mihael şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul . . . şi [cu] îngerii lui” (Revelaţia 12:7). Deci Mihael este Comandantul unei armate de îngeri fideli. De asemenea, cartea Revelaţia spune că şi Isus este Comandantul unei armate de îngeri fideli (Revelaţia 19:14-16). Apostolul Pavel aminteşte şi el despre ‘Domnul Isus’ şi „îngerii săi puternici” (2 Tesaloniceni 1:7). Prin urmare, Biblia vorbeşte despre Mihael şi „îngerii lui”, precum şi despre Isus şi „îngerii săi” (Matei 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petru 3:22). Întrucât nu există nicio dovadă în Cuvântul lui Dumnezeu că în cer ar exista două armate de îngeri fideli, una condusă de Mihael şi alta, de Isus, este logic să tragem concluzia că Mihael este, de fapt, Isus Cristos în poziţie cerească. *

^ par. 1 Pentru mai multe informaţii privitoare la faptul că Mihael este un alt nume al Fiului lui Dumnezeu, vezi enciclopedia Perspicacitate pentru înțelegerea Scripturilor (engl.), volumul 2, paginile 393, 394 şi cartea Să aducem argumente din Scripturi, paginile 177, 178, publicate de Martorii lui Iehova.