Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Abanjalo-ke Libahloniphe”

“Abanjalo-ke Libahloniphe”

KUSUKELA ngo-1992 iQula Elibusayo belikhetha abadala abangamaKhristu avuthiweyo futhi asebelesikhathi eside bekhonza ukuthi babe ngabasizi bamakhomithi alo. * Abafowethu laba abangamalunga “ezinye izimvu” bayalinceda kakhulu iQula Elibusayo. (Joh. 10:16) Maviki wonke baba khona emhlanganweni owenziwa yikhomithi abayincedisayo, beyiphathisa ngalokho engabe ifuna ukukwazi baphinde baveze lemibono yabo. Amalunga eQula Elibusayo yiwo enza izinqumo, abazalwane abancedisayo besebesiba leqiniso lokuthi izinqumo lezi ziyalandelwa njalo benza loba yiphi imisebenzi abayabelwayo. Abazalwane laba bayaphelekezela amalunga eQula Elibusayo nxa esiya emihlanganweni eqakathekileyo lasemihlanganweni yezizwe. Bangacelwa lokuthi bahambele amawofisi egatsha atshiyeneyo bengabameli bamawofisi ethu amakhulu.

Omunye umzalwane obelokhu engumsizi weQula Elibusayo kusukela kwasungulwa uhlelo lolu uthi: “Nxa ngiyifeza kuhle yonke imisebenzi engiyabelwayo, kuba lula ukuthi iQula Elibusayo lingakhathazeki ngezinto ezinengi kodwa likhangele kakhulu izinto eziphathelane lokukhonza.” Omunye njalo umzalwane osesebenze okweminyaka edlula engu-20 engumsizi uthi: “Lesi kube yisibusiso esikhulu ukwedlula zonke ebengingazicabanga.”

IQula Elibusayo libaphathise umsebenzi omnengi abasizi balo njalo liyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi omuhle owenziwa ngabazalwane laba abakhutheleyo njalo abathembekileyo. Ngakho-ke sonke kasizimiseleni ukuthi ‘abanjalo-ke sibahloniphe.’Flp. 2:29, The Holy Bible in Ndebele.

^ ndima 2 Khangela ikhasi 131 ebhukwini elithi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa! ukuze uthole ngamafitshane umsebenzi owenziwa ngamakhomithi ayisithupha eQula Elibusayo.