Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 17

Apropie-te de Dumnezeu prin intermediul rugăciunii!

Apropie-te de Dumnezeu prin intermediul rugăciunii!
  • De ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu?

  • Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile?

  • Cum ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni?

„Făuritorul cerului şi al pământului” doreşte să ne asculte rugăciunile

1, 2. De ce trebuie să considerăm rugăciunea un mare privilegiu, şi de ce este important să ştim ce învaţă Biblia despre rugăciune?

ÎN COMPARAŢIE cu universul, planeta noastră este foarte mică. De fapt, pentru Iehova, „Făuritorul cerului şi al pământului”, naţiunile sunt ca o picătură de apă dintr-o găleată (Psalmul 115:15; Isaia 40:15). Cu toate acestea, Biblia spune că „Iehova este aproape de toţi cei ce-l cheamă, de toţi cei ce-l cheamă în fidelitate. El va împlini dorinţa celor ce se tem de el, le va auzi strigătul de ajutor” (Psalmul 145:18, 19). Gândeşte-te la semnificaţia acestor cuvinte: Creatorul atotputernic este lângă noi şi ne aude dacă ‘îl chemăm în fidelitate’. Ce privilegiu extraordinar este rugăciunea!

2 Însă, dacă vrem ca Iehova să ne asculte rugăciunile, trebuie să ne rugăm aşa cum doreşte el. Dar cum putem face aceasta dacă nu ştim ce învaţă Biblia despre rugăciune? Este foarte important să cunoaştem ce spun Scripturile, deoarece rugăciunea ne ajută să ne apropiem de Iehova.

DE CE TREBUIE SĂ NE RUGĂM LUI IEHOVA?

3. Menţionează un motiv important pentru care trebuie să ne rugăm lui Iehova.

3 Un motiv important pentru care trebuie să ne rugăm  este acela că însuşi Iehova ne invită să ne rugăm lui. În Cuvântul său se spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciuni şi implorări împreună cu mulţumiri, faceţi-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre, iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inima şi mintea prin Cristos Isus” (Filipeni 4:6, 7). Cu siguranţă, nu am vrea să refuzăm o invitaţie atât de iubitoare din partea Suveranului universului!

4. Cum ne ajută rugăciunile rostite cu regularitate să ne întărim relaţia cu Iehova?

4 În plus, dacă ne rugăm cu regularitate lui Iehova, ne întărim prietenia cu el. Prietenii adevăraţi nu comunică numai când au nevoie de ceva. Dimpotrivă, ei se interesează unul de altul, iar prietenia lor devine mai puternică dacă îşi exprimă deschis gândurile, îngrijorările şi sentimentele. Acelaşi lucru se poate spune şi despre relaţia noastră cu Iehova Dumnezeu. Studiind această carte, ai aflat ce învaţă Biblia despre Iehova, despre personalitatea sa şi despre scopurile sale. Astfel, ai ajuns să-l cunoşti ca pe o persoană reală. Prin rugăciune îţi poţi exprima  gândurile şi sentimentele cele mai profunde înaintea Tatălui tău ceresc. În acest fel te vei apropia mai mult de Iehova (Iacov 4:8).

CE TREBUIE SĂ FACEM PENTRU CA RUGĂCIUNILE NOASTRE SĂ FIE ASCULTATE?

5. De unde ştim că Iehova nu ascultă toate rugăciunile?

5 Ascultă Iehova toate rugăciunile? Să vedem ce le-a spus el israeliţilor răzvrătiţi din zilele profetului Isaia: „Chiar dacă faceţi multe rugăciuni, nu ascult. Mâinile vă sunt pline de vărsare de sânge” (Isaia 1:15). Prin urmare, dacă ne comportăm într-un mod pe care Dumnezeu nu îl aprobă, el nu ne va asculta rugăciunile. De aceea, pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, trebuie să îndeplinim câteva cerinţe de bază.

6. Care este o cerinţă esenţială pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate de Dumnezeu, şi cum o putem îndeplini?

6 O cerinţă esenţială este să avem credinţă. (Citește Marcu 11:24.) Apostolul Pavel a scris: „Fără credinţă este imposibil să-i plăcem [lui Dumnezeu], fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor” (Evrei 11:6). A avea o credinţă adevărată nu înseamnă doar a şti că Dumnezeu există, că ne ascultă rugăciunile şi că răspunde la ele. Credinţa se demonstrează prin fapte. Aşadar, prin modul nostru de viaţă trebuie să demonstrăm cu claritate că avem credinţă (Iacov 2:26).

7. a) De ce trebuie să-i vorbim cu respect lui Iehova când ne rugăm? b) Cum putem da dovadă de umilinţă şi de sinceritate când ne rugăm?

7 O altă cerinţă este ca rugăciunile să fie rostite cu umilinţă şi cu sinceritate. Şi avem numeroase motive să fim umili când îi vorbim lui Iehova. Cei care au ocazia să i se adreseze unui rege sau unui preşedinte sunt respectuoşi, întrucât recunosc poziţia înaltă a acestuia. Fără îndoială,  Iehova merită mult mai mult respect (Psalmul 138:6). El este „Dumnezeul Atotputernic” (Geneza 17:1). Modul în care ne adresăm lui trebuie să arate că recunoaştem cu umilinţă poziţia noastră mult inferioară în comparaţie cu a lui. De asemenea, umilinţa ne va îndemna să ne rugăm din inimă şi cu sinceritate, evitând rugăciunile mecanice şi repetitive (Matei 6:7, 8).

8. Cum putem acţiona în armonie cu rugăciunile noastre?

8 De asemenea, Iehova ne cere să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a acţiona în armonie cu rugăciunile noastre. De exemplu, dacă ne rugăm: „Dă-ne astăzi pâinea noastră pentru ziua de azi”, trebuie să muncim din greu, indiferent de ceea ce ştim să facem şi de locul de muncă pe care îl găsim (Matei 6:11; 2 Tesaloniceni 3:10). Dacă îi cerem ajutorul pentru a învinge o slăbiciune carnală, trebuie să evităm situaţiile care ne-ar putea duce în ispită (Coloseni 3:5). În afară de aceste cerinţe de bază, este important să cunoaştem şi răspunsul la câteva întrebări despre rugăciune.

ÎNTREBĂRI DESPRE RUGĂCIUNE

9. Cui trebuie să ne rugăm, şi prin intermediul cui?

9 Cui trebuie să ne rugăm? Isus şi-a învăţat continuatorii să se roage astfel: „Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9). Prin urmare, trebuie să ne rugăm numai lui Iehova Dumnezeu. Totodată, Iehova ne cere să recunoaştem poziţia pe care o are Fiul său unic-născut, Isus Cristos. Aşa cum am învăţat în capitolul 5, Isus a fost trimis pe pământ pentru a ne răscumpăra din păcat şi moarte (Ioan 3:16; Romani 5:12). El a fost numit Mare Preot şi Judecător (Ioan 5:22; Evrei 6:20). De aceea, Scripturile ne învaţă să ne rugăm prin intermediul lui. Chiar Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin  mine” (Ioan 14:6). Dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să i le adresăm numai lui Iehova şi prin intermediul Fiului său.

10. De ce nu trebuie să stăm într-o anumită poziţie când ne rugăm?

10 Trebuie să ne rugăm într-o anumită poziţie? Nu. Iehova nu ne cere să ţinem mâinile într-un anumit fel sau să stăm într-o anumită poziţie când ne rugăm. Biblia învaţă că putem să ne rugăm aşezaţi, cu capul plecat, în genunchi sau în picioare (1 Cronici 17:16; Neemia 8:6; Daniel 6:10; Marcu 11:25). Ceea ce contează cu adevărat este atitudinea inimii, nu poziţia corpului, care poate fi văzută de alţii. De fapt, pe parcursul activităţilor noastre zilnice sau într-un moment critic, ne putem ruga în gând, oriunde ne-am afla. Iehova aude aceste rugăciuni, chiar dacă cei din jurul nostru nu-şi dau seama că ne rugăm (Neemia 2:1-6).

11. Menţionează câteva lucruri pentru care ne putem ruga.

11 Pentru ce ne putem ruga? Biblia explică: „Indiferent ce am cere după voinţa sa, El [Iehova] ne ascultă” (1 Ioan 5:14). Aşadar, ne putem ruga pentru orice lucru care este în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Doreşte Iehova să-i vorbim în rugăciune despre îngrijorările noastre? Bineînţeles! Când ne rugăm lui Iehova este ca şi cum am vorbi cu un prieten apropiat. Putem să-i vorbim deschis ‘vărsându-ne inima’ înaintea lui (Psalmul 62:8). Este potrivit să-i cerem spirit sfânt, ca să facem ce este corect (Luca 11:13). De asemenea, putem să-i cerem ajutor ca să luăm decizii înţelepte şi ca să ne dea putere să facem faţă problemelor (Iacov 1:5). Când păcătuim, trebuie să ne rugăm pentru iertare pe baza credinţei noastre în jertfa lui Cristos (Efeseni 1:3, 7). Bineînţeles, nu trebuie să ne rugăm numai pentru probleme personale. Este bine să ne rugăm şi pentru alţii, de exemplu pentru membrii familiei sau pentru fraţii şi surorile noastre de credinţă (Faptele 12:5; Coloseni 4:12).

12. Cum putem demonstra că Tatăl nostru ceresc ocupă primul loc în rugăciunile noastre?

 12 Cele mai importante lucruri pentru care trebuie să ne rugăm sunt cele care au legătură cu Iehova Dumnezeu. Avem toate motivele să-i aducem laude sincere şi să-i mulţumim pentru bunătatea sa (1 Cronici 29:10-13). În rugăciunea-model, consemnată în Matei 6:9-13, Isus ne-a învăţat să ne rugăm pentru sfinţirea numelui lui Dumnezeu. (Citește.) De asemenea, el a menționat alte două cereri: să vină Regatul lui Dumnezeu și să se înfăptuiască voinţa sa pe pământ, aşa cum este înfăptuită în cer. Isus a vorbit despre chestiuni personale doar după ce a menţionat aceste lucruri importante, care au legătură cu Iehova. Dacă Dumnezeu va ocupa primul loc şi în rugăciunile noastre, vom demonstra că nu ne interesează doar binele nostru.

13. Potrivit Scripturilor, cât ar trebui să dureze o rugăciune?

13 Cât de lungă ar trebui să fie o rugăciune? Biblia nu spune cât trebuie să dureze o rugăciune personală sau publică. De exemplu, o rugăciune rostită înainte de masă poate fi scurtă, în timp ce o rugăciune personală, în care ne vărsăm inima înaintea lui Iehova poate fi lungă (1 Samuel 1:12, 15). Totuşi, Isus i-a condamnat pe ipocriţii care rosteau rugăciuni lungi pentru a fi văzuţi de alţii (Luca 20:46, 47). Pe Iehova nu îl impresionează astfel de rugăciuni. Important este să ne rugăm din inimă. Prin urmare, durata unei rugăciuni plăcute lui Dumnezeu diferă în funcţie de necesităţi şi de situaţie.

Iehova îţi ascultă rugăciunile în orice situaţie

14. Ce înseamnă ‘să ne rugăm neîncetat’, aşa cum ne îndeamnă Biblia, şi de ce este încurajator acest lucru?

14 Cât de des ar trebui să ne rugăm? Biblia ne îndeamnă ‘să ne rugăm neîncetat’ şi ‘să perseverăm în rugăciune’ (Matei 26:41; Romani 12:12; 1 Tesaloniceni 5:17). Bineînţeles, aceasta nu înseamnă că trebuie să ne rugăm lui  Iehova încontinuu. Mai degrabă, Biblia ne îndeamnă să ne rugăm cu regularitate, mulţumindu-i mereu lui Iehova pentru bunătatea pe care ne-o arată şi cerându-i să ne îndrume, să ne mângâie în necazuri şi să ne dea putere. Nu este încurajator să ştim că-i putem vorbi lui Iehova în rugăciune oricât de mult şi oricât de des dorim? Dacă apreciem cu adevărat privilegiul rugăciunii, vom găsi multe ocazii să ne rugăm Tatălui nostru ceresc.

15. De ce trebuie să spunem „amin” la sfârşitul rugăciunilor personale sau publice?

15 De ce trebuie să spunem „amin” la sfârşitul rugăciunii? Cuvântul „amin” înseamnă „cu siguranţă” sau „aşa să fie”. Exemplele consemnate în Biblie arată că este potrivit să spunem „amin” la sfârşitul unei rugăciuni personale sau publice (1 Cronici 16:36; Psalmul 41:13). Zicând „amin” la sfârşitul rugăciunilor personale, demonstrăm că ne-am rugat cu sinceritate. Când spunem „amin”, în gând sau cu glas tare, la încheierea unei rugăciuni publice rostite de altcineva, arătăm că suntem de acord cu ideile exprimate (1 Corinteni 14:16).

CUM NE RĂSPUNDE DUMNEZEU LA RUGĂCIUNI

16. Ce convingere avem cu privire la rugăciunile noastre?

16 Ne răspunde Iehova la rugăciuni? Bineînţeles! Avem motive întemeiate să credem că ‘Ascultătorul rugăciunii’ răspunde la rugăciunile sincere rostite de milioane de oameni (Psalmul 65:2). Iehova ne răspunde la rugăciuni în diverse moduri.

17. De ce putem spune că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni prin intermediul îngerilor şi al slujitorilor săi de pe pământ?

17 Iehova ne răspunde la rugăciuni prin intermediul îngerilor şi al slujitorilor săi de pe pământ (Evrei 1:13, 14). Mulţi oameni care l-au rugat pe Dumnezeu să-i ajute să înţeleagă Biblia au fost vizitaţi la scurt timp după aceea de  un slujitor al lui Iehova. Astfel de experienţe demonstrează că îngerii ne îndrumă în lucrarea de predicare a Regatului (Revelaţia 14:6). Când suntem într-o situaţie grea, Iehova ne poate răspunde la rugăciuni îndemnându-l pe un creştin să ne ajute (Proverbele 12:25; Iacov 2:16).

Iehova ne poate răspunde la rugăciuni îndemnându-l pe un creştin să ne ajute

18. Cum răspunde Iehova la rugăciunile slujitorilor lui prin intermediul spiritului său sfânt şi al Cuvântului său?

18 De asemenea, Iehova Dumnezeu răspunde la rugăciunile slujitorilor săi prin intermediul spiritului său sfânt  şi al Cuvântului său, Biblia. Când îi cerem ajutor pentru a face faţă încercărilor, el ne oferă îndrumare şi putere prin spiritul său sfânt (2 Corinteni 4:7). Când ne rugăm pentru îndrumare, Iehova ne răspunde de multe ori prin intermediul Bibliei, care ne ajută să luăm decizii înţelepte. În timp ce studiem personal Biblia sau citim anumite publicaţii creştine, cum este şi această carte, putem găsi versete foarte utile. De asemenea, ideile biblice de care avem nevoie ne pot fi aduse în atenţie prin intermediul întrunirilor creştine sau al sfaturilor oferite de un bătrân de congregaţie interesat de binele nostru (Galateni 6:1).

19. Ce trebuie să avem în vedere când ni se pare că rugăciunile noastre nu primesc răspuns?

19 Dacă ni se pare însă că răspunsul lui Iehova întârzie, nu trebuie să tragem concluzia că el nu poate să ne răspundă la rugăciuni. Dimpotrivă, trebuie să ne amintim că Iehova răspunde la rugăciunile noastre aşa cum consideră el şi la momentul stabilit de el. El ştie mult mai bine decât noi ce necesităţi avem şi cum trebuie să ni le satisfacă. Deseori, el vrea ‘să continuăm să cerem, să căutăm şi să batem’ (Luca 11:5-10). Perseverând, demonstrăm că ne dorim mult lucrul pentru care ne rugăm şi că avem o  credinţă adevărată. Mai mult decât atât, Iehova nu ne răspunde la rugăciuni aşa cum ne-am aştepta noi. De exemplu, când ne rugăm cu privire la o anumită încercare, s-ar putea ca Dumnezeu să nu înlăture problema respectivă, ci să ne dea puterea necesară pentru a o suporta. (Citește Filipeni 4:13.)

20. De ce ar trebui să ne folosim din plin de preţiosul privilegiu al rugăciunii?

20 Îi suntem foarte recunoscători Creatorului universului deoarece el este aproape de toţi cei care i se adresează în rugăciune potrivit voinţei sale. (Citește Psalmul 145:18.) Să ne folosim din plin de acest privilegiu extraordinar! Astfel, vom avea ocazia de a ne apropia şi mai mult de Iehova, Ascultătorul rugăciunii.