Salt la conţinut

Salt la cuprins

 APENDICE

Ce este „Babilonul cel Mare”?

Ce este „Babilonul cel Mare”?

CARTEA biblică Revelaţia conţine multe simboluri (Revelaţia 1:1). Ea vorbeşte, de exemplu, despre o femeie care are scris pe frunte numele „Babilonul cel Mare” şi care stă pe ‘mulţimi şi naţiuni’ (Revelaţia 17:1, 5, 15). Întrucât nicio femeie nu poate face acest lucru, Babilonul cel Mare este un simbol. Ce reprezintă această prostituată simbolică?

În versetul din Revelaţia 17:18 se spune că această femeie simbolică este „cetatea cea mare care are un regat peste regii pământului”. Termenul „cetate” face referire la un  grup organizat. Întrucât „cetatea cea mare” are autoritate peste „regii pământului”, femeia numită Babilonul cel Mare trebuie să fie o organizaţie internaţională influentă, care poate fi numită un imperiu mondial. Ce fel de imperiu? Un imperiu religios. Să observăm cum ne ajută alte pasaje din Revelaţia să ajungem la această concluzie.

Un imperiu poate fi politic, comercial sau religios. Femeia numită Babilonul cel Mare nu este un imperiu politic deoarece în Cuvântul lui Dumnezeu se spune că „regii pământului”, sau sistemul politic al acestei lumi, „au comis fornicaţie” cu ea. Ea comite „fornicaţie” încheind alianţe cu regii pământului şi face orice este necesar ca să aibă putere și influență asupra lor. De aceea este numită ‘marea prostituată’ (Revelaţia 17:1, 2; Iacov 4:4).

Babilonul cel Mare nu poate fi un imperiu comercial deoarece, când va fi distrus, „negustorii . . . pământului”, adică sistemul comercial, îl vor jeli. De fapt, se spune că regii şi negustorii vor privi Babilonul cel Mare de la „distanţă” (Revelaţia 18:3, 9, 10, 15-17). Prin urmare, putem trage concluzia că Babilonul cel Mare nu este un imperiu politic sau comercial, ci unul religios.

Mai există o dovadă că Babilonul cel Mare este un imperiu religios: despre el se spune că induce în eroare toate naţiunile prin ‘practicile sale spiritiste’ (Revelaţia 18:23). Întrucât toate formele de spiritism au legătură cu religia falsă şi cu demonismul, Biblia numeşte pe bună dreptate Babilonul cel Mare „locuinţa demonilor” (Revelaţia 18:2; Deuteronomul 18:10-12). Despre acest imperiu se mai spune că se opune religiei adevărate, persecutându-i pe ‘profeţi’ şi pe ‘sfinţi’ (Revelaţia 18:24). De fapt, Babilonul cel Mare urăşte atât de mult religia adevărată, încât îi persecută cu cruzime şi chiar îi omoară pe ‘martorii lui Isus’ (Revelaţia 17:6). În concluzie, această femeie numită Babilonul cel Mare reprezintă imperiul mondial al religiei false şi cuprinde toate religiile care i se împotrivesc lui Iehova Dumnezeu.