Префрли се на текстот

Исус

Кој е Исус?

Дали Исус бил само еден добар човек?

Зошто Исус од Назарет бил највлијателниот човек кој некогаш живеел на Земјата.

Дали Исус е Семоќен Бог?

Што рекол Исус за својата положба во однос на Бог?

Зошто Исус е наречен Божји Син?

Бог е Творецот. Според тоа, нема потреба да има жена за да има свои деца. Тогаш зошто за Исус се вели дека е Божји Син?

На кого или на што се однесува изразот „речта Божја“?

Овој израз кој се користи во Библијата има повеќе од едно значење.

Кој е архангелот Михаел?

Тој има и едно друго име, кое е многу попознато.

Исус додека живеел на Земјата

Кога се родил Исус?

Дознај зошто Божиќ се слави на 7 јануари, односно 25 декември.

Дали историјата потврдува дека Исус постоел?

Дознај дали историчарите веруваат дека Исус навистина постоел.

Дали Библијата содржи точен извештај за животот на Исус?

Разгледај некои факти во врска со извештаите од евангелијата и од најстарите познати ракописи.

Како изгледал Исус?

Од Библијата можеме да добиеме одредена претстава за тоа како изгледал Исус.

Дали Исус бил женет и дали имал браќа и сестри?

Библијата не кажува ништо конкретно за тоа дали Исус бил во брак. Тогаш, како да знаеме дали бил женет?

Кога биле напишани евангелијата?

Колку време поминало од смртта на Исус до пишувањето на евангелијата?

Смртта и воскресението на Исус

Зошто Исус умрел?

Како ни користи тоа што Исус умрел за нас?

Дали Исус умрел на крст?

Многумина го сметаат крстот за симбол на христијанството. Треба ли да го употребуваме?

Дали Исус воскреснал во човечко или во духовно тело?

Библијата вели дека Исус бил „оживеан во духот“. Тогаш како можеле неговите ученици да го видат и да го допрат откако воскреснал?

Исус и Божјата намера

Исус е нашиот Спасител — што значи тоа?

Зошто е потребно Исус да се зазема за нас? Дали е доволно само да веруваме во Исус за да бидеме спасени?

Во која смисла жртвата на Исус е „откупнина за мнозина“?

Како може откупнината да нѐ ослободи од гревот?

Зошто да се молиме во името на Исус?

Прочитај како со тоа што ќе се молиш во името на Исус ќе покажеш ценење и почит кон него и кон неговиот Татко.