Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lithini IBhayibhili

Lithini IBhayibhili

Kuyini i-Amagedoni?

Abanye abantu bacabanga ukuthi . . .

yikubhujiswa komhlaba wonke kusetshenziswa amabhomba kumbe ukutshabalaliswa kwezemvelo. Uthini ngendaba le?

Okutshiwo liBhayibhili

I-Amagedoni ‘yimpi ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla’ lapho azabhubhisa khona abenza okubi​—ISambulo 16:14, 16.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • UNkulunkulu kalwi impi ye-Amagedoni ukuze atshabalalise umhlaba kodwa ufuna ukuwusindisa ukuthi ungatshabalaliswa ngabantu.​—ISambulo 11:18.

  • Impi ye-Amagedoni izaqeda zonke izimpi.​—IHubo 46:8, 9.

Ungasinda yini empini ye-Amagedoni?

Ubungathini?

  • Ye

  • Hatshi

  • Engxenye

Okutshiwo liBhayibhili

‘Ixuku elikhulukazi’ labantu elivela ezizweni zonke lizasinda “ekuhluphekeni okukhulu” okuzaphela empini ye-Amagedoni.​—ISambulo 7:9, 14.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • UNkulunkulu ufisa ukuthi abantu abanengi basinde empini ye-Amagedoni. Ubhubhisa ababi nxa bengafuni ukutshiya abakwenzayo.​—UHezekheli 18:32.

  • IBhayibhili liyasitshela okumele sikwenze ukuze sisinde empini ye-Amagedoni.​—UZefaniya 2:3.