Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | YISIPHI ISIPHO ESILIGUGU KULAZO ZONKE?

“Kwakuyisipho Engisithanda Kakhulu Kulazo Zonke Engake Ngaziphiwa”

“Kwakuyisipho Engisithanda Kakhulu Kulazo Zonke Engake Ngaziphiwa”

La ngamazwi akhulunywa yintombazana eleminyaka engu-13 ngemva kokuphiwa inja njengesipho. Owesifazana olamabhizimusi aphumelelayo uthi ikhompiyutha ayiphiwa nguyise ngesikhathi esesikolo yayiyisipho esantshintsha ukuphila kwakhe. Indoda ethile yenzelwa ikhadi ngumkayo sebefikise umnyaka betshadile njalo yalibona njengesipho esiligugu kulazo zonke eyake yaziphiwa.

Minyaka yonke abantu abanengi basebenza gadalala bedinga isipho esingcono kulazo zonke abangasinika isihlobo loba umngane embuthanweni oqakathekileyo. Inengi liyafisa sibili ukuzwa labo abaphiwa leso sipho bekhuluma amazwi ahambelana lawalabo okukhulunywe ngabo ekuqaliseni. Mhlawumbe lawe uyafisa ukunika abantu izipho abazazithanda lokuthi lawe uthole isipho ozasithanda kakhulu.

Lokhu kubangelwa yikuthi ukuphiwa isipho kuyathokozisa lokuthi ophayo uyathokoza. Yikho iBhayibhili lisithi: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Ophayo uyathokoza kakhulu nxa lowo amnikayo esithanda isipho asiphiweyo.

Kodwa kuyini okungenza ukuthi uthokoze nxa usipha lokuthi omnikayo athokoze? Kanti njalo kuyini ongakwenza ukuze isipho sakho siqakathekiswe lanxa singasoze sibe ngesizathandwa kulazo zonke?