Salt la conţinut

Salt la cuprins

CAPITOLUL 10

Ce spune Biblia despre creaturile spirituale?

Ce spune Biblia despre creaturile spirituale?
  • Îi ajută îngerii pe oameni?

  • Cum îi influenţează spiritele rele pe oameni?

  • Ar trebui să ne temem de spiritele rele?

1. De ce ar trebui să cunoaştem mai multe lucruri despre îngeri?

DE OBICEI, pentru a cunoaşte o persoană, trebuie să ştim unele lucruri despre familia ei. În mod asemănător, pentru a-l cunoaşte pe Iehova Dumnezeu, trebuie să-i cunoaştem mai bine familia de îngeri. În Biblie, îngerii sunt numiţi „fiii lui Dumnezeu” (Iov 38:7). Cum îi foloseşte Dumnezeu pentru a-şi realiza scopul? Ce rol au avut ei în istoria omenirii? Ne influenţează îngerii viaţa? Dacă da, în ce fel?

2. Cine i-a creat pe îngeri, şi câţi îngeri există?

2 În Biblie se vorbeşte despre îngeri de sute de ori. Să analizăm câteva pasaje biblice pentru a afla mai multe lucruri despre aceste creaturi spirituale. Cine i-a creat pe îngeri? În Coloseni 1:16 se spune: „Prin el [Isus Cristos] au fost create toate celelalte lucruri din ceruri şi de pe pământ”. Aşadar, toate fiinţele spirituale numite îngeri au fost create în mod individual de Iehova Dumnezeu prin intermediul Fiului său întâi născut. Câţi îngeri există? Biblia arată că au fost creaţi sute de milioane de îngeri şi că toţi aceştia sunt puternici (Psalmul 103:20). *

3. Ce aflăm despre îngeri din Iov 38:4-7?

3 Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune că, la crearea pământului, „toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de laudă” (Iov 38:4-7). Înţelegem deci că îngerii au existat cu mult înainte de crearea omului, înainte chiar şi de întemeierea pământului. Din acelaşi pasaj biblic reiese şi că îngerii au sentimente, deoarece se spune că ei „strigau împreună de bucurie”. După cum poţi observa, „toţi fiii lui Dumnezeu” s-au bucurat împreună. Pe atunci, toţi îngerii alcătuiau o familie unită, care îi slujea lui Iehova Dumnezeu.

ÎNGERII OFERĂ SPRIJIN ŞI OCROTIRE

4. Cum arată Biblia că îngerii fideli se interesează de ceea ce fac oamenii?

4 De când au asistat la crearea primilor oameni, fiinţele spirituale fidele au arătat un viu interes faţă de familia umană, tot mai numeroasă, şi faţă de împlinirea scopului divin (Proverbele 8:30, 31; 1 Petru 1:11, 12). Dar, cu trecerea timpului, îngerii au văzut cum majoritatea oamenilor s-au îndepărtat de Creatorul lor iubitor. Cu siguranţă, lucrul acesta i-a întristat. Însă „este bucurie printre îngeri” când la Iehova se întoarce chiar şi un singur om (Luca 15:10). După cum am văzut, îngerii sunt preocupaţi de binele slujitorilor lui Dumnezeu. Aşadar, înţelegem de ce Iehova i-a folosit de multe ori pentru a-şi întări şi ocroti slujitorii fideli de pe pământ. (Citește Evrei 1:7, 14.) Iată câteva exemple.

„Dumnezeul meu şi-a trimis îngerul şi a închis gura leilor.” (Daniel 6:22)

5. Menţionează câteva situaţii în care îngerii au oferit sprijin.

5 Lot, un om drept, şi fiicele sale au supravieţuit distrugerii oraşelor nelegiuite Sodoma şi Gomora datorită ajutorului oferit de doi îngeri. Aceştia i-au scos din oraşul care urma să fie distrus (Geneza 19:15, 16). Câteva secole mai târziu, profetul Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei, dar a scăpat nevătămat. El a spus: „Dumnezeul meu şi-a trimis îngerul şi a închis gura leilor” (Daniel 6:22). În secolul I e.n., un înger l-a eliberat din închisoare pe apostolul Petru (Faptele 12:6-11). Chiar şi Isus a fost ajutat de îngeri la începutul serviciului său pământesc (Marcu 1:13). Cu puţin înainte de moartea sa, lui Isus i-a apărut un înger, care „l-a întărit” (Luca 22:43). Ce mult a însemnat pentru Isus sprijinul îngerului în acele momente cruciale!

6. a) Cum îi ocrotesc în prezent îngerii pe slujitorii lui Dumnezeu? b) Ce întrebări vom analiza în continuare?

6 În prezent, îngerii nu li se mai arată slujitorilor lui Dumnezeu de pe pământ. Deşi oamenii nu-i pot vedea, îngerii puternici continuă să-i ocrotească pe slujitorii lui Iehova îndeosebi din punct de vedere spiritual. În Biblie se spune: „Îngerul lui Iehova îşi aşază tabăra în jurul celor ce se tem de el şi îi scapă” (Psalmul 34:7). De ce ar trebui să ne încurajeze aceste cuvinte? Deoarece există creaturi spirituale rele care vor să ne distrugă. Cine sunt ele? Cum au apărut? În ce fel încearcă să ne facă rău? Pentru a afla răspunsul, să vedem ce s-a întâmplat la începutul istoriei omenirii.

CREATURI SPIRITUALE CARE NE SUNT DUŞMANI

7. Cât de mulţi oameni a reuşit Satan să îndepărteze de Dumnezeu?

7 Aşa cum am văzut în capitolul 3, un înger a cultivat dorinţa de a stăpâni peste alţii şi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Mai târziu, acest înger a ajuns să fie cunoscut ca Satan Diavolul (Revelaţia 12:9). După ce a înşelat-o pe Eva, Satan a reuşit în cei 1 600 de ani care au urmat să-i îndepărteze de Dumnezeu pe toţi oamenii, cu excepţia câtorva persoane fidele, între care Abel, Enoh şi Noe (Evrei 11:4, 5, 7).

8. a) Cum au devenit demoni unii îngeri? b) Ce au trebuit să facă demonii pentru a supravieţui Potopului din zilele lui Noe?

8 Pe timpul lui Noe, şi alţi îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Iehova. Ei au părăsit familia cerească a lui Dumnezeu, şi-au luat corpuri omeneşti şi au venit pe pământ. De ce au făcut ei aceasta? În Geneza 6:2 se spune: „Fiii adevăratului Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat soţii, pe cele pe care le-au ales”. Dar, după un timp, Iehova Dumnezeu nu le-a mai permis acestor îngeri să corupă omenirea. De aceea, el a adus asupra pământului un potop, în care au murit toţi oamenii răi. Singurii care au scăpat cu viaţă au fost slujitorii săi fideli (Geneza 7:17, 23). Pentru a supravieţui, îngerii rebeli, sau demonii, au trebuit să-şi abandoneze corpurile omeneşti şi să se întoarcă în cer ca fiinţe spirituale. Prin acţiunile lor, ei au demonstrat că erau de partea Diavolului, care a devenit astfel „conducătorul demonilor” (Matei 9:34).

9. a) Ce s-a întâmplat cu demonii când aceştia s-au întors în cer? b) Ce vom analiza cu privire la demoni?

9 Când îngerii neascultători s-au întors în cer, Dumnezeu le-a interzis să se alăture îngerilor fideli, aşa cum procedase şi cu Satan, conducătorul lor (2 Petru 2:4). Chiar dacă în prezent nu mai pot lua corpuri omeneşti, demonii continuă să aibă o influenţă negativă puternică asupra oamenilor. De fapt, cu ajutorul lor, Satan „induce în eroare întregul pământ locuit” (Revelaţia 12:9; 1 Ioan 5:19). În ce fel? Demonii recurg la diverse metode pentru a-i înşela pe oameni. (Citește 2 Corinteni 2:11.) Să analizăm câteva dintre ele.

CUM ÎI ÎNŞALĂ DEMONII PE OAMENI?

10. Ce este spiritismul?

10 Pentru a-i înşela pe oameni, demonii se folosesc de spiritism şi de alte forme de ocultism. Aceste practici presupun comunicarea cu demonii, fie în mod direct, fie prin intermediul unui medium. Biblia condamnă ocultismul şi ne avertizează să evităm tot ce are legătură cu el (Galateni 5:19-21). Ocultismul poate fi comparat cu momeala folosită de pescari. Ei folosesc diferite momeli, în funcţie de peştii pe care vor să-i prindă. În mod asemănător, demonii recurg la diverse forme de ocultism pentru a înşela orice fel de oameni.

11. Ce este divinaţia, şi de ce ar trebui să evităm tot ce are legătură cu ea?

11 Una dintre momelile folosite de spiritele rele este divinaţia. Prin divinaţie se înţelege orice practică la care apelează cineva în încercarea de a afla viitorul sau un lucru necunoscut. Câteva forme de divinaţie sunt: astrologia, prezicerea viitorului cu ajutorul cărţilor de tarot, folosirea globului de cristal, ghicitul în palmă şi interpretarea viselor. Deşi mulţi oameni cred că divinaţia este o practică inofensivă, Biblia arată că cei care prezic viitorul sunt ajutaţi de spiritele rele. De exemplu, relatarea din Faptele 16:16-18 vorbeşte despre „un demon de ghicire”, care îi dădea unei fete puterea de a face preziceri. Însă, când demonul a ieşit din ea, fata n-a mai avut această putere.

Demonii folosesc diverse metode pentru a-i înşela pe oameni

12. De ce este periculos să comunicăm cu morţii?

12 O altă metodă prin care demonii îi înşală pe oameni este aceea de a-i face să creadă că pot vorbi cu morţii. Cei care au pierdut pe cineva drag în moarte sunt adesea induşi în eroare de concepţiile greşite privitoare la morţi. Un medium poate da unele detalii despre persoana decedată sau îi poate imita vocea. Drept urmare, mulţi oameni au ajuns să creadă că morţii trăiesc şi că îşi pot alina durerea dacă intră în legătură cu ei. Însă o astfel de „consolare” nu este doar iluzorie, ci şi periculoasă. De ce? Deoarece demonii pot imita vocea unei persoane decedate şi îi pot da unui medium detalii despre aceasta (1 Samuel 28:3-19). În plus, aşa cum am văzut în capitolul 6, când moare, omul încetează să existe (Psalmul 115:17). Prin urmare, cei care „întreabă morţii” sunt înşelaţi de spiritele rele şi nu fac voinţa lui Dumnezeu (Isaia 8:19). (Citește Deuteronomul 18:10, 11.) Prin urmare, ai grijă să nu muşti din această momeală periculoasă, pe care o folosesc demonii!

13. Ce au reuşit să facă unii oameni care în trecut s-au temut de spiritele rele?

13 Spiritele rele nu numai că îi înşală pe oameni, dar îi şi sperie. În prezent, Satan şi demonii ştiu că mai au doar „puţin timp” până când vor fi aduşi într-o stare de inactivitate. De aceea, sunt mai cruzi ca oricând (Revelaţia 12:12, 17). Totuşi, mii de oameni care în trecut s-au temut de spiritele rele au reuşit să se elibereze de această teamă. Cum anume? Ce trebuie să facă o persoană care practică spiritismul sau alte forme de ocultism?

CUM POŢI SĂ TE ÎMPOTRIVEŞTI SPIRITELOR RELE?

14. Cum ne putem elibera de influenţa spiritelor rele, asemenea creştinilor din Efes?

14 Biblia ne arată ce trebuie să facem pentru a ne împotrivi spiritelor rele şi pentru a ne elibera de sub influenţa lor. Să luăm exemplul creştinilor care au trăit în oraşul Efes în secolul I. Înainte de a deveni creştini, unii dintre ei practicaseră spiritismul. Ce au făcut ei când au luat hotărârea să renunţe la spiritism? Biblia ne spune: „Mulţi dintre cei ce practicau magia şi-au adunat cărţile şi le-au ars în faţa tuturor” (Faptele 19:19). Măsura luată de aceşti creştini convertiţi de puţin timp constituie un exemplu pentru cei ce vor să se împotrivească spiritelor rele. Cei care doresc să-i slujească lui Iehova trebuie să renunţe la tot ce are legătură cu spiritismul – cărţi, reviste, filme, postere şi cântece care promovează spiritismul şi îl prezintă într-o lumină atrăgătoare. În această categorie intră şi amuletele sau alte obiecte purtate ca protecţie împotriva răului (1 Corinteni 10:21).

15. Ce trebuie să facem pentru a ne împotrivi forţelor spirituale rele?

15 La câţiva ani după ce creştinii din Efes şi-au distrus cărţile de magie, apostolul Pavel le-a scris: „Avem de luptat . . . împotriva forţelor spirituale rele” (Efeseni 6:12). Demonii nu renunţaseră, ci încercau să exercite în continuare control asupra acestor creştini. Ce trebuiau deci să facă ei? Pavel le-a spus: „Mai presus de toate, luaţi marele scut al credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău [Satan]” (Efeseni 6:16). Cu cât scutul credinţei noastre este mai puternic, cu atât ne vom putea împotrivi cu mai multă eficienţă forţelor spirituale rele (Matei 17:20).

16. Cum ne putem întări credinţa?

16 Pentru a ne întări credinţa, trebuie să studiem Biblia. De exemplu, un zid are nevoie de o temelie rezistentă ca să fie trainic. În mod asemănător, ca să avem o credinţă trainică, aceasta trebuie să aibă la bază cunoştinţa exactă din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Dacă citim şi studiem zilnic Biblia, vom avea o credinţă puternică. Asemenea unui zid trainic, ea ne va ocroti de influenţa spiritelor rele (1 Ioan 5:5).

17. Ce altceva trebuie să facem pentru a ne împotrivi spiritelor rele?

17 Ce altă măsură trebuiau să ia creştinii din Efes? Întrucât trăiau într-un oraş în care practicile spiritiste erau larg răspândite, ei aveau nevoie de mai multă ocrotire. De aceea, Pavel le-a spus: ‘Rugaţi-vă oricând în spirit cu orice fel de rugăciune şi implorare’ (Efeseni 6:18). Deoarece şi noi trăim într-o lume în care practicile spiritiste sunt larg răspândite, ne putem împotrivi spiritelor rele numai dacă îl rugăm stăruitor pe Iehova să ne ocrotească. Trebuie să folosim numele lui Dumnezeu, Iehova, în rugăciunile noastre. (Citește Proverbele 18:10.) Să-l rugăm deci neîncetat pe Iehova: „Eliberează-ne de cel rău [Satan Diavolul]” (Matei 6:13). Putem fi siguri că Dumnezeu va răspunde la rugăciunile noastre sincere (Psalmul 145:19).

18, 19. a) De ce putem fi siguri că vom ieşi învingători în lupta împotriva creaturilor spirituale rele? b) La ce întrebare se va răspunde în capitolul următor?

18 Spiritele rele sunt periculoase, dar dacă te împotriveşti Diavolului şi te apropii de Dumnezeu înfăptuind voinţa Sa nu trebuie să-ţi fie teamă de ele. (Citește Iacov 4:7, 8.) Spiritele rele au putere limitată. Ele au fost pedepsite pe timpul lui Noe, iar în viitor vor primi judecata finală (Iuda 6). În plus, nu uita că îngerii puternici ai lui Iehova ne apără (2 Regi 6:15-17). Ei doresc mult ca noi să reuşim în lupta împotriva spiritelor rele. Îngerii fideli ne susţin în această luptă. Să stăm deci aproape de Iehova şi de familia sa de creaturi spirituale fidele! Să evităm orice formă de spiritism şi să urmăm întotdeauna sfaturile Bibliei! (1 Petru 5:6, 7; 2 Petru 2:9) Astfel putem fi siguri că vom ieşi învingători în lupta împotriva creaturilor spirituale rele.

19 Dar de ce tolerează Dumnezeu spiritele rele şi răutatea care provoacă atâta suferinţă? La această întrebare se va răspunde în capitolul următor.

^ par. 2 În Revelaţia 5:11 se spune despre îngerii drepţi: „Numărul lor era miriade de miriade”, sau „de zece mii de ori zece mii” (nota de subsol). Prin urmare, Biblia arată că au fost creaţi sute de milioane de îngeri.