Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 18

Botezul şi relaţia ta cu Dumnezeu

Botezul şi relaţia ta cu Dumnezeu
  • În ce constă botezul creştin?

  • Ce paşi trebuie să faci ca să fii botezat?

  • Ce înseamnă să te dedici lui Dumnezeu?

  • Care este principalul motiv pentru a te boteza?

1. De ce a cerut un funcţionar de la curtea Etiopiei să fie botezat?

„IATĂ o apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?”, a întrebat în secolul I e.n. un funcţionar de la curtea Etiopiei. Un creştin pe nume Filip îi adusese dovezi că Isus era promisul Mesia. Etiopianul a fost atât de impresionat de ceea ce aflase din Scripturi, încât a cerut să fie botezat (Faptele 8:26-36).

2. De ce ar trebui să te gândeşti cu seriozitate la botez?

 2 Dacă ai studiat cu atenţie capitolele precedente cu un Martor al lui Iehova, poate că acum te întrebi: Ce mă împiedică să fiu botezat? Ai învăţat deja despre promisiunea pe care o face Biblia cu privire la viaţa veşnică în Paradis (Luca 23:43; Revelaţia 21:3, 4). Ai învăţat, de asemenea, despre starea morţilor şi despre speranţa învierii (Eclesiastul 9:5; Ioan 5:28, 29). Probabil că asişti împreună cu Martorii lui Iehova la întrunirile congregaţiei şi ai observat modul în care practică ei religia adevărată (Ioan 13:35). Şi, lucrul cel mai important, ai început să cultivi o relaţie personală cu Iehova Dumnezeu.

3. a) Ce poruncă le-a dat Isus continuatorilor săi? b) Cum se face botezul?

3 Cum poţi arăta că doreşti să-i slujeşti lui Dumnezeu? Isus le-a spus continuatorilor săi: „Duceţi-vă . . . şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, botezându-i” (Matei 28:19). Isus însuşi a fost botezat în apă, lăsându-ne un exemplu în acest sens. El n-a fost doar stropit cu apă şi nici nu i s-a turnat apă pe cap (Matei 3:16). Cuvântul „a boteza” provine dintr-un termen grecesc care înseamnă „a cufunda în apă”. Prin urmare, botezul creştin presupune cufundare totală în apă.

4. Ce indică botezul în apă?

4 Toţi cei care doresc să aibă o relaţie personală cu Iehova Dumnezeu trebuie să se boteze în apă. O persoană care se botează demonstrează în mod public că doreşte să-i slujească lui Dumnezeu şi că ‘îşi găseşte plăcerea în înfăptuirea voinţei sale’ (Psalmul 40:7, 8). Totuşi, ca să fii botezat, trebuie să faci anumiţi paşi.

AI NEVOIE DE CUNOŞTINŢĂ ŞI DE CREDINŢĂ

5. a) Care este primul pas ca să fii botezat? b) De ce sunt importante întrunirile creştine?

5 Tu faci deja primul pas. În ce fel? Asimilând cunoştinţă  despre Iehova Dumnezeu şi despre Isus Cristos, probabil printr-un studiu sistematic al Bibliei. (Citește Ioan 17:3.) Însă mai ai multe lucruri de învăţat. Creştinii doresc ‘să fie umpluţi de cunoştinţa exactă a voinţei’ lui Dumnezeu (Coloseni 1:9). Întrunirile Martorilor lui Iehova te pot ajuta foarte mult în acest sens. Este important să asişti la aceste întruniri (Evrei 10:24, 25). Dacă participi cu regularitate la ele, vei ajunge să-l cunoşti pe Dumnezeu.

Un pas important ca să te botezi este asimilarea cunoştinţei exacte din Cuvântul lui Dumnezeu

6. Cât de multe lucruri trebuie să cunoşti din Biblie ca să poţi fi botezat?

6 Bineînţeles, nu trebuie să cunoşti toată Biblia ca să te botezi. Funcţionarul etiopian avea unele cunoştinţe din Scripturi, însă el a avut nevoie de ajutor pentru a înţelege anumite pasaje biblice (Faptele 8:30, 31). Şi tu ai încă multe de învăţat. De fapt, niciodată nu vei înceta să înveţi despre Dumnezeu (Eclesiastul 3:11). Cu toate acestea, înainte de botez trebuie să cunoşti şi să accepţi cel puţin învăţăturile de bază ale Bibliei (Evrei 5:12). De exemplu, trebuie să ştii care este adevărul despre starea morţilor şi cât de important este numele lui Dumnezeu şi Regatul său.

7. Ce efect ar trebui să aibă asupra ta studierea Bibliei?

7 Dar nu este suficient să ai cunoştinţă, deoarece „fără credinţă este imposibil să-i plăcem” lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Biblia spune că unii locuitori ai Corintului antic „au crezut şi s-au botezat” după ce au aflat mesajul creştin (Faptele 18:8). În mod asemănător, studierea Bibliei îţi va întări convingerea că această carte este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Totodată, studierea Bibliei te va ajuta să manifeşti credinţă în promisiunile lui Dumnezeu şi în puterea salvatoare a jertfei lui Isus (Iosua 23:14; Faptele 4:12; 2 Timotei 3:16, 17).

 VORBEŞTE-LE ALTORA DESPRE ADEVĂRURILE BIBLICE

8. Ce anume te va îndemna să le vorbeşti altora despre lucrurile învăţate?

8 Pe măsură ce credinţa ta va creşte, vei constata că nu poţi să păstrezi numai pentru tine lucrurile învăţate (Ieremia 20:9). Vei simţi dorinţa puternică de a le vorbi şi altora despre Dumnezeu şi despre scopurile sale. (Citește 2 Corinteni 4:13.)

Credinţa trebuie să te îndemne să le vorbeşti altora despre convingerile tale

9, 10. a) Cu cine poţi vorbi la început despre adevărurile biblice? b) Ce trebuie să faci dacă doreşti să participi la lucrarea de predicare?

9 La început ai putea să le vorbeşti cu tact despre adevărurile biblice rudelor, prietenilor, vecinilor şi colegilor de muncă. Cu timpul vei dori să participi la lucrarea de predicare pe care Martorii lui Iehova o desfăşoară în mod organizat. Vorbeşte-i persoanei cu care studiezi Biblia despre dorinţa ta. Dacă eşti calificat să iei parte la lucrarea de depunere de mărturie, se vor lua măsuri pentru ca tu şi Martorul cu care studiezi să vă întâlniţi cu doi bătrâni de congregaţie.

10 În felul acesta, îi vei cunoaşte mai bine pe unii bătrâni creştini care păstoresc turma lui Dumnezeu (Faptele 20:28; 1 Petru 5:2, 3). Dacă ei constată că înţelegi învăţăturile de bază ale Bibliei şi crezi în ele, că trăieşti în armonie cu principiile lui Dumnezeu şi că vrei cu adevărat să devii Martor al lui Iehova, îţi vor spune că întruneşti condiţiile pentru a participa la lucrarea de predicare ca vestitor nebotezat.

11. Ce schimbări trebuie să facă unii înainte de a putea lua parte la lucrarea de predicare?

11 Pe de altă parte, bătrânii ar putea constata că este necesar să faci unele schimbări în viaţă ca să poţi lua parte la lucrarea de predicare. De exemplu, poate că va trebui să renunţi la unele practici despre care ştii doar tu. De aceea, înainte de a cere să devii vestitor nebotezat, trebuie să nu mai comiţi  păcate grave, cum ar fi imoralitatea sexuală, beţia şi consumul de droguri. (Citește 1 Corinteni 6:9, 10; Galateni 5:19-21.)

CĂINŢA ŞI CONVERTIREA

12. De ce este necesară căinţa?

12 Pentru a te putea boteza, trebuie să mai faci câţiva paşi. Apostolul Petru a spus: „Căiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele” (Faptele 3:19). Când cineva se căieşte cu adevărat, regretă sincer ce a făcut. Este clar că o persoană care a dus o viaţă imorală trebuie să se căiască. Însă, căinţa este necesară şi în cazul unei persoane care a dus o viaţă relativ curată din punct de vedere moral. De ce? Deoarece toţi oamenii sunt păcătoşi şi au nevoie de iertarea lui Dumnezeu (Romani 3:23; 5:12). Înainte de a studia Biblia nu ştiai care este voinţa lui Dumnezeu. Aşadar, nu ai putut să-ţi trăieşti viaţa în armonie cu voinţa sa. De aceea, trebuie să te căieşti.

13. Ce este convertirea?

13 După căinţă urmează convertirea. Când o persoană se converteşte, ‘se întoarce’ de la calea pe care a urmat-o în trecut. Cu alte cuvinte, ea nu numai că regretă ce a făcut, dar şi renunţă la vechiul ei mod de viaţă. Din acel moment, trebuie să fie ferm hotărâtă să facă ce este bine. Căinţa şi convertirea sunt doi paşi care trebuie făcuţi înainte de botez.

DEDICAREA

14. Ce pas important mai trebuie să faci înainte de botez?

14 Înainte de a te boteza, trebuie să mai faci un pas important: să te dedici lui Iehova Dumnezeu.

Te-ai dedicat lui Dumnezeu în rugăciune?

15, 16. Ce înseamnă a te dedica lui Dumnezeu, şi ce te îndeamnă să faci acest pas?

15 Dedicarea constă într-o rugăciune sinceră, în care cineva îi promite lui Iehova că îi va acorda pentru totdeauna  devoţiune exclusivă (Deuteronomul 6:15). Dar de ce ar dori cineva să facă această promisiune? Să dăm un exemplu. Să presupunem că un bărbat curtează o femeie. Cu cât o cunoaşte mai bine şi îi observă calităţile, cu atât se simte mai atras de ea. Este firesc ca, la un moment dat, să o ceară în căsătorie. Bineînţeles, căsătoria aduce cu sine multe responsabilităţi. Însă iubirea pe care o simte pentru această femeie îl va îndemna să facă un pas atât de important.

16 Când ajungi să-l cunoşti şi să-l iubeşti pe Iehova, te simţi îndemnat să-i slujeşti din toată inima şi să i te închini fără rezerve. Cine doreşte să-l imite pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, trebuie „să se renege pe sine” (Marcu 8:34). A te renega înseamnă a te asigura că dorinţele şi obiectivele tale nu te împiedică să-i acorzi lui Dumnezeu ascultare absolută. Prin urmare, înainte de a te boteza trebuie să demonstrezi că principalul tău obiectiv este înfăptuirea voinţei lui Iehova Dumnezeu. (Citește 1 Petru 4:2.)

CUM POŢI ÎNVINGE TEAMA DE A FACE UN PAS GREŞIT

17. De ce ezită unii să i se dedice lui Dumnezeu?

17 Unii ezită să i se dedice lui Iehova deoarece le este frică să facă un pas atât de important. Ei se tem că, în calitate de creştini dedicaţi, vor trebui să-i dea socoteală lui Iehova pentru tot ce fac. De teamă că nu vor putea trăi la înălţimea dedicării lor sau că îl vor dezamăgi pe Iehova, ei preferă să nu facă acest pas.

18. Ce anume te poate îndemna să i te dedici lui Iehova?

18 Pe măsură ce vei învăţa să-l iubeşti pe Iehova, vei dori să i te dedici şi să faci tot posibilul ca să trăieşti la înălţimea dedicării tale (Eclesiastul 5:4). După dedicare, vei  vrea cu siguranţă să umbli „într-un mod demn de Iehova pentru a-i plăcea pe deplin” (Coloseni 1:10). Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu, nu ţi se va părea prea greu să faci voinţa sa. Fără îndoială, vei fi de acord cu apostolul Ioan, care a scris: „Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale, iar poruncile sale nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).

19. De ce nu trebuie să-ţi fie teamă să te dedici lui Dumnezeu?

19 Nu trebuie să fii perfect ca să i te dedici lui Dumnezeu. Iehova îţi cunoaşte limitele şi nu aşteaptă niciodată de la tine mai mult decât poţi face (Psalmul 103:14). El  vrea să reuşeşti şi, de aceea, te va sprijini. (Citește Isaia 41:10.) Fii sigur că, dacă te încrezi în Iehova din toată inima, „el îţi va netezi cărările” (Proverbele 3:5, 6).

SIMBOLIZEAZĂ-ŢI DEDICAREA PRIN BOTEZ

20. De ce dedicarea la Iehova nu trebuie să rămână o chestiune personală?

20 După ce vei medita la lucrurile pe care le-am analizat, vei lua, probabil, hotărârea să i te dedici lui Iehova în rugăciune. De fapt, toţi cei care îl iubesc cu adevărat pe  Dumnezeu trebuie să facă „o declaraţie publică pentru salvare” (Romani 10:10). Cum poţi face acest lucru?

Botezul simbolizează faptul că am murit faţă de modul de viaţă din trecut şi că am revenit la viaţă pentru a înfăptui voinţa lui Dumnezeu

21, 22. Cum poţi face „o declaraţie publică” a credinţei tale?

21 Spune-i coordonatorului corpului de bătrâni din congregaţia ta că vrei să te botezi. El va aranja ca unii bătrâni de congregaţie să analizeze împreună cu tine mai multe întrebări referitoare la învăţăturile de bază ale Bibliei. Dacă vor constata că îndeplineşti cerinţele pentru botez, aceşti bătrâni îţi vor spune că te poţi boteza la următorul congres. * Cu ocazia congreselor se ţine o cuvântare despre semnificaţia acestui pas. La finalul acestei cuvântări, vorbitorul le adresează două întrebări simple candidaţilor la botez, iar aceştia răspund cu glas tare. Astfel, ei fac „o declaraţie publică” a credinţei lor.

22 Botezul este pasul prin care arăţi în mod public că te-ai dedicat lui Dumnezeu şi că de acum înainte eşti Martor al lui Iehova. Candidaţii la botez sunt cufundaţi complet în apă pentru a arăta înaintea tuturor că i s-au dedicat lui Iehova.

SEMNIFICAŢIA BOTEZULUI

23. Ce înseamnă a fi botezat „în numele Tatălui, al Fiului şi al spiritului sfânt”?

23 Isus a spus că discipolii săi aveau să fie botezaţi „în numele Tatălui, al Fiului şi al spiritului sfânt” (Matei 28:19). Aceasta înseamnă că persoana care se botează recunoaşte autoritatea lui Iehova Dumnezeu şi a lui Isus Cristos (Psalmul 83:18; Matei 28:18). De asemenea, recunoaşte rolul şi acţiunea spiritului sfânt al lui Dumnezeu, adică a forţei sale active (Galateni 5:22, 23; 2 Petru 1:21).

24, 25. a) Ce simbolizează botezul? b) La ce întrebare se va răspunde în capitolul următor?

 24 Totuşi, botezul nu este doar o cufundare în apă. Este un gest simbolic, foarte important. Cufundarea în apă simbolizează faptul că cel care se botează a murit faţă de modul de viaţă din trecut. Ridicarea din apă simbolizează că a revenit la viaţă pentru a înfăptui voinţa lui Dumnezeu. Nu uita că te-ai dedicat lui Iehova Dumnezeu, nu unei activităţi, unei cauze, unor oameni sau unei organizaţii. Dedicarea şi botezul constituie începutul unei prietenii foarte strânse cu Dumnezeu (Psalmul 25:14).

25 Însă botezul nu garantează salvarea. Apostolul Pavel a scris: „Continuaţi să lucraţi la salvarea voastră, cu teamă şi tremur” (Filipeni 2:12). Botezul este doar începutul. Dar cum poţi rămâne în iubirea lui Dumnezeu? Găsim răspunsul în ultimul capitol al acestei cărţi.

^ par. 21 De obicei, botezurile au loc la congresele organizate de Martorii lui Iehova.