Isaías 43:1-28

  • Jehová Diosqa nacionninta tantakapullantaj (1-7)

  • Qhasi diosesqa demandasqa kanku (8-13)

    • “Qankuna testigosniy kankichej” (10, 12)

  • Babiloniamanta kacharichisqa kanqanku (14-21)

  • “Juicioman yaykuna” (22-28)

43  Jacob, kayta nin Ruwasoj Jehová Diosniyki,Israel, kayta nin rikhurichisoj Diosniyki:+ “Ama manchachikuychu, noqa kacharichiyki,+sutiykimanta wajyayki. Qanqa noqajta kanki.   Yakuta chimpashajtiyki noqa qanwan kasaj,+mayusta chimpashajtiykipis yakoqa mana apakapusonqachu.+ Nina chaupita pasashajtiyki mana ruphasonqachu,nina laurayqa mana qʼasparasonqachu.   Noqamin Jehová Diosniyki kani,Israelpa Santo Diosnin, Salvasojniyki. Qanta kacharichisunaypajqa Egiptota pagani,cuentaykimantaqa Etiopiata, Sebatawan qoni.   Ñaupaqeypeqa valorniyojman tukorqanki,+jatunchasqa karqanki, noqataj munakuyki.+ Chayrayku cuentaykimanta runasta jaywasaj,kausayniyki cuentataj nacionesta jaywasaj.   Ama manchachikuychu, noqa qanwan kashani.+ Mirayniykitaqa inti llojsimuy ladomantapacha pusamusaj,qantataj inti yaykuy ladomantapacha oqharimusqayki.+   Norte ladota* nisaj: ‘Paykunata kachariy’,+ nispa. Sur ladotataj* nisaj: ‘Ama paykunata japʼikullaychu. Qhari wawasniyta karumantapacha pusanpuway, warmi wawasniytapis jallpʼaj kʼuchusninmantapacha pusanpuway,+   sutiyta tukuy apajkunata,+jatunchanawankupaj ruwarqani chaykunata,pikunatachus noqa ruwarqani, rikhuricherqanitaj chaykunata’,+ nispa.   Uj nacionta orqhomuy. Paykunaqa ñawisniyoj kaspapis mana rikunkuchu,ninrisniyoj kaspapis mana uyarinkuchu.+   Tukuy naciones uj cheqallapi tantakuchunku,llajtaspis tantakullachunkutaj.+ ¿Mayqenninkutaj kayta sutʼinchayta atinman? ¿Paykunaqa uyarichiyta atiwasunmanchu chay ñaupaj kaj imasta?*+ Testigosninkuta pusamuchunku cheqanta parlashasqankuta sutʼinchanankupaj,uyarispataj ninankupaj: ‘Chayqa jinapuni’, nispa”.+ 10  Jehová Diosqa nin: “Qankuna testigosniy kankichej,+ajllakusqay kamachiy,+rejsinawaykichejpaj, noqapi creenaykichejpaj,*yachanaykichejpajtaj noqaqa kikillanpuni kasqayta.+ Noqamanta ñaupajtaqa mana ima Diospis ruwasqa karqachu,noqamanta qhepatapis manallataj karqachu.+ 11  Noqa Jehová Dios kani,+ noqamanta wajqa mana pipis salvaj kanchu”,+ nispa. 12  Jehová Diosqa nin: “Noqa willarqani, salvarqani, rejsicherqanitajqankuna ukhupi manaraj waj llajtayoj dios kashajtin.+ Chayrayku qankuna testigosniy kankichej, noqataj Dios kani.+ 13  Chantapis noqaqa kikillanpuni kani.+ Nitaj pipis makiymanta imatapis qhechuwanmanchu.+ Imatapis ruwajtiy, ¿pitaj jarkʼawanmanri?”,+ nispa. 14  Kayta nin Jehová Diosqa, Kacharichisojniykichej Dios,+ Israelpa Santo Diosnin:+ “Qankunarayku uj runata Babiloniaman kachasaj, tukuynin punku trancanastapis pampaman urmarachisaj.+ Caldeosqa barcosninkupi llakiywan qhaparenqanku.+ 15  Noqa Jehová Dios kani, Santo Diosniykichej,+ Israelta Ruwaj Dios,+ Reyniykichej”,+ nispa. 16  Jehová Diosqa,pichus mar qocha chaupinta ñanta kichan,qhollchoqeyashaj yakus chaupintapis ñanta kichan,+ 17  pichus maqanakuna carretasta, caballostapis orqhon,+ejercitota, wapu soldadostawan khuska orqhon, payqa nin: “Wijchʼu wijchʼulla qhepakonqanku, nitaj sayarenqankuchu.+ Wañuchisqa kanqanku, mecheroj kʼanchaynin jina”, nispa. 18  “Ama ñaupa imasta yuyarikuychejchu,ama ñaupa imasllapi yuyaychejchu. 19  Noqaqa mosoj imasta ruwasaj,+qallarishaniñataj. ¿Manachu reparankichej? Chʼin jallpʼanta ñanta kicharisaj,+chʼaki jallpʼantapis mayusta puririchisaj.+ 20  Noqataqa jatunchawanqanku campomanta phiña animales,kʼita alqos, surispis,*tʼajra jallpʼaspi yakusta puririchisqayrayku,chʼaki jallpʼaspi mayusta puririchisqayrayku,+ajllakusqay llajta+ tomananpaj, 21  noqapaj rikhurichisqay llajtajatunchanawanpaj.+ 22  Qantajrí Jacob mana noqatachu wajyakuwarqanki.+ Israel, qanqa noqawan amichikorqanki.+ 23  Mana ovejasta apamuwarqankichu qʼolachina* ofrendasniykipaj,nitaj jaywanasniykiwanpis jatunchawarqankichu. Noqaqa mana obligarqaykichu jaywanata apamuway nispa,nitaj saykʼucherqaykichu yuraj inciensota apamuway nispa.+ 24  Ni qolqeykiwanpis sumaj qʼapayniyoj plantata rantipuwarqankichu,nitaj jaywanasniykej wirasninwan sajsachiwarqankichu.+ Astawanpis qanqa juchasniykiwan llasaykuchiwanki,pantasqasniykiwanpis saykʼuchiwanki.+ 25  Noqarí contrayta juchallikusqaykitaqa+ sutiyrayku chinkachini,+juchasniykimantapis manaña yuyarikusajñachu.+ 26  Juicioman yaykuna. Chay imasta yuyarichiway. Qanraj chay imasmanta yuyasqaykiman jina parlariy, sutʼinchaytaj cheqanta parlashasqaykita. 27  Ñaupa tatayki juchallikorqa,sutiykipi parlajkunapis* contrayta oqharikunku.+ 28  Chayrayku santo lugarmanta kuraj kamachejkunata chʼichipaj qhawachisaj,Jacobtaqa tukuchisqa kananpaj jaywaykusaj,Israelpajtaj millayta rimachisaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Pata ladota”.
Chayri “Ura ladotataj”.
Ñaupaj kaj imasta nispaqa ichapis parlashan qhepaman imachus ñaupajta kananmanta.
Chayri “atienekunaykichejpaj”.
Chayri “avestrucespis”.
Chayri “ruphachina”.
Sutiykipi parlajkuna nispaqa ichá parlashan Leymanta yachachejkunamanta.