Isaías 54:1-17

  • Mana wawata rejsej Sionqa ashkha wawasniyoj kanqa (1-17)

    • Jehová Diosqa Sionpa qosan (5)

    • Sionpa wawasnintaqa Jehová Dios yachachenqa (13)

    • Sionpa contranpi ima armata ruwasqankupis qhasilla kanqa (17)

54  Jehová Diosqa nin: “Mana wawata rejsej warmi,mana wawata nacechikoj warmi, kusiywan qhapariy.+ Nacechikoj warmej nanayninta mana rejsej warmi,+ kusikuy, kusiywan qhapariy,+saqerpayasqa warmej wawasnenqa aswan ashkha kanku,qosayoj warmej wawasninmantaqa”,+ nispa.   “Toldo wasiykita* astawan jatunyachiy.+ Jatun toldo wasiykej telasninta astawan aysariy. Toldo wasiykej waskhasninta mana michʼakuspa aswan jatunta aysay,estacasnintapis sumajta takaykuy.+   Lindesniykitaqa* paña ladomanpis, lloqʼe ladomanpis jatunyachinki. Mirayniykeqa nacionesta japʼikaponqa,saqerpayasqa llajtaspi tiyakaponqa.+   Ama manchachikuychu,+ mana pʼenqaypi rikhurinkichu.+ Ama yuyaychu kʼumuykachachisqa kasqaykita, mana qhasillataqa kusichisonqankuchu. Sipas kashaspa pʼenqaypi rikukusqaykita qonqapunki,viuda kashajtiyki pisipaj qhawasqa kasqaykitapis manaña yuyarikunkichu”.   “Ruwasoj Jatun Diosniykeqa+ qosayki jina,+sutenqa angelesta kamachej Jehová,Israelpa Santo Diosnenqa Kacharichisojniyki.+ Payqa jallpʼantinpi Dios nisqa kanqa.+   Jehová Diosqa wajyasorqa saqerpayasqa warmita jina, manchay llakisqa warmita jina,+sipasninpi casaraytawan wijchʼusqa warmita jina”, nispa nin Diosniykeqa.   “Uj ratolla saqerparqayki,jatun khuyakuywantaj kutirichimusqayki.+   Sinchʼi phiñasqa kaspa uj ratolla uyayta qanmanta pakarqani,+wiñaypaj jatun munakuywantaj khuyasqayki”,+ nispa nin Kacharichisoj Jehová Diosniyki.+   “Chayqa noqapaj Noej tiempon jina.+ Chaypacha juraspa nerqani yaku manaña ujtawan jallpʼata pʼampaykunanta,+ajinallatataj kunanpis juraspa nini manaña ujtawan qanpaj phiñakunayta, nitaj ujtawan kʼamisunayta.+ 10  Orqos waj ladoman suchurejtinkupislomas chinkapojtinkupis,qantaqa munakullasqaykipuni,+allinyakuy tratoypis mana chinkaponqachu”,+ nispa nin khuyakusoj Jehová Diosqa.+ 11  “Ñakʼarej warmi,+ wayraj apaykachasqan warmi, ni pejpa sonqochasqan warmi,+rumisniykitaqa sumaj tʼuruwan perqapusqayki,cimientosniykitapis zafiro rumiswan churapusqayki.+ 12  Perqasniykej patasnintapis rubí rumiswan ruwasaj,punkusniykitapis lliphipej rumiswan* ruwasaj,lindesniykitapis valorniyoj rumiswan ruwasaj. 13  Tukuynin wawasniykita Jehová Dios yachachipusonqa,+wawasniykeqa allintapuni kausakonqanku.+ 14  Justiciapi sumaj sayachisqa kanki.+ Ñakʼareyqa mana chayamusonqachu,+ni imapis manchachisonqachu, ni imamanta manchachikunayki kanqachu,manchachikoyqa mana qayllamusonqachu.+ 15  Pillapis qanwan maqanakonqa chayqa,mana noqaj kachamusqaychu kanqa. Contraykita maqanakojqa ñaupaqeykipi urmanqa”.+ 16  “Herrerotaqa noqa ruwarqani,payqa brasasta phukun,trabajaspataj armata ruwan. Noqallataj ruwarqani thuñej runatapis.+ 17  Contraykipi ima armata ruwasqankupis qhasilla kanqa,+juiciopi chʼataykusojtapis* juchayojta rikhurichinki. Chaymin Jehová Diospa kamachisninpa herenciankoqa,noqa paykunataqa cheqan runasta jina qhawani”, nispa nin Jehová Diosqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Carpa wasiykita”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Chayri “nina rumiswan”.
Chayri “juchachasojtapis”.