Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Kungenzakala yini ukuthi ubuyanga buphele emhlabeni?

UNkulunkulu uzabuqeda njani ubuyanga emhlabeni?​—UMathewu 6:9, 10.

Ubuyanga obungakaze bubonakale bubulala izigidi zabantu umnyaka ngamunye ngenxa yemikhuhlane kanye lokuswela ukudla okwakha umzimba. Lanxa ezinye izindawo ezisemhlabeni zinothile, inengi labantu lilokhu lithwele nzima ngenxa yobuyanga. IBhayibhili litshengisa ukuthi ubuyanga bebulokhu bukhathaza abantu kusukela kudala.​—Bala uJohane 12:8.

Ukuze ubuyanga buphele, kuzafuneka uhulumende ozabusa umhlaba wonke. Uhulumende onjalo kuzamele abe lamandla okwabela abantu izinto ezisemhlabeni ngokulinganayo njalo enelise lokuqeda izimpi ngoba yizo ezandise ukubangela ubuyanga. UNkulunkulu usesithembise uhulumende onjalo ozabusa umhlaba wonke.​—Bala uDanyeli 2:44.

Ngubani ongabuqeda ubuyanga?

UNkulunkulu ukhethe iNdodana yakhe uJesu ukuthi ibuse abantu emhlabeni wonke. (IHubo 2:4-8) UJesu uzakhulula abaswelayo njalo aqede ukucindezelwa lokuhlukuluzwa.​—Bala iHubo 72:8, 12-14.

UJesu uzaletha ukuthula lokuvikeleka emhlabeni wonke njengoba ‘eyiNkosana yokuThula’ okwaphrofethwa ngayo. Ngalesosikhathi bonke abantu emhlabeni bazakuba lezindlu zabo, bakholise ukusebenza futhi babe lenala yokudla.​—Bala u-Isaya 9:6, 7; 65:21-23.