INQABAYOKULINDA October 2015 | Kuyanceda Yini Ukuthandaza?

Omunye umlobi wathi ukuthandaza kufana lokukhuluma lomangoye wakho. Kunjalo yini?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani Abantu Bethandaza?

Zingakumangalisa izinto abantu abazithandazelayo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukhona Olaleleyo Yini?

Kulezinto ezimbili eziqakathekileyo okumele sizenze ukuze imithandazo yethu izwakale.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Okwenza UNkulunkulu Asicele Ukuthi Sithandaze

Kwenza sithole usizo ebesingasoze siluthole ngaloba yiphi enye indlela.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukuthandaza—Kungakunceda Ngani?

Kuyini ongakhangelela ukukuthola nxa ungahlala uthandaza nsuku zonke?

“Abanjalo-ke Libahloniphe”

Ngobani abangabasizi bamakhomithi eQula Elibusayo? Umsebenzi wabo ngowani?

INDABA YOKUPHILA

Mina Kimi Kuhle Ukuba Seduze LoNkulunkulu

Ngesikhathi uSarah Maiga eleminyaka engu-9 umzimba wakhe wema ukukhula kodwa waqhubeka ekhula ekukhonzeni uJehova.

Uyasibona Yini Isandla SikaNkulunkulu Ekuphileni Kwakho?

IBhayibhili liyabe lisitshoni nxa likhuluma ‘ngesandla’ sikaNkulunkulu?

“Yandisa Ukholo Lwethu!”

Singenelisa yini ukwakha ukholo ngawethu amandla?

Ungavumeli Lutho Lukuphambanise Ekukhonzeni UJehova

Okwakhulunywa yi-Nqabayokulinda eminyakeni engaba ngu-60 eyadlulayo kwenzakale njengoba kunjalo.

Qhubeka Unakana Ngezinto Ozifundayo

Kungenzakala yini ukuthi ukholo lwakho luqine lanxa ungasavunyelwa ukubonakala uleBhayibhili?

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Ngubani ongabuqeda ubuyanga?