Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 6 2017 | Yisiphi Isipho Esiligugu Kulazo Zonke?

UCABANGANI?

Ngubani osipha izipho ezinhle kulazo zonke?

“Zonke izipho ezinhle lezipheleleyo zivela phezulu, zehlele phansi zivela kuYise wezibane zasezulwini.”​UJakhobe 1:17.

INqabayokulinda le isinceda ukuthi siqakathekise isipho esiligugu kulazo zonke esiziphiwe nguNkulunkulu.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

“Kwakuyisipho Engisithanda Kakhulu Kulazo Zonke Engake Ngaziphiwa”

Uyafisa yini ukunika abantu izipho abazazithanda lokuthi lawe uthole isipho ozasithanda kakhulu?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Uphe Izipho Ezizathandwa Ngabanye?

Akulula ukwazi isipho esizathandwa ngulowo ofisa ukumnika ngoba nguye okwaziyo ukuthi isipho leso siyamnceda yini.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Yisiphi Isipho Esiligugu Kulazo Zonke?

Kuzo zonke izipho uNkulunkulu asinike zona, sikhona esiqakatheke kulazo zonke.

UJesu Wayelomzimba Onjani?

Sekuleminyaka eminengi abantu bedweba futhi bebaza imifanekiso kaJesu. IMibhalo iveza ukuthi wayenjani?

Kumele Senzeni Kungaba Lephutha?

Sonke siyawenza amaphutha kungelani lokuthi sileminyaka emingaki loba silesikhathi esinganani sisenza okuthile. Kumele senzeni kungaba lephutha?

Kungani Emanengi AmaBhayibhili?

Ukufunda ngendlela aqalisa ngayo kungakunceda ukuthi uzwisise ukuthi kungani kulamaBhayibhili amanengi ahunyutshwa ngezinye izindimi.

AmaKhristu Kumele Ananze IKhisimusi Yini?

Labo ababeseduze loJesu njengabaphostoli labafundi bakhe babenanza iKhisimusi yini?

Lithini IBhayibhili

I-Amagedoni libala elenza abantu besabe, kodwa kuyini i-Amagedoni?

Okunengi okutholakala ku-Internet

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi IKhisimusi?

Abantu abanengi bayayinanza iKhisimusi lanxa bekwazi ukuthi yaqalisa njani. Bona ukuthi kungani oFakazi bakaJehova bengayinanzi.