Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 8

Ce este Regatul lui Dumnezeu?

Ce este Regatul lui Dumnezeu?
  • Ce ne spune Biblia despre Regatul lui Dumnezeu?

  • Ce va realiza el?

  • Când va înfăptui Regatul voinţa lui Dumnezeu pe pământ?

1. Ce rugăciune vom analiza?

MILIOANE de oameni de pe întregul pământ ştiu rugăciunea „Tatăl nostru”. Această rugăciune, lăsată ca model chiar de Isus Cristos, este plină de semnificaţie. O analiză a primelor trei cereri menţionate în ea ne va ajuta să înţelegem mai bine ce ne învaţă în realitate Biblia.

2. Menţionează trei lucruri pentru care Isus şi-a învăţat discipolii să se roage.

2 La începutul acestei rugăciuni-model, Isus le-a spus ascultătorilor săi: „Voi aşa să vă rugaţi: «Tatăl nostru care eşti în ceruri, să fie sfinţit numele tău. Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ»” (Matei 6:9-13). Ce semnificaţie au aceste trei cereri?

3. Ce este important să cunoaştem despre Regatul lui Dumnezeu?

3 Am învăţat deja multe lucruri despre numele lui Dumnezeu, Iehova. Am analizat şi câteva aspecte referitoare la voinţa Sa: ce a făcut şi ce va face el în viitor pentru omenire. Dar la ce s-a referit Isus când ne-a învăţat să ne rugăm: „Să vină regatul tău”? Ce este Regatul lui Dumnezeu? În ce fel venirea Regatului va sfinţi numele lui Dumnezeu? Şi ce legătură există între venirea acestui Regat şi înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu?

 CE ESTE REGATUL LUI DUMNEZEU

4. Ce este Regatul lui Dumnezeu, şi cine este Regele lui?

4 Regatul lui Dumnezeu este un guvern instituit de Iehova şi condus de un rege ales de el. Cine este acest Rege? Isus Cristos. Deoarece le este superior tuturor conducătorilor umani, el este numit „Regele celor care domnesc ca regi şi Domnul celor care stăpânesc ca domni” (1 Timotei 6:15). El are putere să facă mai mult bine chiar şi decât cel mai bun conducător uman.

5. De unde va guverna Regatul lui Dumnezeu, şi peste cine?

5 De unde va guverna Regatul lui Dumnezeu? Gândeşte-te: Unde se află acum Isus? Cu siguranţă îţi aminteşti că el a murit pe un stâlp de tortură, iar la scurt timp după aceea a fost înviat. După patruzeci de zile, el s-a înălţat la cer (Faptele 2:33). Aşadar, Regatul lui Dumnezeu se află în cer. De aceea, Biblia îl numeşte în mod potrivit „regatul . . . ceresc” (2 Timotei 4:18). Deşi este în cer, acest regat va guverna peste locuitorii pământului. (Citește Revelaţia 11:15.)

6, 7. De ce este Isus un Rege extraordinar?

6 Isus este un Rege extraordinar. De ce putem spune lucrul acesta? În primul rând, deoarece el nu va muri niciodată. Biblia arată că, spre deosebire de regii umani, el este „singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia” (1 Timotei 6:16). Aceasta înseamnă că toate lucrurile pe care le face Isus vor dăinui veşnic. Şi, cu siguranţă, el va face multe lucruri în folosul supuşilor săi!

7 Biblia a profeţit despre Isus: „Peste el se va aşeza spiritul lui Iehova, spirit de înţelepciune şi de pricepere, spirit de sfat şi de tărie, spirit de cunoştinţă şi de teamă de Iehova, iar desfătarea lui va fi în teama de Iehova. El nu va judeca după cele văzute de ochii săi, nici nu va mustra după cele auzite cu urechile sale. Îi va judeca pe cei de  condiţie umilă cu dreptate şi va mustra cu nepărtinire în folosul celor smeriţi de pe pământ” (Isaia 11:2-4). Aceste cuvinte arată că Isus urma să fie un Rege drept şi plin de compasiune faţă de toţi locuitorii pământului. Nu ți-ar plăcea să ai un asemenea conducător?

8. Cine va domni cu Isus?

8 Să observăm o altă caracteristică a Regatului ceresc: Isus nu va domni singur, ci împreună cu alţi regi. În acest sens, apostolul Pavel i-a spus lui Timotei: „Dacă vom persevera, vom şi domni cu el” (2 Timotei 2:12). Într-adevăr, Pavel, Timotei şi alte persoane fidele, care au fost alese de Dumnezeu vor domni cu Isus în Regatul ceresc. Câte persoane vor avea acest privilegiu?

9. Câte persoane vor domni cu Isus, şi când a început să le aleagă Dumnezeu?

9 Aşa cum se arată în capitolul 7 al acestei cărţi, apostolul Ioan a avut o viziune în care „Mielul [Isus Cristos] stătea pe muntele Sion [poziţia sa de rege în cer] şi cu el erau o sută patruzeci şi patru de mii care aveau scrise pe frunte numele său şi numele Tatălui său”. Cine sunt aceşti 144 000? Ioan însuşi ne spune: „Ei îl urmează neîncetat pe Miel oriunde merge şi au fost cumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel” (Revelaţia 14:1, 4). Aşadar, ei sunt continuatori fideli ai lui Isus Cristos, aleşi pentru a domni cu el în cer. După învierea la viaţă cerească, „ei vor domni ca regi peste pământ” împreună cu Isus (Revelaţia 5:10). Începând din zilele apostolilor, Dumnezeu alege creştini fideli pentru a-i aduna pe toţi cei 144 000.

10. De ce putem spune că Iehova a dat dovadă de iubire când a stabilit ca Isus şi cei 144 000 să domnească peste omenire?

10 Iehova a dat dovadă de multă iubire când a stabilit ca Isus şi cei 144 000 să domnească peste omenire. De ce? În primul rând, Isus ştie cum este să trăieşti ca om şi ce înseamnă  să suferi. Referitor la Isus, Pavel a zis: „Nu avem ca mare preot pe cineva care să nu poată avea compătimire pentru slăbiciunile noastre, ci . . . în toate privinţele a fost pus la încercare ca noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15; 5:8). Şi cei care vor domni împreună cu el au suferit şi au perseverat pe parcursul vieţii lor umane. În plus, ei s-au luptat cu imperfecţiunea şi cu felurite boli. Cu siguranţă, ei vor putea înţelege problemele oamenilor.

CE VA REALIZA REGATUL LUI DUMNEZEU?

11. De ce a spus Isus că discipolii săi trebuiau să se roage ca voinţa lui Dumnezeu să se facă în cer?

11 După ce le-a spus discipolilor să se roage pentru venirea Regatului, Isus i-a îndemnat să ceară ca voinţa lui Dumnezeu să se facă, „precum în cer, aşa şi pe pământ”. În cer, unde se află Dumnezeu, îngerii fideli au făcut întotdeauna voinţa sa. Totuşi, aşa cum am învăţat în capitolul 3, un înger rău n-a mai făcut voinţa lui Dumnezeu şi i-a determinat pe Adam şi pe Eva să păcătuiască. În capitolul 10 vom afla ce ne învaţă Biblia despre acest înger rău, Satan Diavolul. Iehova le-a permis lui Satan şi îngerilor care au ales să-l urmeze, numiţi demoni, să rămână o vreme în cer. Aşadar, nu toţi cei care se aflau atunci în cer înfăptuiau voinţa lui Dumnezeu. Dar această situaţie urma să se schimbe când Regatul lui Dumnezeu avea să înceapă să guverneze. Isus Cristos, Regele nou-întronat, urma să poarte război cu Satan. (Citește Revelaţia 12:7-9.)

12. Care sunt cele două evenimente importante menţionate în Revelaţia 12:10?

12 Următoarele cuvinte profetice arată ce avea să se întâmple: „Am auzit un glas puternic în cer care zicea: «Acum au venit salvarea, puterea, regatul Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului său, pentru că acuzatorul fraţilor noştri [Satan], care îi acuza zi şi noapte înaintea Dumnezeului  nostru, a fost aruncat jos!»” (Revelaţia 12:10). Ai observat că versetul menţionează două evenimente foarte importante? Primul: Regatul lui Dumnezeu condus de Isus Cristos începe să guverneze. Al doilea: Satan este aruncat din cer pe pământ.

13. Ce urmări a avut aruncarea lui Satan din cer?

13 După cum vom vedea în continuare, aceste două evenimente au avut loc deja. Care au fost urmările? Biblia ne spune: „Bucuraţi-vă, ceruri şi voi, care locuiţi în ele!” (Revelaţia 12:12). Îngerii loiali se bucură pentru că, după alungarea lui Satan şi a demonilor săi, în cer au rămas numai cei ce îi sunt fideli lui Iehova Dumnezeu. Nimic şi nimeni nu le mai tulbură pacea şi armonia. În cer se înfăptuieşte voinţa lui Dumnezeu.

Alungarea lui Satan şi a demonilor din cer a provocat multe ‘vaiuri’ pe pământ. Dar aceste necazuri vor lua sfârşit în curând

14. Ce s-a întâmplat după ce Satan a fost aruncat pe pământ?

14 Dar ce putem spune despre pământ? În Biblie citim: „Vai de voi, pământ şi mare, pentru că Diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, ştiind că nu mai are decât puţin timp!” (Revelaţia 12:12). Satan este furios pentru că a fost alungat din cer şi pentru că mai are puţin timp. Plin de furie, el provoacă multe ‘vaiuri’, adică multă suferinţă, pe pământ. În capitolul următor vom vedea ce sunt aceste ‘vaiuri’. Având în vedere că Satan a fost aruncat pe pământ, probabil că te întrebi: Cum se va face voinţa lui Dumnezeu pe pământ prin intermediul Regatului?

15. Care este voinţa lui Dumnezeu cu privire la pământ?

15 Să ne aducem aminte care este voinţa lui Dumnezeu cu privire la pământ. Aşa cum am învăţat din capitolul 3, Dumnezeu a arătat în Eden că doreşte ca pământul să fie transformat într-un paradis locuit de oameni drepţi, care să nu moară niciodată. Satan i-a determinat pe Adam şi pe Eva să păcătuiască, ceea ce a afectat împlinirea voinţei lui Dumnezeu cu privire la pământ. Însă voinţa lui nu s-a  schimbat. Iehova doreşte şi acum ca oamenii ‘drepţi să moştenească pământul şi să locuiască pentru totdeauna pe el’ (Psalmul 37:29). Iar Regatul lui Dumnezeu va realiza acest lucru. În ce fel?

16, 17. Ce aflăm din Daniel 2:44 despre Regatul lui Dumnezeu?

16 În Daniel 2:44 găsim următoarea profeţie: „În zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit”. Ce aflăm din această profeţie despre Regatul lui Dumnezeu?

17 În primul rând, Regatul lui Dumnezeu va fi instaurat „în zilele acestor regi”, adică în timp ce vor exista alte regate, sau guverne. În al doilea rând, Regatul va dăinui pentru totdeauna. El nu va fi înfrânt sau înlocuit de niciun alt guvern. În al treilea rând, Regatul lui Dumnezeu va purta război cu regatele acestei lumi şi va ieşi victorios. În cele din urmă, el va fi singurul guvern care va conduce omenirea. Atunci, oamenii se vor bucura de cel mai bun guvern pe care l-au avut vreodată.

18. Cum se numeşte războiul dintre Regatul lui Dumnezeu şi guvernele acestei lumi?

18 Biblia ne dezvăluie multe lucruri despre războiul dintre Regatul lui Dumnezeu şi guvernele lumii. De exemplu, ea ne spune că, pe măsură ce sfârşitul se apropie, spiritele rele vor răspândi minciuni ca să-i înşele pe „regii întregului pământ locuit”. Cu ce scop? „Ca să-i adune [pe regi] pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic.” Regii pământului vor fi adunaţi „în locul care în ebraică se numeşte Har-Maghedon” (Revelaţia 16:14, 16). Aşa cum reiese din aceste două versete, confruntarea dintre guvernele umane şi Regatul lui Dumnezeu este numită războiul Har-Maghedonului, sau Armaghedon.

19, 20. De ce voinţa lui Dumnezeu nu se înfăptuieşte în prezent pe pământ?

 19 Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu prin intermediul războiului Armaghedonului? Să ne amintim care este voinţa lui Dumnezeu cu privire la pământ. Scopul lui Iehova este ca pământul să fie transformat într-un paradis şi să fie populat de oameni perfecţi şi drepţi. Dar ce împiedică în prezent realizarea acestui scop? În primul rând, suntem păcătoşi, ne îmbolnăvim şi murim. Totuşi, aşa cum am învăţat din capitolul 5, Isus a murit pentru ca noi să putem trăi veşnic. Probabil că îţi aminteşti cuvintele consemnate în Evanghelia după Ioan: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut, pentru ca oricine manifestă credinţă în el să nu fie distrus, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16).

20 În al doilea rând, mulţi oameni comit lucruri rele: mint, înşală şi duc o viaţă imorală. Ei nu vor să facă voinţa lui Dumnezeu. Oamenii care practică lucruri rele vor fi distruşi în Armaghedon, războiul lui Dumnezeu. (Citește Psalmul 37:10.) În al treilea rând, guvernele nu-i încurajează pe oameni să facă voinţa lui Dumnezeu. Multe dintre acestea s-au dovedit incapabile, crude sau corupte. Biblia spune cât se poate de clar: „Un om stăpâneşte peste alt om spre paguba lui” (Eclesiastul 8:9).

21. Cum se va face voinţa lui Dumnezeu pe pământ prin intermediul Regatului?

21 După Armaghedon, omenirea va fi condusă de un singur guvern, Regatul ceresc. Acesta va face voinţa lui Dumnezeu şi le va aduce binecuvântări extraordinare oamenilor. De exemplu, îi va arunca în abis pe Satan şi pe demonii săi, unde vor sta o mie de ani (Revelaţia 20:1-3). De asemenea, va fi aplicată valoarea jertfei lui Isus şi, astfel, oamenii fideli nu se vor mai îmbolnăvi şi nu vor mai muri. Sub domnia  Regatului, ei vor putea trăi pentru totdeauna. (Citește Revelaţia 22:1-3.) Pământul va fi transformat într-un paradis. În acest fel, prin intermediul Regatului, voinţa lui Dumnezeu se va face pe tot pământul, iar numele său va fi sfinţit. Care va fi rezultatul? Toţi cei care vor trăi sub domnia acestui Regat vor onora numele lui Dumnezeu.

CÂND VA TRECE LA ACŢIUNE REGATUL LUI DUMNEZEU?

22. De unde ştim că Regatul lui Dumnezeu nu a venit când Isus se afla pe pământ sau imediat după învierea lui?

22 În momentul în care Isus le-a spus continuatorilor săi să se roage pentru venirea Regatului, era clar că Regatul nu venise încă. Dar a venit oare când Isus s-a înălţat la cer? Nu, deoarece atât Petru, cât şi Pavel au spus că, după ce Isus a înviat, în persoana lui s-a împlinit profeţia din Psalmul 110:1, care spune: „Iată ce i-a zis Iehova Domnului meu: «Stai la dreapta mea până îi voi pune pe duşmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale»” (Faptele 2:32-35; Evrei 10:12, 13). Aşadar, urma să treacă o perioadă până când Regatul lui Dumnezeu avea să înceapă să guverneze.

Sub domnia Regatului, voinţa lui Dumnezeu se va înfăptui pe pământ, aşa cum se înfăptuieşte în cer

23. a) Când a început să guverneze Regatul lui Dumnezeu? b) Ce vom afla din capitolul următor?

23 Dar cât de lungă avea să fie această perioadă? Pe parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, un grup de cercetători sinceri ai Bibliei au înţeles treptat că această perioadă  urma să se încheie în anul 1914 (vezi articolul din Apendice „Anul 1914, un an important în profeţiile biblice”). Evenimentele mondiale care au început în 1914 confirmă că înţelegerea lor a fost corectă. Împlinirea profeţiilor biblice arată că, în 1914, Cristos a devenit Rege, iar Regatul ceresc al lui Dumnezeu a început să guverneze. Prin urmare, noi trăim în ‘puţinul timp’ care i-a mai rămas lui Satan (Revelaţia 12:12; Psalmul 110:2). De asemenea, putem spune cu certitudine că, în curând, Regatul va trece la acţiune pentru ca voinţa lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Nu este aceasta o veste extraordinară? Crezi că este adevărată? Din capitolul următor vom afla ce învaţă în realitate Biblia despre aceste lucruri.